e-İrsaliye Giden Şablon Tanımları

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom e-İrsaliye > e-İrsaliye Tanımlamaları >

e-İrsaliye Giden Şablon Tanımları

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Giden Şablon Tanımları

Giden Şablon Tanımları sekmesi altında yapılabilecek işlemler aşağıdaki gibidir.

Giden İrsaliye Şablonları
Giden İrsaliye Veri Kaynakları
Giden İrsaliye Şablon Eşlemesi

 

Genel Tanımlar Ekran Görüntüsü
Resmi Büyütmek İçin Tıklayın

 

 

Giden İrsaliye şablonları, çıkış irsaliyeleri ve Alım iade irsaliyelerine ait oluşturulacak olan e-irsaliye için gerekli olan verilerin hangi kaynak alandan alınacağının tanımlandığı ve tanımlı şablonların listelendiği ekrandır.

Eğer herhangi bir şablon tanımı yapılmaz ise oluşturulacak olan e-irsaliyeler için varsayılan standart şablon kullanılır. Giden İrsaliye şablonları butonuna basıldığında  daha önce tanımlanmış olan giden İrsaliye şablonları listelenir.

Eğer Likom Gusto ERP’deki İrsaliye’ye ait bilgilerin kullanılması isteniyor ise ‘İrsaliye Belgesinin Standart Bilgilerini Kullan’ kutucuğu işaretlenmelidir. ‘İrsaliye Belgesinin Standart Bilgilerini Kullan’ kutucuğu işaretlendiğinde e-İrsaliye  Alan Bilgileri listesi pasif hale gelir.

 

clip0082

Şekil  : E-İrsaliye Giden Şanlon Tanım Ekranı

 

Zorunlu seçeneği işaretli olan alanlara ait verilerin nereden alınacağının belirtilmesi zorunludur. Zorunlu olan alanlardan veri kaynağı belirtilmemiş olanlar var iken şablon kaydedilmek istenir ise kullanıcı uyarılır.

 

clip0083

Şekil  : E-İrsaliye Giden Şablonunda Eksik Bilgi Girişi Sonucu Alınan Uyarı

 

‘İrsaliye Veri Kaynağı’ alanından, “Standart Alanları Eşle” butonuna basıldığında hangi fatura veri kaynağına ait standart bilgilerin kullanılacağının seçimi yapılır.

 

clip0084

Şekil  : E-İrsaliye Giden Şablonunda Girilen bilgilen Sonucu Şablon Görüntüsü

 

Giden İrsaliye şablonu oluşturulurken ‘Genel Bilgileri’, ‘Düzenleyen Bilgileri’, ‘Alıcı Bilgileri’, ve ‘Satırlar’ sekmelerinde yer alan verilerin hangi kaynak alanlardan alınacağı belirtilemelidir.

 

clip0085

Şekil  : E-İrsaliye Giden Şablondaki İşaretli Bu Alanlarda Tanımlamalar Yapılır

 

E-İrsaliye Uygulaması Kapsamında Giden e-İrsaliye Şablon ve Veri Kaynağında e-Fatura’dan Farklı Olarak Tanımlanması Gereken Alanlar

 

Şöför bilgileri , araç plakası gibi bilgilerin doldurulması için öncelikle veri kaynağındaki Sürücü ve Taşıma Ekipmanı Bilgisi tabloları doldurulur.

clip0086

Şekil  : Gönderilecek e-İrsaliye Görüntüsü

clip0087

Şekil  : Şablondaki Sürücü Bilgileri Alanı Veri Kaynağındaki Sürücü Alanından Alınır

clip0088

Şekil : Şablondaki Taşıyıcı Bilgileri Alanı Veri Kaynağındaki Taşıma Ekipman Bilgisi Alanından Alınır

 

Tanımlanan veri kaynağı sonrasında ise giden irsaliye şablonunda aşağıdaki seçimler yapılır.

clip0089

Şekil  :  e-İrsaliye Giden Şablonunda Gönderi (Kargo) Bilgilerinin Seçildiği Alan

clip0090

Şekil : e-İrsaliye Giden Şablonunda Gönderinin Aşama Bilgisinin Seçildiği Alan

clip0091

Şekil  : e-İrsaliye Giden Şablonunda Vasıta Bilgilerinin Seçildiği Alan

clip0092

Şekil  : e-İrsaliye Giden Şablonunda  Plaka Bilgilerinin Seçildiği Alan

Karayolu Taşımacılığı Bilgisi’ndeki Plaka No alanına sabit değer yazılabilir ya da IrsaliyeBaslik tablosundaki bir alan seçilebilir. Şoför bilgileri için Sürücü tablosunda yazdığımız değerler arasından seçim yapılmalıdır.

clip0093

Şekil  : e-İrsaliye Giden Şablonunda Şöför Bilgilerinin Seçildiği Alan

Veri kaynağındaki Taşıma Ekipmanı Bilgisi tablosunda select edilen değerler ise Ekipman Bilgisi alanında seçilmelidir.

Ekipman bilgisinin girileceği alandaki Tekil No kısmında DORSEPLAKA seçilmiştir.

clip0094

Şekil  : e-İrsaliye Giden Şablonunda Gönderi (Kargo)/Taşıma Ünite Bilgilerinin Seçildiği Alan

clip0095

Şekil  : e-İrsaliye Giden Şablonunda Gönderi (Kargo)/Paket Bilgilerinin Seçildiği Alan

 

 

clip0096

Şekil  : e-İrsaliye Giden Şablonunda Gönderi (Kargo)/Taşıma Bilgilerinin Seçildiği Alan

 

 

 

 

Sonrasında  Gönderilecek Miktar vs. Bilgileri için giden e-İrsaliye Şablonundaki Satırlar sekmesinin aşağıda işaretli kısımları doldurulmalıdır. Bu alanlarda kullanılacak Tanımlı Değerler, İrsaliye Satırı tablosunun alanları olmalıdır.

 

clip0097

Şekil  : e-İrsaliye Giden Şablonunda Satır Bilgilerinin Seçildiği Alan

 

Malların Satın Alımını Sağlayan ve  Tüm sürecin başlamasını Sağlayan Alıcı Bilgilerinin Eklenmesi

 

Malların Satın alımını Sağlayan bilgisinin yer alması için İrsaliyedeki Hizmet/Ürünü Satın Alan Taraf Bilgileri doldurulmalıdır.

Tüm sürecin başlamasını sağlayan alıcı bilgisinin yer alması için için İrsaliyedeki Hizmet/Ürünü Satın Alan Taraf Haricinde Satın Almayı Başlatan bilgileri doldurulmalıdır.

Her ikisinde de Tanımlı Veri Kaynağı’ndan seçim yapılması halinde verikaynağının Cari tablosunun alanları arasından seçim yapılmalıdır.

 

clip0098

Şekil  : e-İrsaliye Giden Şablonunda Ürünü Satın Alan Taraf Bilgilerinin Seçildiği Alan

 

Malları Satan taraf bilgisi için ise Düzenleyen Bilgileri sekmesindeki Asıl Satıcı Hariç Satan Taraf Bilgileri kısmı kullanılmalıdır.

clip0099

Şekil  : e-İrsaliye Giden Şablonunda Düzenleyen Bilgilerinin Seçildiği Alan