Bütçe Yönetimi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Bütçe Yönetimi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

Likom Gusto ERP Bütçe Yönetimi  Yazılımı ile , stratejilerinizin uygulama başarısının sürekli izlenebilmesi ve sapmaların analizi ile geleceğin çok daha sağlıklı planlanabilmesi şansına kavuşursunuz.

 

 

Butce_Main

 

Gelir ve Gider Bütçesi İzleme

Aylık / Yıllık Bütçe Gerçekleşmeleri

Bütçe Revize ve Bloke İşlemleri

Tahmini Bütçe ve Gerçekleşmelerin Karşılaştırılması

Bütçeler  Arası Hiyerarşik Onay Mekanizması

Bütçenin Muhasebe / Gelir-Gider Üzerinden Takibi

Gelir/Gider Bütçesi Oluşturulması

Tahmini Bütçe Oluşturulması

İstenilen Döviz Cinsinden Bütçeleme

Birim Bazlı Bütçe Tanımları