e-İrsaliye Gelen Şablon Tanımları

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom e-İrsaliye > e-İrsaliye Tanımlamaları >

e-İrsaliye Gelen Şablon Tanımları

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Gelen Şablon Tanımları

‘Gelen Şablon Tanımları’ grubunda yer alan başlıklara ve bu başlıklar altında yapılabilecek işlemler, ilgili başlıklar altında detaylı olarak tarafınıza aktarılmıştır.

Genel Tanımlar Ekran Görüntüsü
Resmi Büyütmek İçin Tıklayın

 

 

Gelen İrsaliye Şablonları

 

Gelen İrsaliye şablonları, müşterilerce tarafınıza gönderilmiş olan çıkış İrsaliyelerinin ve Alım iade irsaliyelerine ait tanımlı şablonların listelendiği ekrandır.

Eğer herhangi bir şablon tanımı yapılmaz ise gönderilmiş olan olan e-irsaliyelerin muhasebe modülüne aktarımı sırasında varsayılan standart şablon kullanılır.

Gelen e-irsaliyelere ait şablon tanımlamaları ‘Gelen İrsaliye Şablonları’ ekranı kullanılarak yapılmaktadır. ‘e- İrsaliye Tanımları’ sekmesi altında yer alan ‘Gelen İrsaliye Şablonları’ butonuna basıldığında kayıtlı olan gelen İrsaliye şablonları listelenir.

clip0101

Şekil  : Gelen e-İrsaliye Tanım Listesi

 

Yeni bir gelen İrsaliye şablon tanımı yapılacak ise ‘Yeni Şablon’ butonuna basılmalıdır. Yeni gelen İrsaliye şablon tanımlama ekranında öncelikle şablonun adı, aktiflik durumu ve geçerlilik durumu gibi bilgiler doldurulur ve ‘Kaydet’ butonuna basılarak kaydedilir. Kayıt işlemi gerçekleştikten sonra ‘Farklı Kaydet’ butonu aktif hale gelirken, kaydedilen şablona ait geçerlilik durumu ‘Geçerli’ kutucuğu otomatik olarak işaretlenerek geçerli olarak güncellenir.

 

clip0102

Şekil  : Gelen e-İrsaliye Şablon Tanım Ekranı

 

clip0103

Şekil  : Gelen e-İrsaliye Şablon Mal/Hizmet Eşleme Ekranı

 

Eğer sabit diskte kayıtlı olan bir gelen İrsaliye şablonu Likom e- İrsaliye Yazılımı’na aktarılmak isteniyor ise sol alt köşede yer alan ‘Import’ butonuna basıldığında görüntülenen dosya seçim penceresinde ‘.lfi’ uzantılı gelen fatura şablonu dosyası seçilerek işlem tamamlanmalıdır.

Seçili şablonu sabit diske kaydetmek için ise ‘Export’ butonuna basılarak ‘.lfi’ uzantılı gelen fatura şablon dosyasının sabit diskte hangi dizine kaydedileceği belirtilerek işlem tamamlanmalıdır.

 

Gelen İrsaliye Şablon Eşlemesi

 

Gelen fatura şablon eşleme ekranı, müşterilerce tarafınıza gönderilmiş olan e- İrsaliyelerin hangi müşteri için hangi şablon tanımı kullanılarak saklanacağının belirtildiği tanımlama ekranıdır.

Eğer bir müşteri, herhangi bir şablon tanımı ile eşlenmemiş ise bu müşteri için varsayılan şablon olarak belirtilmiş olan giden İrsaliye şablonu kullanılır. Bu nedenle bir müşteri için şablon eşlemesi yapılmayacak olsa bile ‘Varsayılan Şablon’ seçimi yapılmalı ve ardından “Kaydet” butonuna basılarak varsayılan gelen e- İrsaliye şablon kaydı tamamlanmalıdır.

clip0104

Şekil  : Gelen e-İrsaliye Şablon Eşleme

Müşteri şablon eşlemesi yapmak için ‘Müşteri-Şablon Eşlemeleri’ ekranında yer alan ‘Müşteri Kodu’ alanından müşteri seçimi yapılır. Müşteri seçimi yapıldıktan sonra bu müşteriye gidecek olan e- İrsaliyeler için kullanılacak olan e- İrsaliye şablonunun hangi İrsaliye serisi için geçerli olduğu ‘İrsaliye Serisi’ alanı kullanılarak belirtilir. Seçili müşteri ve fatura serisi için hangi e- İrsaliye şablonunun da kullanılacağı belirlendikten sonra ‘Kaydet’ butonuna basılarak müşteri şablon eşleme işlemi tamamlanır.

Mal / Hizmet Kodu Eşlemeleri

 

clip0105

Şekil  : Mal/Hizmet Kodu Eşlemeleri

Mal-Hizmet Kodu eşlemeleri ekranı aracılığıyla gelen e-irsaliyelerde bulunan stok/hizmet kalemleri Likom Gusto ERP’de yer alan stok/hizmet kodlarınız ile eşlenebilmektedir.

Gelen e- İrsaliye’daki hangi UBL Alan Adı değeri için hangi depoda bulunan hangi stok/hizmet verisinin eşleneceği bu ekran üzerinde belirlenmektedir.

clip0106

Şekil  : Mal/Hizmet Kodu Eşlemeleri Ekranı

‘Mal-Hizmet Kodu Eşleme’ ekranında ‘Gelen e- İrsaliye’daki Mal/Hizmet Bilgileri’, ‘Eşlenen Stok/Hizmet Bilgileri’ ve ‘Kullanılacak Depo Seçimi’ adlı üç ana grup bulunmaktadır.

 

E-İrsaliye UBL Alan Adı: Gelen e- İrsaliye’ya ait hangi UBL alan adının eşleme sırasında kullanılacağı seçimi buradan yapılır.

E-İrsaliye UBL Değeri: Seçimi yapılmış olan e- İrsaliye UBL Alan Adı’na ait değerin hangi değerler için seçilmiş olan Likom Gusto ERP’deki stok/hizmet kodu ile eşleneceğinin belirtildiği alandır.clip0107

Şekil  : Mal/Hizmet Kodu Eşlemeleri Ekranı

Eşlenen Stok/ Hizmet Bilgileri

Türü: Gelen e-İrsaliye’ye ait seçili UBL Alan Adı’na ait değerin hangi tür ile (stok/hizmet/demirbaş) eşleneceğinin seçildiği alandır.

clip0108

Şekil  : Mal/Hizmet Kodu Eşlemeleri Ekranı Stok Seçimi

Kodu & Adı: Gelen e-İrsaliye’ye ait seçili UBL Alan Adı’na ait değerin seçili türe ait hangi stok, hizmet ya da demirbaş kodu ve adı ile eşleneceğinin belirlendiği alandır.

Kullanılacak Depo

Kodu & Adı: Gelen e- İrsaliye’ye ait seçili UBL Alan Adı’na ait değerin eşlendiği türün (stok/hizmet/demirbaş) hangi depo ile eşleneceğinin seçildiği alandır.

clip0109

Şekil  : Mal/Hizmet Kodu Eşlemeleri Ekranı Depo Seçimi