e-İrsaliye Offline ve Online Yanıtlarına İlişkin Farklar

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom e-İrsaliye > Likom Yazılım e-İrsaliye İşlemleri >

e-İrsaliye Offline ve Online Yanıtlarına İlişkin Farklar

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Offline ve Online e-İrsaliye Lisanslarındaki e-İrsaliye Yanıtlarına İlişkin Farklar

 

Offline ve Online e-İrsaliye lisansına sahip olunması durumuna göre e-İrsaliye yanıtları ile ilgili yapılabilecek işlemler değişiklik göstermektedir. Sahip olunan lisansa göre e-İrsaliye yanıtlarının kullanım şekline ilişkin detaylara aşağıda yer verilmiştir.

 

Offline e-İrsaliye Lisansı ve e-İrsaliye Yanıtları

 

Offline e-İrsaliye lisansına sahip müşterilerimiz, Likom e-İrsaliye Yazılımı üzerinden gelen bir e-İrsaliye için e-İrsaliye yanıtı oluşturup Gelir İdaresi Başkanlığı’na otomatik olarak gönderemezler. Gelen e-İrsaliye’lere verilecek yanıtların Gelir İdaresi Başkanlığı portalı üzerinden oluşturularak alıcılara gönderilmesi gerekmektedir.

 

Offline e-İrsaliye lisansı ile offline mode’da gelen bir e-İrsaliye, havuza kaydedildiğindeki ilk durumu “Yanıt Oluşturulmadı” olacaktır. Bu gelen e-İrsaliye için Gelir İdaresi Başkanlığı Portal’ında yanıt oluşturulup alıcıya gönderildikten sonra Likom e-İrsaliye Yazılımı’ndaki Gelen e-İrsaliye Havuzu’ndan ilgili e-İrsaliye seçilip  “Yanıtlandı Durumuna Al” butonuna basılarak gelen e-İrsaliye’nin durumu “Yanıt Gönderildi” olarak güncellenebilir.

 

Yalnızca yanıt gönderildi durumundaki gelen e-İrsaliye’ler Presto’ya/Gusto’ya aktarılabilir.

clip0153

Şekil  : e-İrsaliye Yanıtı Gelir İdaresi Başkanlığı Portalı Üzerinden Oluşturulmuş Gelen e-İrsaliye’nin Durumunun Yanıt Gönderildi Olarak Güncellenmesi Sonrası Görüntülenecek Durumu Geçmişine ait Ekran Görüntüsü

 

Online e-İrsaliye Lisansı ve e-İrsaliye Yanıtları

 

Online e-İrsaliye lisansına sahip müşterilerimiz, Likom e-İrsaliye Yazılımı üzerinden gelen bir e-İrsaliye için e-İrsaliye yanıtı oluşturup  otomatik olarak alıcıya gönderebilirler.

 

Online e-İrsaliye Yazılımı’nda Offline e-İrsaliye Yazılımı’na ek olarak e-İrsaliye Yanıtı’na ilişkin tanımlar ve listeler yer almaktadır. e-İrsaliye Yanıtları ile ilgili sekmeler yalnızca Online e-İrsaliye lisansına sahip ve aktivasyonlarını online lisans kullanacak şekilde yapmış olan firmalarda görüntülenmektedir (Şekil-110 ve Şekil - 111).

 

 

clip0154

Şekil  : e-İrsaliye Yanıtları ile İlgili Listeler

 

clip0155

Şekil  : e-İrsaliye Yanıt Numaraları  ve Müşteri/Seri için Yanıt Numara Eşlemeleri

 

Müşteri/Seri için Yanıt Numara Eşlemeleri ekranı varsayılan Numara kodu belirtilebilmesi için bulunmaktadır (Şekil-111). Ekranda yer alan uyarıdan da görülebileceği üzere “İrsaliye yanıtı oluşturulurken kullanılacak İrsaliye Yanıt Numara Tanımı her zaman için otomatik olarak Varsayılan Numara Kodu geleek şekilde görüntülenecektir” (Şekil-112).

 

Kullanılacak İrsaliye Yanıtı Görsel Tasarımı için de aynı durum geçerlidir. E-İrsaliye Yanıtları’na ait görsel tasarım olarak yalnızca varsayılan e-irsaliye yanıtı görsel tasarımı kullanılabilmektedir. Müşteri ya da irsaliye serisi bazlı tanımlama yapılamamaktadır.

 

clip0156

Şekil  : e-İrsaliye Yanıt Numaraları Tanımı

 

clip0157

Şekil  : Görsel İrsaliye Yanıt Tasarımı ve Kullanılacak İrsaliye Yanıt Görsel Tasarımı

 

 

Gelen İrsaliye Havuzu’nda yer alan gelen e-İrsaliye’ler için ekranda yer alan “e-İrsaliye Yanıtı Oluştur” butonuna basılarak yanıt oluşturulabilir (Şekil-114).

clip0158

Şekil  : e-İrsaliye’ye İkinci Defa Yanıt Gönderilmek İstendiğinde Alınan Uyarı

 

Gelen İrsaliye Havuzu’nda e-İrsaliye Yanıtı Oluştur butonuna basıldıktan sonra e-İrsaliye Yanıtı oluşturma ekranı görüntülenecektir

 

clip0159

Şekil  : e-İrsaliye Yanıt Oluşturma İşlemi

Başlat butonuna basıldıktan sonra e-İrsaliye Yanıtı’nde yer alacak bilgilerin doldurulacağı ekran görüntülenecektir. Bu ekranda yer alan alanlardan Teslim Alanın Adı Soyadı, Teslim Edenin Adı Soyadı, Gerçekleşen Teslim Tarihi, Gerçekleşen Teslim Zamanı alanlarının doldurulması zorunludur. Yanıt Satırı Bilgileri’nde ise Teslim Alınan Miktar, Eksik Miktar, Reddedilen Miktar ya da Fazla Teslim Alınan Mal Miktarı alanlarından en az birinin doldurulması gerekmektedir. Yanıt Satırı Bilgileri sekmesindeki diğer alanlar isteğe bağlı olarak kullanılabilir.

 

clip0160

Şekil  : e-İrsaliye Yanıt Oluşturma: Yanıt Detaylarının Belirtildiği Ekran

clip0161

Şekil  : e-İrsaliye Yanıt Oluşturma: Yanıt Detaylarının Belirtilmesi

Gelen İrsaliye Yanıt Detayları ekranında “Bu Bilgilerle e-İrsaliye Yanıtı Oluştur” butonuna basıldıktan sonra e-İrsaliye Yanıtı Oluşturma İşlemleri ekranında (Şekil-118) durumu Oluşturuldu olan e-İrsaliye Yanıtının ilişkili olduğu (yanıt verilen) gelen e-İrsaliye’nin durumu Yanıt Oluşturuldu olarak güncellenecektir. Oluşturulan e-İrsaliye Yanıtı, Gönderilecek e-İrsaliye Yanıtı Listesi’nden görüntülenebilir (Şekil-119).

 

clip0162

Şekil  : e-İrsaliye Yanıt Oluşturma

 

clip0163

Şekil  : Gönderilecek e-İrsaliye Yanıt Listesi