Stok Kartlarında Kullanılacak Dinamik Kodların Tanımlanması

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Dinamik Ürün Tanımları >

Stok Kartlarında Kullanılacak Dinamik Kodların Tanımlanması

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tanımlanan dinamik kod özelliklerinin kullanılabilmesi için stok kartlarında dinamik özelliklerin seçilmesi gerekmektedir. Dinamik, özellikli olarak kullanılacak stok kartı açıldığında, Dinamik Ürün Özellikleri penceresi açılır.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Dinamik Ürün Özellikleri penceresinde daha önce tanımlanan dinamik özelliklerden hangisi veya hangilerinin bu stok kartı için uygulanacağı seçilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Dinamik kodlu olarak kullanılacak her stok kartı için ilgili tanımlamaların yapılması gerekmektir. Seçilecek dinamik özellikler, hareket ekranlarında dinamik kod oluşturulurken kullanıcı tarafından tanımlanacak alanları ifade etmektedir.

 

Detaylar Ekranı

Detaylar butonuna tıklandığında aşağıdaki ekran açılacaktır:

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Üçe bölünmüş ekranın ilk parçası Dinamik Özellikler alanıdır. Burada söz konusu olan dinamik özellik veya özellikler yer almaktadır.

 

dinamikkoddinamiközellikler ekranı

 

Değişken Tanımları alanında ise

 

 

dinamikkoddetay

 

Koşul Tanımları ekranı

 

dinamikkoddetayekran