Ürün Ağaçlarında Dinamik Formül Yapısı

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Dinamik Ürün Tanımları >

Ürün Ağaçlarında Dinamik Formül Yapısı

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dinamik kodlama sisteminde ürün ağaçları formüller ile şekillendirilerek, şablon olarak kullanılır. Üründe kullanılan malzemenin dinamik özellikleri ürünün dinamik özelliklerine göre istenildiği gibi formülize edilebilir. Örneğin, mamulün modeline göre kullanılacak malzemenin rengi belirlenebilir. Ayrıca, malzemelerin tüketim miktarları veya üretim rotası dinamik özelliklere bağlı olarak belirlenebilir. Özetle, ürün ağacında dinamik kodlama; malzemelerin dinamik özellikleri belirtilen şartlara uygun olarak atanabilir, malzemelerin tüketim miktarları belirtilen şartlara uygun olarak formülize edilebilir, dinamik özelliklere bağlı olarak rota belirlenebilir. Özetle, ürün ağacında dinamik kodlama;

a.

Malzemelerin dinamik özellikleri belirtilen şartlara uygun olarak atanabilir.

b.

Malzemelerin tüketim miktarları belirtilen şartlara uygun olarak formulize edilebilir.

c.

Dinamik özelliklere bağlı olarak rota belirlenebilir.

Dinamik kodlama ile mamulde belirlenen bir özelliğe bağlı olarak yarımamul veya hammaddenin özellikleri belirlenebilir. Kullanım miktarı formulize edilebilir. Üründe belirlenen bir özellik hierarşik bir şekilde hammaddeye kadar taşınabilir.