Direk Maliyet Tanımları

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Maliyet Muhasebesi > Gusto Maliyet Muhasebesi >

Direk Maliyet Tanımları

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Direk Maliyet Tanımları denilince, iş emirlerinde birebir bağlı olarak kullanılan, hammadde, işçilik, tezgaha bağlı giderler, fire maliyetleri direk maliyet olarak öngörülmektedir.

 

direk değişken maliyet tanımları

 

Malzeme Maliyeti, iş emrinde gerçekleşen operasyon sırasında tüketilen hammaddelerin üretime çıkışı ile bağlantılıdır. üretime çıkış işlemi gören hammaddeler, stok maliyetleri hesaplaması sırasında çıkış hareketlerinin güncellenmesi sayesinde iş emrine maliyet unsuru oluşturmaktadır.

 

İşçilik Maliyeti, iş emri gerçekleşen operasyon sırasında harcanan işçilik süresi, işçinin maaş tahakkuku yapılması ile ilgili iş emirlerine maliyet unsuru olarak yansıması sağlanmaktadır.

 

Makina Amortismanı, iş emri gerçekleşen operasyon sırasında kullanım süresi ile birlikte kayda alınan tezgahın ilgili dönemlerde amortisman giderinin oluşması ile ilgili iş emirlerine maliyet olarak yansıması sağlanmaktadır.

 

Genel Masraf, yapılan herhangi bir masrafın özellikle fason giriş gibi direkt olarak belirli bir iş emri ile bağlantılı olması sebebiyle sadece ilgili iş emrine maliyet olarak yansıması sağlanır.

 

Malzeme Firesi, iş emrinin gerçekleşmesi sırasında malzeme ile ilgili fire oluşması durumunda, fire olan hammaddenin maliyeti ilgili iş emrine maliyet olarak yansıtılması sağlanır.