Bütçe Kodları

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Bütçe Yönetimi >

Bütçe Kodları

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Bütçe Kartları

Likom Gusto ERP Yazılımda tanımlı firmanın çalışılmakta olan döneminde,  bütçelerin planladığı ve gerçekleşmelerinin izlendiği kartlar Bütçe kartı olarak adlandırılmaktadır.

 

Bütçe Kartı açma, İzleme

Bütçe Kodları  Likom Gusto ERP Yazılımı'nda Bütçe / Gelir Gider modülü Bütçe menüsünde yer almaktadır.

exp_collapse

 

Bütçe Kodları simgesine tıklandığında aşağıdaki Bütçe Ekranıçılacaktır;

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Bu ekranda Bütçe kartları görüntülenecektir. Bütçe Kartı açma işlemi de yine bu ekrandan yapılmaktadır. Aşağıdaki ekran görüntüsünden de görüleceği üzere Bütçe kartları üzerinde sağ tıkla açılan küçük pencerede “Hesap Aç…” seçeneği seçildiğinde yada Kart işlemleri sekmesinden Hesap Aç simgesine tıklanıldığında yeni Bütçe kartı açma işlemine başlanılmış olur.

exp_collapse

tog_minusBütçe Kartı Genel Ekran Özellikleri

Hesap Aç  seçildikten sonra aşağıdaki ekran açılacaktır;

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Bütçe Kartı ekranı ile ilgili girilmesi zorunlu kılınan alanlar Bütçe Kodu/Adı, Bütçe Alanı'dır. Şayet aynı koda sahip bir başka bütçe kartı var ise sistem bu kartın açılmasını engelleyecektir ve aynı koda sahip başka bir kart bulunmaktadır uyarısını verecektir.

 

tog_minus_sev2Genel Sekmesi

Üst Bütçe : Bilgi amaçlı olan bu alan seçilemez olarak görüntülenir ve 2 bölüme ayrılır.

clip0483üstBütçe

Kodu : Tanımlanan Bütçe kartı herhangi bir üst karta bağlı bir kartsa, bağlı olduğu üst bütçe kartının kodu bu alanda görüntülenir ve kullanıcı müdahalesine izin verilmez.

Adı : Tanımlanan bütçe kartı herhangi bir üst karta bağlı bir alt kartsa, bağlı olduğu üst bütçe kartının adı bu alanda görüntülenir ve kullanıcı müdahalesine izin verilmez.

 

Bütçe : Tanımlanan Bütçe kartına ait kodun, ve adın girileceği bu alan 2 bölümden oluşur.

clip0483

Kodu : Tanımlanan Bütçe kartına verilecek kod bu alanda tanımlanmalıdır. Gusto Sistem tanımda  ilgili modül ve seviye için tanımlanmış olan karakter sayısı bu alanda “^” işareti ile gösterilir. Örneğin, “^^^” işareti görüntüleniyorsa bu seviyeye en çok 3 karakter kod tanımı yapılabilir.

Adı : Tanımlanan Bütçe kartına verilmek istenilen ad bu alana yazılabilir.

 

hmtoggle_arrow1Bütçe Alanı

Bütçe alanı Bütçe gerçekleşmelerinin hangi modülden alacağı ile ilgilidir.

clip1093

o

Muhasebe:

Muhasebe seçildiğinde Muhasebe Formulü alanında Muhasebe hesap kodu seçimi yapılabilir. Bu alanda İşlem kolonunda ise Toplama yada Çıkarma işlemi yapılabilmektedir.  Muhasebe seçimi yapıldığında Bütçe Tipi alanı seçilmez olur.

clip1094BütçeMuhasebeSeçme

o

Gelir Gider:

Gelir Gider seçildiği taktirde Bütçe Tipi alanı aktifleşir ve buradan Gelir yada Gider seçimi yapılmalıdır.

Muhasebe Formulü alanında Gelir Gider Yeri(Adı/Kodu) veGelir Gider Türü(Adı/Kodu) kolonları aktif hale gelmektedir. Bu alanlardan yer ve tür seçimi yapılmalıdır. Bu alanda İşlem kolonunda ise Toplama yada Çıkarma işlemi yapılabilmektedir.

Gelir Gider seçimi sonrası Nakit Akım Formülü alanıda aktifleşir.

clip1094

o

Stok Hareketi:

Stok Hareketi seçimi yapılır ise herhangi bir formül tanımlama işlemi yapılmaz. Bütçe Tipi alanı da seçilemez olarak gelir.

clip1095StokHareketBütçe

 

Döviz Türü: Bütçe kartına dair döviz türü belirlenmek isteniliyorsa bu alandan gerçekleştirilir.

clip1094döviztürü

 

Öndeğer Olarak Kaydet:Ekranda belirlenen özelliklerin sonra ki hesap açma işlemlerinde varsayılan olarak gelmesi için kayıt edilmesini sağlar.

Kaydet: Bütçe Kartının kayıt sistemene kayıdını sağlar.

Kapat: Bütçe Kartı ekranından çıkılmasını sağlar.

 

tog_minus_sev2Adlar/Notlar/Ek Alanlar/OLE Nesnesi/İşaretler/Kullanıcı Tanımlı/Diğer Sekmeleri

Bütçe Kodu ile ilgili Adlar/Notlar/Ek Alanlar/İşaretler/Kullanıcı Tanımlı tanımlamalar yapılmak isteniyorsa Gusto Sistem’de ilgili tanımlamalar yapıldıktan sonra bu alanlara girilmesi istenilen veriler girilebilecektir. OLE Nesnesi kısmında ise hesaba ait herhangi bir doküman bağlama işlemi yapılabilir.