Bütçe İzleme

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Bütçe Yönetimi >

Bütçe İzleme

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

İIgili Bütçe yılı için bütçe planlaması ile bütçe gerçekleşmelerinin izlendiği ekrandır.

Bütçe izleme yapılması için Likom Gusto ERP Yazılımı'nda Bütçe /Gelir Gider modülü altından Bütçe menüsünde yer alan Bütçe İzleme simgesine tıklanarak  ilgili ekrana ulaşılır.

exp_collapse

 

Bütçe İzleme simgesine tıklanıldığında aşağıdaki ekran görüntülenmektedir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Başlık Alanı:

clip1100bütçeizlemedönem

Dönem: Bütçe yılı yapılacak dönem seçimi bu alandan yapılmalıdır.

Kodu : Planlaması yapılmak istenen Bütçe kartı kodu seçimi yapılmalıdır. Kodu seçimi sonrası Adı alanı otomatik olarak doldurulur.

Adı : Planlaması yapılmak istenen Bütçe kartı adı seçimi yapılmalıdır. Adı seçimi sonrası Kodu alanı otomatik olarak doldurulur.

<< ve >> butonlar ile sistemde var olan Bütçe Kartları arasında geçiş yapılarak diğer kartlarda izlenebilir.

 

Satır Alanı:

clip1100

Aylar: Aylara ait kolondur

Bütçe Tutarı: Bütçe kalemi bazında planlanan ödenek tutarıdır. Girişler ay bazında izlenebilir.

Revize Tutarı: Planlanan Bütçe tutarına yıl içinde revize işlemi yapılırsa bu alanda  izlenebilir.

Revize Oranı: Revizenin/Aktarımın oranının izlendiği kolondur.

Toplam Bütçe: Revizenin/Aktarımın ve planlanan Bütçe tutarı ile beraber bütçe toplamının izlendiği kolondur.

Bütçe İçimdeki Payı: Gerçekleşmenin toplam Bütçe içindeki payının gösterildiği kolondur.

Gerçekleşen: Gerçekleşen tutarın izlendiği kolondur.

Yüzde: Gerçekleşmenin yüzde olarak izlendiği kolondur.

Kalan: Planlanan ve Gerçekleşme arasındaki farkın izlendiği kolondur.

Bloke Tutarı: Ödenek Blokesinin tutarının gösterildiği alandır

Bloke Oranı: Ödenek Blokesinin oranının gösterildiği alandır

Kullanılabilir Bütçe: Kullanımda olan ödenek tutarının gösterildiği alandır.

Onay: Bulunulan ay ile ilgili bütçe bilgilerinin Onay durumu gösterir.

Onay Tarihi:Onay işleminin gerçekleştiği zamanı gösterir.

Açıklama: İlgili ayın açıklama bilgisini bu alandan belirtilebilir ve izlenebilinir.

 

Butonlar Alanı:

clip1101bütçeizlemebutonlar

Kur Girişi: Kur girişi simgesine tıklanıldığında Döviz Kur Girişi ekranı açılır.Bu ekrandan her aya özgü kur girişleri belirlenebilir.exp_collapse

Gönder: Gönder simgesi yardımıyla bütçe izleme bilgileri elektronik posta olarak gönderilebilir, panoya kopyalanabilir veya raporlaması yapılabilir.

clip1101

Yenile: Yapılan değişikliklerin satır alanına yansımasını istenildiğinde Yenile simgesine tıklanılmalıdır.

Kapat: Bütçe izleme ekranından çıkılmasını sağlar.