e-Beyanname Nedir?

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom e-Beyanname >

e-Beyanname Nedir?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

e-Beyanname, mükellef veya vergi sorumlularının kağıt ortamnda Vergi Dairelerine bildirdikleri beyannamelerin internet ortamındaki karşılığıdır. E-Beyannameler Gusto e-Beyanname yazılımı aracılığıyla vergi kanunlarında belirtilen dönemlerde oluşturulmuş, bilgisayar ortamında saklanabilen ve Gusto e-Beyanname yazılımı aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesine(https://ebeyanname.gib.gov.tr) yüklenebilen  elektronik paket dosyalarıdır.

 

İnternet teknolojilerinin ve telekomünikasyonun hızla gelişmesi ve pek çok işlemin internet ortamında yapılabilmesi nedeniyle Maliye Bakanlığını mükelleflerin vergilendirmeye ilişkin yükümlülüklerini İnternet teknolijilerinden yararlanmak yapılması için bazı düzenlemeler yapılmasına sebep olmuştur. Vergi beyannameleri ile ilgili bildirimlerin ve eklerinin hızlı ve kolay bir şekilde beyanını sağlamak, vergi beyannamelerinin doldurulmasındaki hataları en aza indirmek ve mükelleflere daha iyi hizmet sunabilmeyi amaçlayarak beyannamelerin internet ortamında verilmesini sağlamıştır.