e-Beyanname Uygulama Süreci

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom e-Beyanname >

e-Beyanname Uygulama Süreci

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Kullanıcı vergi dairesine başvurarak “386 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” EK-1 veya EK-2’yi doldurur. Vergi dairesinde kullanıcıya e-Beyanname sisteminden yararlanabilmesi için gerekli kullanıcı kodu, parola ve  şifre içeren bir şifre zarfı verilir.

 

Kullanıcı İnternet’e bağlı olmaksızın  Gusto e-Beyanname modüllerini kullanarak beyannamelerini doldurur ve paketler.

 

İnternet’e bağlanarak Gusto e-Beyanname modülünden “Yükle” butonunu tıklanarak Gelir İdaresi Başkanlığının http://www.gib.gov.tr web sitesindeki sisteme bilgisayarında doldurduğu beyannamelere ait beyanname paketini yükler.

 

Paket Gelir İdaresi Başkanlığının http://www.gib.gov.tr web sitesinde kontrol edilirken kullanıcı bir süre bekler bu arada varsa diğer paketlerinin durumlarını öğrenebilir.

 

Kontroller sonucunda gelen mesajda gönderilen pakette hata bulunmadıysa onaylar, hata bulunanları Gusto e-Beyanname modülünden düzeltir tekrar paketleyip gönderir.

 

Onaylanan beyannameler teslim edilmiş sayılır ve birer  numara (TRANID) verilir ve tahakkukları kesilir. Onaylanan beyannameler için Gusto e-Beyannamenin durum bilgisi güncellenir.

 

Beyannamelerini onaylanan mükellefler ödemeleri gereken miktarları banka ya da vergi dairelerine ödeyebilirler.
Kullanıcı istediği  zaman ve istediği kadar beyanname dökümünü kendi bilgisayarından alabilir. İnternet Vergi Dairesinden hesap durumunu izleyebilir.