e-Beyanname Yasal Mevzuatı

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom e-Beyanname > e-Beyanname Nedir? >

e-Beyanname Yasal Mevzuatı

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Başlangıç olarak e-Beyanname sitesini tam otomasyona geçmiş vergi dairelerinden şifre alan kullanıcılar; aktif büyüklükleri veya net satış hasılatları belirli bir tutarın üzerinde olması nedeniyle beyannamelerini meslek mensubuna imzalatmak zorunluluğunda bulunmayan mükellefler ile bağımsız çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavir (meslek mensupları) dır.