e-Beyanname Modül ve Ortak Özellikleri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom e-Beyanname > e-Beyanname Uygulama Süreci >

e-Beyanname Modül ve Ortak Özellikleri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

e-Beyanname Modüllerine Şekil 1’deki gibi MuhasebeàBeyannameàe-Beyanname ve MuhasebeàListeleràe-Beyanname Listesi menülerinden ulaşılabilirsiniz.

 

e-Beyanname Modülü
Resmi Büyütmek İçin Tıklayın

 

 

e-Beyanname Modüllerinin Ortak Özellikleri

 

Tüm e-Beyannamelerin Genel Bilgiler Sekmesi yaklaşık aynı kurallara göre doldurulmaktadır. Dönem tipi ve Beyanım Var/Yok bilgisi farklılık gösterebilmektedir.

 

e-Beyanname Ekranı
Resmi Büyütmek İçin Tıklayın

 

İdari Bilgiler alanında Vergi Dairesi seçimi, Beyannamin dönem tipi ve bu dönem tipine göre Ay ve Yıl seçimleri bulunmaktadır.

 

 

 

Genel Bilgiler sekmesindeki idari bilgiler
Resmi Büyütmek İçin Tıklayın

 

 

Mükellef Bilgileri alanında beyannameyi vermekle yükümlü kişi veya tüzel kişi bilgileri yer almaktadır.

 

Genel Bilgiler sekmesi Mükellef veya Vergi Sorumlusu bilgileri
Resmi Büyütmek İçin Tıklayın

 

 

Genel Bilgilerdeki ve Düzenleme Bilgilerindeki Mükellefler “...” butonu tıklanarak seçilebilir. Aynı şekilde bu listeden mükellef eklenebilir veya mükellef düzenlenebilir.

 

Mükellef Bilgilerinin Tanımlandığı ve Otomatik Yüklendiği Ekran
Resmi Büyütmek İçin Tıklayın

 

 

 

e-Beyanname Dizin Tanım
Tüm Beyannamelerde ortak olan Beyanname Kopyala,  Beyanname XML paketi 

z

Oluşturma, Oluşan XML paketini Yükleme ve Beyanname Durumu güncelleme alanı.

 

Önceki dönemlerde oluşturulmuş bir beyanname yeni oluşacak veya kayıtlı bir beyanname üzerine formül tanımları ve güncel formül değerleriyle birlikte kopyalanabilir. Kopyalama işlemi  beyanname kopyalama listesinden beyanname seçiminden sonra Kopyala butonu tıklanarak yapılır.

 

e-Beyanname Kopyalama
e-Beyanname Kopyalama

 

Oluşacak XML dosya dizini alanı Beyanname XML paket dosyasının hangi klasörde hangi formatta oluşacağını göstermektedir. Bu alandaki {firma} değeri Gustoya giriş yapılan firmaya karşılık gelmektedir. Örneğin Gusto00001 gibi. {Dosya Adı} değeri sırasıyla Vergi Dairesi Kodu, Vergi kimlik Numarası ve tarih bilgilerinden oluşmaktadır.

 

e-Beyanname Dizin
e-Beyanname Dizin

 

Beyannameden oluşan XML paket dosyası Yükle butonu tıklanır. Sonraki aşamada Şekil:9 daki gibi Gelir İdaresi Başkanlığının “http://www.gib.gov.tr” web sitesine yükleme ekranı açtırılarak  paket seçimi yapılır ve  Gönder butonu tıklanarak beyanname paketi yüklenir.

 

 

Beyannameden oluşan XML paket dosyasını yükleme alanı.
Resmi Büyütmek İçin Tıklayın