Dinamik Kod Tanımlarının Oluşturulması

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Dinamik Ürün Tanımları >

Dinamik Kod Tanımlarının Oluşturulması

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Likom Gusto ERP Yazılımı'nda Dinamik Ürün Özelliklerinin tanımlanması, Stok sekmesi altında bulunan Dinamik Kod ekranından yapılabilmektedir.

exp_collapse

Dinamik Ürün Özellik tanımlama ekranında tanımlanmış özellikler alanında kullanılacak dinamik ürün kriterleri tanımlanır. Özellik değerleri alanında ise ilgili dinamik ürün kriterinin alabileceği değerler tanımlanır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Tanımlanmış Özellikler Ekranı

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Tanımlanmış Özellikler kısmında, dinamik ürün özelliği olarak kullanılacak kriterler belirlenir. İlk kolonda yer alan "Kod Adında Görünsün?" alanı işaretlenirse belirtilen görüntüleme formatına göre özellik değeri dinamik ürün kodunda yer alması sağlanır. Özellik adı alanında dinamik kod adı, açıklama kısmına ise dinamik kodun uzun adı yazılır. Son kolonda yer alan "Yeni Değer Girebilsin" alanı işaretlenirse, kullanıcı hareket esnasında tanımlı değerler dışında bir değer girişi yapabilir. "Metin" alanı dinamik kodun türünün metin olup olmadığını gösterir. Eğer yapılacak girişin adı metin olarak girilecekse bu kutucuk işaretlenmelidir. "Zorunlu" alanı ise bu dinamik özelliğin girilme zorunluluğu durumunu gösterir. Zorunlu olması isteniyorsa kutucuk işaretlenmelidir.

 

Özellik Değerleri

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Özellik Değerleri alanında, Tanımlanmış Özellikler alanında seçili olan özelliğe ait değerler girilmelidir. Bu alanda belirtilmeyen değerler hareket esnasında kullanılamaz. "Değer Adı" alanına, tanımlanmış özelliğe ait değer girilir. Değer alanı ise tek karakter olarak değere ait tanımlayıcı girilir. Değer alanının kullanımı zorunlu değildir. "Açıklama" alanı değer alanının uzun adını yazmak için kullanılır. "Varsayılan" alanı ise seçilen tanımlanmış alanın birincil olarak alacağı değer için seçilir. Özellik değerleri, her tanımlanmış değer için sadece bir tanesi varsayılan olarak seçilebilir. Belirtilen değerin silinebilmesi için, değer seçilir ve "Seçili Değeri Sil" butonuna basılır.

Koşul kolonunda "..." simgesine tıklandığında Kısıtlar ekranı açılacaktır:

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Bu ekran ile ilgili detaylı bilgi "Dinamik Kodlar Arası Kısıtlamaların Oluşturulması" başlığında verilecektir.

 

Özellik değerleri ekranının Stok Kısıt kolonundaki "..." simgesine tıklandığında ise "Dinamik Değer Stok Kısıtları" ekranı açılacaktır:

 

dinamikkodstokdegerlerikkısıtekranı

 

Bu ekran seçilen dinamik özelliğe ait stokları gösterir. Eğer bu dinamik özelliğe ait stoklar "Kısıtlı Stok" alanına alınmak veya bu alandan çıkarılmak istenirse, Ekle ve Çıkar butonları kullanılmalıdır.