Siparişte Dinamik Kodların Kullanımı

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Dinamik Ürün Tanımları >

Siparişte Dinamik Kodların Kullanımı

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Likom Gusto ERP Yazılımı'nda tüm Satınalma ve Satış/Pazarlama hareketlerinde dinamik kod kullanımını sağlamaktadır. Talepten fatura aşamasına kalan tüm süreçlerinizde dinamik kod özelliği kullanılabilir. Özellikle siparişten iş emri oluşturulması sırasında, siparişte girilen dinamik özellikler üretim sürecinde etkin olarak kullanılabilir.

Hareket ekranlarında stok kodu seçildikten sonra, aynı alan üzerinde klavyeden “F4” tuşuna basılarak ilgili stoğa ait dinamik özellikler penceresi açılır.

dinamikkodf4

 

Stok kodu alanında F4 tuşuna basıldıktan sonra stoğa ait dinamik özelliklerin seçilebileceği pencere açılacaktır:

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Bu ekrandaki 'Tümü' seçeneği işaretlenirse, varolan tüm dinamik kodlar ve değerleri satrlara yansıyacaktır. 'Seçilen Dinamik Kod Aralığı' seçeneği seçilirse belli bir aralıktaki dinamik kodları görmek için aşağıdaki pencere açılacaktır:

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Bu pencerede ise Özellik Adı ve istenilen aralığa ulaşabilmek için Başlangıç ve Bitiş Değerleri girilerek pencereden çıkılır.

 

Dinamik kod değer giriş ekranında, üst kısımda stoğa ait izleme kodları ve değerleri listelenir. İstenirse ilgili izleme kodu satırı seçilerek “Seçilen Satırı Kullan” butonu ile mevcut izleme kodu kullanılabilir.

Alt kısımda bulunan yeni giriş alanında ise dinamik değer alanları doldurularak, 'Kodu Formülden Oluştur' veya 'Adı Formülden Oluştur' butonları ile oluşturulacak izleme koduna ad ve kod verilir. 'Yeni Kod Oluştur' butonu ile yeni izleme kodu oluşturulur. Eğer, seçilen değerler sistemde mevcut bir konfigürasyon ile aynı özellikleri taşıyorsa, sistem yeni kod oluşturmadan mevcut izleme kodunu kullanacaktır. Bu sayede daha önceden girilmiş olan kaydı mükerrer olarak girme sorunu olmayacak, ayrıca özelliklere göre arama yapılacağında bu şekilde yapılabilecektir.

Ayrıca, seçilmek istenen değer listede yok ise değer seçim alanında mouse sağ tuşu tıklandığında “Yeni Değer Girişi” adında bir menü açılacaktır:

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Menü seçildiğinde açılan ekranda ilgili özelliğe ait yeni değer girişi yapılabilir.

 

dinamikkodyenigirispenpen

 

Dinamik değerler arası kısıtlama yapılmış ise dinamik kod değer giriş ekranında değerler seçilirken etkili olacaktır. Örnek olarak Model - AER için Kulp Modeli sadece krom Kaplı – CR olarak şeklinde bir kısıtlama yapılmış ise model seçildikten sonra Kulp Modeli seçimine sadece Krom Kaplı – CR gelecektir.