e-İrsaliye Durumları

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom e-İrsaliye > Likom Yazılım e-İrsaliye İşlemleri >

e-İrsaliye Durumları

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

e-İrsaliye Durumları

 

e-İrsaliye Yazılımı’nda görüntülenebilecek e-İrsaliye ve yanıt durumları aşağıda listelenmiştir.

 

Giden/Gönderilen/Gönderilecek e-İrsaliye Durumları

 

Alıcısı e-İrsaliye’ye tabi olan bir irsaliyenin alabileceği durumlar aşağıdaki gibidir.

Oluşturulmadı :

Gusto’da oluşturulan irsaliyenin alıcısının e-İrsaliye’ye tabi olması durumunda alacağı ilk durumdur. E-İrsaliye ekranındaki “e-İrsaliye’ye Gönder” butonuna basılmadan önceki irsaliye durumudur.

Hatalı :

e-İrsaliye oluşturma aşamasında herhangi bir hata oluşur ise  e-İrsaliyenin durumu ‘Hatalı’ olarak güncellenir.

İmzasız e-İrsaliye :

e-İrsaliye imzasız bir şekilde oluşturulduktan sonraki durumu ‘İmzasız e-İrsaliye’ olarak güncellenir.

İmzalı e-İrsaliye:

Oluşturulan e-İrsaliye imzalanmış ise ‘İmzalı e-İrsaliye’ durumunu alır.

Paketlendi:

Paketlenmiş e-İrsaliyelerde irsaliyenin durumu ‘Paketlendi ’ olarak görüntülenir.

Gönderildi:

Gelir İdaresi Başkanlığı portalına yüklenen e-İrsaliye’lerin durumu Gönderilecek e-İrsaliye Listesi üzerinden güncellendiğinde, ilgili e-İrsaliye Gönderilen e-İrsaliye Listesi’ne taşınır ve durumu ‘Gönderildi’ olarak güncellenir.

Arşivlendi :

Arşive kaldırılan e-İrsaliyeler’in durumu ‘Arşivlendi’ olarak görüntülenir.

Entegratör’e Gönderildi :

Oluşturulan e-İrsaliye entegratöre gönderildikten sonra durumu öncelikle “Entegratör’e Gönderildi” olarak güncellenir.  İlgili e-İrsaliye, alıcıya ulaştığında ise durumu “Alıcıya Gönderildi” olarak güncellenecektir.

Alıcıya Gönderildi :

Oluşturulan e-İrsaliye entegratöre gönderildikten sonra durumu öncelikle “Entegratör’e Gönderildi” olarak güncellenir. Daha sonra gönderilen e-İrsaliye’nin durumu sorgulandığında ilgili e-İrsaliye, alıcıya ulaşmış ise e-İrsaliye’nin durumu “Alıcıya Gönderildi” olarak güncellenecektir.

Entegratörde - Hatalı :

Oluşturulan e-İrsaliye entegratöre gönderildikten sonra durumu öncelikle “Entegratör’e Gönderildi” olarak güncellenir.  Daha sonra gönderilen e-İrsaliye’nin durumu sorgulandığında, entegratör tarafından  ilgili e-İrsaliye’de herhangi bir hata tespit edilmiş ise ya da entegratörden kaynaklı bir aksaklık meydana gelmiş ise ilgili e-İrsaliye’nin durumu “Entegratör’de Hatalı” olarak güncellenecektir.

Yanıt irsaliyesi Bekleniyor:

Oluşturulan e-İrsaliye entegratöre gönderildikten sonra durumu öncelikle “Entegratör’e Gönderildi” olarak güncellenir. Daha sonra gönderilen e-İrsaliye’nin durumu sorgulandığında ilgili e-İrsaliye, alıcıya ulaşmış ise e-İrsaliye’nin durumu “Alıcıya Gönderildi” olarak güncellenecektir. Başarılı bir şekilde alıcıya ulaşan e-İrsaliye’ye alıcı taraf henüz bir yanıt vermemiş ise e-İrsaliye’nin durumu “Yanıt irsaliyesi Bekleniyor” olarak güncellenecektir.

