e-Müstahsil Genel Tanımlar

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom e-Mühtahsil > e-Müstahsil Tanımları >

e-Müstahsil Genel Tanımlar

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Genel Tanımlar

 

Genel Tanımlar, “Dizin Tanımları” ve “Özel Entegratör Bilgileri” tanımlamalarının yapılacağı ekran olup, gönderilecek olan e-Müstahsil Makbuzu paketlerinin kaydedileceği dizinin belirtilmesi gerekmektedir.

 

Genel Tanımlar Ekranı Dizin Tanımları Ekranı
Resmi Büyütmek İçin Tıklayın

 

 

 

Genel Tanımlar ekranında yer alan bir başka sekme ise “e-Posta Tanımları” sekmesidir. E-Posta Tanımları sekmesinde belirtilen e-posta özellikleri sayesinde,  e-Posta gönderme özelliği ile gönderilmek üzere hazırlanan e-Postaların varsayılan ek, konu ve metin içeriği belirlenebilmekte ve bu verilere uygun e-Posta taslakları oluşturulabilmektedir.

 

 

Genel Tanımlar Ekranı e-Posta Tanımları Sekmesi
Resmi Büyütmek İçin Tıklayın

 

 

e-Posta’ya varsayılan ek olarak eklenmesi istenen bir dosya var ise bu dosyanın bulunduğu dizin dosya adı ve uzantısını da içerecek şekilde Şekil-18’deki gibi belirtilmelidir. E-Posta’lara yalnızca bir adet varsayılan dosya eki eklenebilmektedir. Programın çalıştırıldığı bilgisayardan belirtilen dosya dizinine erişilebiliyor olması gerekmektedir. Aksi takdirde, belirtilen ek e-Posta’ya eklenmeyecektir.

 

“e-Posta Konusu” ve “e-Posta İçeriği” alanlarına istenilen metin yazılabilir. Yazılan metne ek olarak aşağıdaki parametreler kullanılabilmekte ve belirtilen parametrelerin değerleri e-Postaya otomatik olarak eklenmektedir.

 

 

FaturaNo: Konu ya da içerikte yer alan {FaturaNo} parametresi yerine e-Müstahsil listesinde e-Posta gönderilmek üzere seçilmiş olan e-Müstahsil Makbuzları numaraları yazılır.

 

FirmaUnvani: Konu ya da içerikte yer alan {FirmaUnvani} parametresi yerine e-Posta taslağı oluşturulurken Firma Bilgileri ekranında belirtilmiş olan firma ünvanı yazılır. Şekil-18’de yer alan {FirmaUnvani} parametreleri Şekil-19’da da görüldüğü üzere Firma Bilgileri sekmesinde belirtilen ünvan olan “Test” olarak değiştirilmiştir.

 

FirmaVKN: Konu ya da içerikte yer alan {FirmaVKN} parametresi yerine e-Posta taslağı oluşturulurken Firma Bilgileri ekranında belirtilmiş olan firma vergi kimlik numarası yazılır.

 

Tarih: Konu ya da içerikte yer alan {Tarih} parametresi yerine e-Posta taslağı oluşturulan günün tarihi yazılır.

 

 

Tanımlanan e-Posta şablonuna göre oluşturulan e-Posta taslağı Şekil-19’daki gibidir.

Gönderilecek olan faturalar ile sabit ek olarak belirtilen “Likom.Pdf” adlı dosya e-Posta’ya eklenmiştir.

 

e-Posta alıcıları seçili e-Müstahsil Makbuzu ile ilişkili cari kartında yer alan e-Posta alanından alınmaktadır. Cari kartına birden fazla alıcı posta adresi yazılması durumunda belirtilen tüm alıcı adresleri e-Posta taslağının “To(Kime)” kısmında listelenecektir.