Arayüz ve Tanımlar

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto Olay Yönetimi >

Arayüz ve Tanımlar

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Program arayüzü iki sekmeden oluşmaktadır. Bu sekmeler Genel ve Servis olarak isimlendirilmiştir. Genel sekmesinde tanımlar, sistem araçları ve arayüz teması seçme menüleri bulunmaktadır. Servis sekmesinde ise Olay Yönetimi Servisi uygulamasının  kurulması, başlatılması, durdurulması işlemlerinin gerçekleştirileceği menüler bulunmaktadır.

 

Olay Yönetimi Arayüzü

Olay Yönetimi Arayüzü

 

A. Genel Sekme

 

1.

Tanımlar

1. 1. Kullanıcı ve Grupları

1. 2. Veritabanı Bağlantıları

1. 3. Kontrol Zamanları

1.4. Koşul Listesi

1. 5. Olay Tanımları

1. 6. Olay Tanımını Aktar

        1. 6. 1. Dosyaya Çıkart

        1. 6. 2.Dosyadan Al

1. 7. Global Sql Parametreleri

2.

Ayarlar

2. 1. SMTP Ayarları

2. 2. Bağlantı Bilgileri

        2. 2. 1. Veri Tabanı

        2. 2. 2. Lisans Yöneticisi

3.

Log

3. 1. Log Yönetimi

3. 1. Olay Monitörü

4. 1. Gönderilemeyen E-postalar

4. 2. Trigger Yedekleme

5.

Temalar

 

B. Servis Sekmesi

 

Servis Sekmesi

Arayüz - Servis Sekmesi

 

1.

Kur

2.

Başlat

3.

Duraklat

4.

Durdur

5.

Kaldır

 

Kullanabilirlik


Arayüz uygulaması birden çok sayfayı aynı ekran üzerinde görmenizi sağlamaktadır. Sekme sayfalarını tutup sürüklediğinizde ekrada yerleştirme klavuzu belirecektir. Sayfayı yerleştirmek istediğiniz konum için klavuzun ilgili noktasına fareyi sürükleyip o noktada düğmeden elinizi çekebilirsiniz. Sayfayı penceren bağımsız noktada da bırakabilirsiniz. Bunun için sürüklediğiniz pencereyi klavuz dışındaki bir noktada bırakın.

kullanabilirlikImage

 

Sayfa yerleşimleri ile ilgili