Yanıt İrsaliyesi Alındı :

Gönderilen e-İrsaliye’ye alıcı taraf yanıt vermiş ve bu yanıt belgesi gelen e-İrsaliye yanıtları havuzuna kaydedilmişse, gönderilen e-İrsaliye’nin durumu “Yanıt İrsaliyesi Alındı” olarak görüntülenecektir. Gönderilen e-İrsaliye’ye gelen e-İrsaliye Yanıtı havuza kaydedilirken otomatik olarak gönderilen e-İrsaliye ile ilişkilendirilir ve Gönderilen e-İrsaliye’nin durumu da otomatik olarak “Yanıt İrsaliyesi Alındı” olarak güncellenir.

İptal Edilen e-İrsaliye Listesi'ne Taşındı:

Durumu entegratörde hatalı olan e-irsaliyeler iptal listesine taşındığı takdirde durumu alanında ‘İptal Listesine Taşındı’ ifadesi görüntülenir.

 

e-İrsaliye Yanıt Durumları

 

Hatalı: e-İrsaliye yanıtı oluşturulurken hata oluşmuş ise e-İrsaliye yanıtının durumu ‘Hatalı’ olarak görüntülenir.

Yanıt Oluşturulmadı: Gelen e-İrsaliye için e-İrsaliye yanıt belgesi oluşturulmamış ise gelen e-İrsaliye’nin durumu ‘Yanıt oluşturulmadı’ olarak görüntülenir. Offline e-İrsaliye lisansı ile offline mode’da gelen bir e-İrsaliye, havuza kaydedildiğindeki ilk durumu “Yanıt Oluşturulmadı” olacaktır.

İmzasız e-İrsaliye Yanıtı: Gelen e-İrsaliye için e-İrsaliye yanıt belgesi oluşturulmuş ancak henüz imzalanmamış ise bu e-İrsaliye Yanıtı belgesinin durumu ‘İmzasız e-İrsaliye Yanıtı’ olarak görüntülenir.

İmzalı e-İrsaliye Yanıtı: Gelen e-İrsaliye için e-İrsaliye yanıt belgesi oluşturulmuş ve imzalanmış ise bu e-İrsaliye Yanıtı belgesinin durumu ‘İmzalı e-İrsaliye Yanıtı’ olarak görüntülenir.

Yanıt Gönderildi: Gelen e-İrsaliye için e-İrsaliye yanıt belgesi Gelir İdaresi Başkanlığı portal üzerinden oluşturulup gönderilmişse ve Gelen e-İrsaliye Havuzu’nda ilgili e-İrsaliye seçilip “Yanıtlandı Durumuna Al” butonuna basılarak gelen e-İrsaliye durumu güncellemiş ise bu gelen e-İrsaliye’nin durumu “Yanıt Gönderildi” olarak görüntülenir.

Yanıt İrs. Entegratör'e Gönderildi: Oluşturulan e-İrsaliye Yanıtı entegratöre gönderildiğinde durumu ‘Yanıt İrs. Entegratör'e Gönderildi’ olarak görüntülenir.

Yanıt İrs. Entegratörde - Hatalı: Oluşturulan e-İrsaliye Yanıtı entegratöre gönderildikten sonra  durumu sorgulandığında herhangi bir hata alınır ise e-İrsaliye yanıtının durumu ‘Yanıt İrs. Entegratörde - Hatalı’ olarak görüntülenir.

Yanıt İrs. Alıcıya İletildi: Entegratöre gönderilen e-İrsaliye yanıtı alıcı tarafa ulaşmış ise entegratörden durumu sorgulandığında durumu “Yanıt İrs. Alıcıya İletildi” olarak görüntülenir.