e-Beyanname Yazılımının Avantajları Nelerdir?

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom e-Beyanname > e-Beyanname Nedir? >

e-Beyanname Yazılımının Avantajları Nelerdir?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Gusto e-Beyanname yazılımıyla hazırlanan e-Beyannameler, e-Beyanname yazılımının aşağıdaki özellikleri sayesinde zaman kaybının  ve iş yükünün önüne geçmiş olup kullanıcılara çok büyük ve çok önemli avantajlar sağlamaktadır.

 

-e-Beynaname yazılımındaki tüm tutar alanlarına Formül tanımı yapılabilir ve bu tanımlara göre tutar alanları otomatik olarak hesaplanıp doldurulabilir. Böylece her vergi döneminde tutar alanlarını manuel olarak yazmak yerine formülden hesaplanabilir.
 
-e-Beynaname modüllerindeki kullanıcı dostu ekranlar sayesinde, Gusto ERP yazılımından yüklenebilecek veriler otomatik olarak hesaplanarak yüklenebilir.
 
-“Beyannameden Kopyala” özelliğiyle önceki vergi dönemlerinde oluşturulmuş e-Beyannameler yeni oluşacak veya kayıtlı bir beyannamenin üzerine formül tanımları ve güncel formül değerleriyle birlikte kopyalanarak yüklenebilir.
 
-e-Beyanname yazılımının Mükellef tanımalama ekranı sayesinde, Mükellef Bilgileri, Vergi Sorumlusu Bilgileri, Beyannameyi Düzenleyen Bilgileri, Beyannameyi Gönderen Bilgileri, Dar Mükellef Temsilcisi Bilgileri ... v.b Mükellef bilgileri bir kez tanımladıktan sonra tüm mükkellef bilgisi gerekn ekranlar otomatik tek tıkla yüklenebilir.

 

-Gusto e-Beyanname Yazılımıyla hazırlanan e-Beyanname paket dosyaları elektronik ortamda saklanabilir.
 

 

-Gusto e-Beyanname Yazılımıyla hazırlanan e-Beyanname paket dosyaları tek tıkla Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesine(https://ebeyanname.gib.gov.tr) yüklenebilir.

 

-e-Beyanname bildirimleri doğru bilgiler içermeli ve bu bilgiler kontrol edilebilir olmalıdır. Bu yüzden Gusto e-Beyanname yazılımında her e-Beyanname için yetki seviyelerine göre onay tanımları yapılabilmektedir. Böylece kontrol edilmeyen veya onaylanmayan beyannamelerin paket dosyaları oluşturulamaz ve internet ortamına yüklenemez.

 

 

Genel Avantajları;

 

Kağıt tasarrufu sağlar.
 
Vergi Dairesine Gitmekten kurtulan Mükelleflerin iş yükünün hafifletilmesini sağlar.
 
Vergi Dairesi iş yükünün hafifletilmesiyle iş gücü tasarrufu sağlar.
 
İşlemlerin daha hızlı yapılabilmesini sağlar.
 
Depolama maliyetlerinden tasarruf sağlar.