e-Defter Genel Bilgisi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom e-Defter >

e-Defter Genel Bilgisi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Likom E-Defter uygulaması Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu gereğince zorunlu olan yevmiye defteri ile büyük defter için ihtiyaç duyurulan format ve standartlara uygun biçimde elektronik ortamda oluşturulup, imzalanarak ve gerekli görüldüğü takdirde zaman damgasını da içerecek şekilde imzalanarak Gelir İdaresi Başkanlığına onay için gönderilebilmektedir. Bu sayede defter bastırma zorunluluğu ortadan kalkmaktadır.

Bu dökümanda E-Defter oluşturma, oluşan elektronik defteri elektronik imza veya mali mühür ile imzalama ve bilgilerin doğrulunun kontrolü ve onayı için Gelir İdaresi Başkanlığına gönderme süreci anlatılmıştır.

Saygılarımızla,

Likom Yazılım