Ürün Ağaçlarında Malzemelerin Dinamik Formüllerinin Oluşturulması

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Dinamik Ürün Tanımları >

Ürün Ağaçlarında Malzemelerin Dinamik Formüllerinin Oluşturulması

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ürün ağaçlarında, ürünün almış olduğu dinamik özelliklere bağlı olarak kullanılacak malzemenin dinamik özellikleri belirlenebilir. Örnek olarak;

 

a.

Ürünün modeli, tipi vb. göre kullanılan malzemenin rengi atanabilir.

b.

Ürünün ebatlarına göre malzemenin ebatları belirlenebilir.

c.

Ürünün şekil özelliğine göre malzemenin şekil özelliği gibi tanımlanabilen, formulize edilebilen her özellik dinamik kodlamada kullanılabilir. Bu açıdan dinamik kodlama üretim ve stok takip süreçleri kontrol edilmesi kolay hale getirmektedir.

 

Ürün ağacında, malzemenin üzerine gelindiğinde malzemenin dinamik özelliklerini gösteren ve formul ekranına ulaşılmasını sağlayan pencere otomatik olarak açılacaktır:

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Boya isimli malzemenin üzerinde gelindiğinde 'Dinamik Özellikler' isimli bir pencere açılacaktır. Boya stoğunun dinamik özelliklerinin listelendiği bu ekranda, dinamik özelliklerin yanlarında bulunan “...” butonları ile formul ekranlarına ulaşılır. Açılan formul ekranında malzemenin ilgili dinamik özelliğinin alacağı değer için formül yazılacaktır.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Ürün ve Malzeme Bilgileri ekranında ürün ağacında bulunan ürün ve malzeme listesi ve dinamik özellikleri listelenmektedir. Sağ tarafında 'Değişken Tanımları' ekranında ise kullanılmak istenen dinamik özellikler seçilmelidir. 'Değişken Tanımları' ekranında 'Değişken Adı' yazıldıktan sonra 'Ürün ve Malzeme Bilgileri' ekranında kullanılmak istenilen dinamik özellik üzerine mousenin sağ tuşu ile tıklanarak 'Kaynak Olarak Seç' seçeneği ile 'Değişken Tanımları' ekranına atılır.

Ayrıca, stok kodu üzerine sağ tıklanarak malzeme veya ürünün miktar bilgisi de değişken olarak kullanılabilir. Örnek olarak, kullanılacak raf sayısı dinamik özelliklere bağlı ise raf sayısı değişken olarak tanımlanabilir. Bu sayede, (Kullanılacak Vida Sayısı = Raf Sayısı x 4) gibi bir formüle bağlanabilir. 'Değişken Tanımları' alanında bulunan 'Metin' kolonu, değişkenin metinsel veya sayısal olması durumunu ifade etmektedir. Sayısal ifadelerin matematiksel işlemlerde kullanılabilmesi için, En, Boy, Derinlik, Ağırlık, Hacim vb. dinamik özellikler için 'Metin' özelliği seçilmemelidir. Renk, Yön Bilgisi, Şekil, Model vb. değişkenler için 'Metin' özelliği seçilmelidir.

'Operatörler' alanında, 'Koşul Tanımları' alanında kullanılabilecek kısayol tuşları bulunmaktadır.

'Koşul Tanımları' alanında ise her satırda belli bir koşul tanımlanarak ilgili koşulun gerçekleşmesi durumunda Sonuç kısmında bulunan değerin alınması sağlanmaktadır. Sonuç kısmında Yukarıda bulunan örnekte, Renk özelliği “MV” değerini aldığında modele bağlı renk seçimi anlamında kullanılmıştır. Renk=’MAVİ’ ise boya rengi ‘MV’ kodlu renk olmalıdır. Satırlarda belirtilen koşullara uymayan durumlar için 'Varsayılan Sonuç' alanı doldurulmalıdır. Herhangi bir koşul sağlanamadığı durumlarda 'Varsayılan Sonuç' alanında belirtilen ifade geçerli olacaktır. Eğer, Renk=’MAVİ’ haricinde bir değer seçili ise Renk'in aldığı değer direkt olarak geçerli olacaktır.

Ayrıca, 'Sonuç' ve 'Varsayılan Sonuç' alanlarında matematiksel işlemler yazılabilir. Ürünün konulacağı kutunun Hacim adlı dinamik özelliği için ürünün En, Boy, Derinlik bilgileri kullanılarak (EN*BOY*DER)/1000000 şeklinde bir formül yazılırak kutunun hacim bilgisi m3 olarak hesaplanabilir.

Ayrıca, metinsel ifadelerin değer karşılıkları yazılırken tek tırnak “ ' ” kullanılmalıdır. Örnek; (MODEL = ‘MGO’) gibi. Sayısal ifadelerde bu şekilde bir gereklilik yoktur.

'Formül Testi' butonu ile yazılan formülün doğruluğu kontrol edilebilir. 'Yardım' butonu ise dinamik özellik formül ekranının kullanımı ile ilgili olarak genel bilgiler içerir.

'Formülü Sil' ise butonu yazılmış olan formülü silmek için kullanılır.