Dosyadan Al

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto Olay Yönetimi > Arayüz ve Tanımlar > Olay Tanımı Aktar >

Dosyadan Al

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Likom Olay Tanımı (lot) formatındaki dosyada bulunan tanımları Olay Yönetimi'ne  aktarmak için kullanılır. Menüye tıklandığında açılan ekrandan Dosya Aç düğmesine tıklanır ve aktarılmak istenen dosya seçilir. Dosyada bulunan tanımların listesi, tanımların kullandığı kontrol zamanları ve koşullar listelenmektedir. Seçili olayın kullandığı tanımlar listede kırmızı olarak gösterilmektedir. Aktarılmak istenen olayların Seçim alanı işaretlenir ve Kaydet düğmesine tıklanır.

Olay Tanımı Dosyadan Okuma

Olay Tanımı Dosyadan Okuma

 

tipbulb Aynı isme sahip tanımlar

Dosyadan aktarılan tanımlarla aynı isme sahip tanımların olması durumunda tanımların üzerine yazma işlemi olmaz. Aynı isme sahip iki tanım sistemde kayıtlı olacaktır. Bu durum olayların çalışmasında olumsuz bir etki yaratmayacaktır.