Dosya Ekleri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto Olay Yönetimi > Arayüz ve Tanımlar > Olay Tanımları > Eylem Tanımları > E-Posta Eylemi >

Dosya Ekleri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Hazırlanan e-postaya belge eklenmesi isteniyorsa gerekli düzenleme bu sayfadan yapılmalıdır (Crystal rapor ekleri ilgili başlıkta incelenecektir). E-postaya sabit ve dinamik olmak üzere iki farklı şekilde belge eklenebilmektedir. Sabit dosya eklemede dosya yolu tanım esnasında belirtilmektedir.

Dinamik dosya ekleri SQL sorgusu ile belirlenmektedir.

Dosya Ekleri Sayfası

Dosya Ekleri Sayfası

 

tog_minusSabit Dosya Ekleme

 

Sabit dosya eki ekleme

Sabit dosya eki ekleme

 

Belge eklemek için ilk olarak Dosya Yolu belirlenmelidir. ucnokta düğmesine tıklanarak dosya açma diyaloğu yardımı ile dosya seçilebilir. Dosya yolu belirlenen ekin Belge Adı da belirlenir. Belge Adı, e-postada dosyanın görünen adı olacaktır. tikCtrl düğmesine tıklanarak ekin kaydedilmesi sağlanır. Kaydedilen dosya listede belirecektir. Herhangi bir dosya listeden kaldırılacaksa listeden kaldırılacak dosyaya tıklanır ve carpi düğmesi ile listeden kaldırılır.

 

tog_minusDinamik Dosya Ekleme

 

Dinamik dosya eklemek için dosya yolu ve belge adı (dosya yolu da kullanılabilir) döndüren bir SQL sorgusu yazılmalıdır. Sorgu da kaynak satırlarının değerleri de kullanılabilir.  Örneğin kullanıcılara BPM Faaliyetleri e-posta olarak gönderilirken faaliyete eklenmiş bir ekli belge varsa bu da e-postaya belge olarak eklenebilir. Koşul SQL 'nin basitçe aşağıdaki gibi olduğunu varsayalım.

 

select * from Gusto.EPMFaaliyet where EPMFAALIYET_ROWID>{EPMFAALIYET_ROWID}

 

Koşulda EPMFAALIYET_ROWID  alanını indeksleyerek her seferinde işlenmiş faaliyet bilgilerini kullanmaktan kurtulmuş oluruz (bkz. İndeksli koşul oluşturma).  E-posta tanımının dinamik dosya eki kısmında varsa faaliyete eklenmiş dosyaları SQL ile çekebiliriz.

 

Dinamik Dosya Ekleri

Dinamik Dosya Ekleri

 

BPM Faaliyet eklerinin kaydedildiği tablodan (CRMOLELINK) PFAALIYET değeri kaynak satırının EPMFAALIYET_ROWID değerine eşit olan satırları döndüren bir SQL yazıyoruz. Dönen alanlardan Dosya Yolu ve Dosya Adı olacakları belirliyoruz. Bunu da Dosya Yolu ve Dosya Adı seçim kontrolleri ile yapıyoruz.