Bütçe Planlama

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Bütçe Yönetimi >

Bütçe Planlama

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Bütçe Planlama, ilgili Bütçe yılı için ödenek planlamasının yapıldığı ekrandır.

Likom Gusto ERP Yazılımı, Bütçe /Gelir Gider modülü altından Bütçe alanında Bütçe Planlama  simgesi ile  işlem gerçekleştirilir.exp_collapse

Bütçe Planlama ekranı açıldığında aşağıdaki ekran görüntülenmektedir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minusBütçe Planlama Ekran Özellikleri

Bütçe Planlama Başlık Alanı:

Dönem: Bütçe yılı yapılacak dönem seçimi bu alandan yapılmalıdır.

clip1095

Kodu : Planlaması yapılmak istenen Bütçe kartı kodu seçimi yapılmalıdır. Kodu seçimi yapıldığında, Adı alanı otomatik olarak doldurulur.

Adı : Planlaması yapılmak istenen Bütçe kartı adı seçimi yapılmalıdır. Adı seçimi yapıldığında, kodu alanı otomatik olarak doldurulur.

 

tog_minus_sev2Bütçe Planlama Satır Alanı

Aylar:  Aylara ait kolondur

Bütçe Tutarı:  Bütçe kalemi bazında planlanan  tutardır.

A_caution_128

 

Planlanan Bütçe tutarları elle satırlara girilebileceği gibi Toplu İşlemler düğmesine tıklanarak toplu olarak girilebilir.

 

Revize Tutarı:  Planlanan Bütçe tutarına yıl içinde revize işlemi yapılırsa bu alanda bulunan üç noktaya tılanarak yazılmalıdır.

 

hmtoggle_arrow1Bütçe Revize

Bütçe aktarım işlemi yapılması için ‘Revize Tutarı’ alanında bulunan üç noktaya tıklanmalıdır. Bu ekrana tıklandığında karşımıza Bütçe Revize ekranı açılacaktır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Tarih: Revize yapılacak tarih girişi yapılmalıdır.

Revize Tipi: Revizenin/Aktarımın artış yada Azalış olacağı ile ilgilidir. Artış yapılacaksa artış, azalış yapılacaksa azalış seçimi yapılmalıdır.

Revize Tutarı: Revizenin/Aktarımın tutarının yazılacağı kolondur.

Revize Oranı: Revizenin/Aktarımın oranının yazıldığı kolondur.

Toplam Bütçe: Revizenin/Aktarımın ve planlanan Bütçe tutarı ile beraber bütçe toplamının yazıldığı kolondur.

Karşı Bütçe Kodu: Aktarım işleminde artış yada Azalışın yapılacağı karşı bütçe Kodu’dur.

Karşı Bütçe Adı: Aktarım işleminde artış yada Azalışın yapılacağı karşı bütçe Adı’dır.

 

Revize Oranı: Revizenin/Aktarımın oranının yazıldığı kolondur.

Toplam Bütçe: Revizenin/Aktarımın ve planlanan Bütçe tutarı ile beraber bütçe toplamının yazıldığı kolondur.

Bütçe İçimdeki Payı: Gerçekleşmenin toplam Bütçe içindeki payının gösterildiği kolondur.

Bloke Tutarı: Ödenek Blokesinin tutarının gösterildiği alandır

Bloke Oranı: Ödenek Blokesinin oranının gösterildiği alandır

Kullanılabilir Bütçe: Kullanımda olan ödenek tutarının gösterildiği alandır.

Onay: Bulunulan ay ile ilgili bütçe bilgilerinin Onay durumu gösterir.

Onay Tarihi:Onay işleminin gerçekleştiği zamanı gösterir.

Açıklama: İlgili ayın açıklama bilgisini bu alandan belirtilebilir ve izlenebilinir.

 

tog_minus_sev2Bütçe Planlama Düğmeler Alanı

Sil: Üzerinde bulunan satıra ait bilgilerin silinmesini sağlar.

Toplu İşlemler: Bütçe, Revize, Blokaj, Onay işlemlerinden istenilenin tüm aylara uygulanılması isteniyorsa Toplu İşlemler düğmesinden faydalanılır. Uygula denildiğinde bütün ayların bütçeleri toplamı belirlenen tutar kadar olacaktır, yani tutar 12 ye bölünerek aylara yazılacaktır.

clip1097Topluİşlemler

Kur Girişi: Kur girişi düğmesine tıklanıldığında Döviz Kur Girişi ekranı açılır.Bu ekrandan her aya özgü kur girişleri belirlenebilir.exp_collapse

 

Yenile: Yapılan değişikliklerin satır alanına yansımasını istenildiğinde Yenile butonuna tıklanılmalıdır.

Kapat: Bütçe planlama ekranından çıkılmasını sağlar.