Dügüm Değerlerini Belirleme

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto Olay Yönetimi > Arayüz ve Tanımlar > Olay Tanımları > Eylem Tanımları > Xml Oluşturma >

Dügüm Değerlerini Belirleme

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Bu sayfada, XML Schema sayfasında belirtilen schema dosyasındaki kurallara göre oluşturulacak XML dosyasının yapısı gösterilmektedir.Kullanıcı XML 'i örneğinin Düğüm değerlerini belirleme sayfasındaki görüntüsü aşağıdaki gibidir.

Xml düğümleri diyagramı

Xml düğümleri diyagramı

 

tog_minusDüğüm Tipleri

Ana Düğüm: Xml 'in ana düğümüdür. Örnekteki "Kullanicilar" düğümü ana düğümdür. Sarı yuvarlak içerisinde gösterilmektedir.

Alt Düğüm İçeren Düğüm (Değer Düğümsüz): Alt düğümlerinin ilk seviyesinde bulunan düğümlerden  herhangi bir tanesi veri düğümü olmayan düğüm türüdür. Örnekteki "YetkiGrupları" bu türdendir.  Gösterimi ana düğüm gibidir.

Alt Düğüm İçeren Düğüm (Değer Düğümlü): Alt düğümlerinin ilk seviyesinde bulunan düğümlerden  herhangi bir tanesi veri düğümü olan düğüm türüdür. Örnekteki "Kullanıcı"  ve  "yetkiGrubu" düğümleri bu türdendir. Gösterimi aşağıdaki gibidir. Bu düğüm türü, tekrar eden yapıya sahiptir. Eğer düğüm üzerinde Kaynak Satırları seçildiyse her bir kaynak satırı için; SQL seçildiyse SQL sorgusu sonucu oluşan tablonun her bir satırı için tekrar eder. Eğer SQL seçildiyse SQL Düzenleyici  seçeneği aktif olmaktadır. SQL Düzenleyiciye tıklayarak açılan editörde kaynak satır parametrelerinin  de kullanılabildiği SQL yazılabilir.  SQL seçeneği ana düğümün altında bulunan ilk seviyedeki düğümlerde kullanılamamaktadır. Bu düğümler kaynak satırlarını kullanarak hazırlanır.

Alt Düğüm İçeren Düğüm(Değer Düğümsüz)

Alt Düğüm İçeren Düğüm(Değer Düğümsüz)

Değer Düğümü : Kaynak satırın değeri, üst düğümde çalıştırılan SQL sonucunun değeri veya sabit veriler alabilen değer düğümüdür.  Görünümü aşağıdaki gibidir. Değer tipi olarak Üst Düğüm seçildiğinde seçim kontrolüne üst düğümde belirlenmiş SQL sonucu oluşan alanlar listelenmektedir. Eğer bu SQL sonucu oluşan tablo değerleri kullanılacaksa bu düğüme denk gelen alan seçilmelidir. Eğer kaynak satır işaretlenirse seçim kontrolüne kaynak satır parametreleri yüklenecektir. Kullanıcı bu düğüme denk gelen kaynak satır parametresini seçmelidir. Sabit seçimi işaretlendiğinde kullanıcı kaynak satır veya SQL kullanmadan direkt değerler verebilmektedir.

 

Değer Düğümü

Değer Düğümü

Kontrolün üzerindeki F düğmesine tıklandığında düğüm değerinin format özellikleri belirlenebilmektedir.