Dosyaya Çıkart

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto Olay Yönetimi > Arayüz ve Tanımlar > Olay Tanımı Aktar >

Dosyaya Çıkart

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tanımlı olayları dosyaya çıkartmak için kullanılır.  Menüye tıklandığında tanımlı olayların listelendiği bir ekran belirecektir. Dosyaya çıkartılmak istenen olayların Seçim alanı işaretlendikten sonra Çıkart düğmesine tıklanır. Kaydedilecek dosya ismi seçildikten sonra Tamam düğmesine tıklanır. Oluşturulan dosya uzantısı (lot) dur.

 

Olay Tanımı Çıkarıcı

Olay Tanımı Çıkarıcı