e-Beyanname Tanımları

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom e-Beyanname > Likom e-Beyanname Kullanımı >

e-Beyanname Tanımları

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

e-Beyanname Formül Tanımları

 

e-Beyanname Modüllerindeki tüm Tutar alanlarına formül tanımı yapılabilmektedir. Tutar alanlarının “...” butonu tıklandığında formül tanım ekranını açılmaktadır.

Formül Tanımları Gusto ile giriş yapılan firma ve dönem bilgisine göre hesaplanmaktadır.

 

e-Beyanname Tanımı
ResmiBüyütmek İçin Tıklayın

 

Tutar alanının “...” butonuna tıklandığında, tutarla ilgili formül ekranı açılır ve bu alana bağlı formül tanımı yapılabilir. Formül ekranında “Hesapla” butonu tıklanarak tanımlanan formülün sonuç bilgisi görülebilir. “Tamam” butonu tıklandığındaysa formül tanımı kaydedilerek formülün sonucu ekrandaki tutar kontrolüne yüklenir.

 

Sil: Formül listesinde istenilen satırı silebilmek için “Sil” kolonundaki “X” butonu tıklanmalıdır.

 

Parantez Aç / Parantez Kapat: Parantez açma ve parantez kapatma alanları işlem önceliğini belirlemek için kullanılmıştır.

 

Hesap Kodu: ‘Hesap kodu’ alanından istenilen hesap seçimi yapılabilir. Seçilen hesap kodu alt kırınımları varsa alt kırınımları toplanarak bu hesaba eklenerek sonuç elde edilir.

 

Bakiye Tipi: ‘Bakiye Tipi’ alanından hesabın hangi sonuç bilgisini alacağını belirler bu alandan seçilen sonuca göre ilgili hesabın borç toplamı, alacak toplamı, bakiye, borç bakiye, alacak bakiye, açılış borç, açılış alacak, borç toplamı(Açılış hariç), alacak toplamı(Açılış hariç) değerleri elde edilir. Eğer bakiye tipi ‘Sabit’ seçilirse hesap kodu değerine bakılmadan ‘Sabit’ alanına girilen değer elde edilir.

 

Sabit Değer: ‘Sabit Değer’ alanına bakiye tipi sabit seçildiyse değer yazılır.

 

İşlem: ‘İşlem’ alanından hesap kodlarının veya sabit değerlerin matematiksel olarak yapılacağı işlem operatörleri seçilir.

 

Fiş No: ‘Fiş No’ alanından fiş seçimi yapılarak hesaplamanın sadece seçilen fiş  koşuluna göre yapılması sağlanır.

 

 

Formül Listesi altında bulunan alanlar;

 

Formül: Formül tanım listesindeki satırlara girilen değerlere göre oluşan formülün işlem metninin görülebilmesini sağlar.

 

Hesapla: “Hesapla” butonu tıkanarak “Sonuç” alanında formül sonuç bilgisinin takip edilmesi sağlanır.

 

Formül Sil: Tanımlı formülün hepsinin silinmesi için kullanılır.

 

Formül Hesabına Dahil Edilmeyecek Fişler: “Hesap Kodu” ve “Bakiye Tipi” alanlarına göre elde edilen tutara dahil edilmesini istemediğimiz bir fiş varsa bu buton tıklanarak açılan listeden dahil edilmeyecek fişler seçilir ve “Kaydet” butonu tıklanarak kaydedilir.

 

 Formül Hesabna Dahil Edilmeyecek Fiş listesi

 

e-Beyanname Yetkileri

 

e-Beyanname modüllerine ulaşmak ve işlem yapabilmek için öncelikle TanımlaràYetkileràMuhasebe grubu altındaki aşağıdaki yetkilerin verilmesi gerekmektedir.

 

EBEYAN001: Basit Usul Ticari Kazanç Beyannamesi yetkisi

EBEYAN002: Damga Vergisi Beyannamesi yetkisi

EBEYAN003: Form BA Beyannamesi yetkisi

EBEYAN004: Form BS Beyannamesi yetkisi

EBEYAN005: Geçici Vergi Beyannamesi (Gelir Vergisi Mükellefleri İçin) yetkisi

EBEYAN006: Geçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) yetkisi

EBEYAN007: Katma Değer Vergisi 1 Beyannamesi yetkisi

EBEYAN008: Katma Değer Vergisi 2 Beyannamesi yetkisi

EBEYAN009: Kurumlar Vergisi Beyannamesi yetkisi

EBEYAN0010: Kesin Mizan Beyannamesi (Gelir Vergisi Mükellefleri İçin) yetkisi

EBEYAN0011: Kesin Mizan Beyannamesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) yetkisi

EBEYAN0012: Muhtasar Beyannamesi beyanname yetkisi

EBEYAN0013: Muhtasar Beyannamesi 30 Nolu beyanname yetkisi

EBEYAN0014: Beyanname Listesi yetkisi

EBEYAN0015: Beyanname Paket Dosyası oluşturma ve Paket Yayılama yetkisi

 

Gusto e-Beyanname Modülleri

 

Gusto e-Beyanname modüllerine MuhasebeàBeyannameàe-Beyanname menüsünden ulaşabilirsiniz.

 

Gusto e-Beyananme modülleri aracılığıyla aşağıdak beyannameleri oluşturabilirsiniz. Bunlar;

 

-Basit Usul Ticari Kazanç Beyannamesi
-Damga Vergisi Beyannamesi
-Form BA Beyannamesi
-Form BS Beyannamesi
-Geçici Vergi Beyannamesi (Gelir Vergisi Mükellefleri İçin)
-Geçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)
-Katma Değer Vergisi Beyannamesi 1
-Katma Değer Vergisi Beyannamesi 2
-Kurumlar Vergisi Beyannamesi
-Kesin Mizan Beyannamesi (Gelir Vergisi Mükellefleri İçin)
-Kesin Mizan Beyannamesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)
-Muhtasar Beyannamesi
-Muhtasar Beyannamesi 30 Nolu