e-Müstahsil Nedir?

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom e-Mühtahsil >

e-Müstahsil Nedir?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

e-Müstahsil Makbuzu Nedir? e-Müstahsil Makbuzu Uygulaması Nedir?

 

e-Müstahsil Makbuzu, tarımsal ve hayvansal ürünlerin satın alınmasında fatura yerine geçen ticari bir vesika olarak kullanılmakta olan müstahsil makbuzu ile aynı hukuki değerlere sahip olan elektronik belgedir.

 

e-Müstahsil Makbuzu, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt müstahsil makbuzu ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

 

Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden mal satın alımında fatura yerine geçen ticari vesika olarak kağıt ortamda Müstahsil Makbuzu düzenleyen mükellefler, e-Müstahsil Makbuzu düzenleyerek, kağıt ve elektronik ortamda muhafaza edip  Gelir İdaresi Başkanlığına  elektronik ortamda raporlayabilirler.