e-Müstahsil Makbuzu Fatura İşlemleri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom e-Mühtahsil >

e-Müstahsil Makbuzu Fatura İşlemleri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Likom e-Müstahsil Makbuzu Yazılımı aracılığıyla e-Müstahsil işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için  gerekli tanımlar yapıldıktan sonra e-Müstahsil işlemleri gerçekleştirilebilir. E-Müstahsil işlemlerinin yapılacağı ekranlara Likom e-Müstahsil Makbuzu  Yazılımı’ndaki “e-Müstahsil İşlemleri” sekmesi üzerinden ulaşılabilir (Şekil-36).

 

clip0499

 

e-Müstahsil İşlemleri Sekmesi

 

Gönderilecek E-Müstahsil İşlemleri

 

“Gönderilecek E-Müstahsil İşemleri” bölümünde yer alan işlemler gönderilecek olan ya da gönderilmiş olan e-Müstahsil Makbuzlarına ait işlemleri kapsamaktadır. Gönderilecek E-Müstahsil Makbuzları”, “Gönderilecek e-Müstahsil Listesi”, “Gönderilen e-Müstahsil Listesi” ve “e-Müstahsil İptal Listesi” gönderilecek e-Müstahsil işlemlerini oluşturmaktadır (Şekil-36).

 

Gönderilecek Müstahsil Makbuzları

 

“Gönderilecek Müstahsil Makbuzları” butonuna basıldığında Likom Gustp tarafında üzerinde değişiklik yapılmamak üzere kilitlenerek e-Müstahsil Makbuzu modülüne gönderilmiş olan Müstahsil Makbuzları listelenmektedir (Şekil-38).

Gönderilecek Müstahsil Makbuzları listesinde Müstahsil Makbuzları şu ana gruplar altında listelenmektedir:

 

Fatura Genel Bilgileri
Alıcı/Satıcı Bilgileri
Sevk Bilgisi
Fatura Tutarı (Yerel Para Birimi)
Oluşturma Bilgisi

 

 

Listede bulunan bir alış faturası üzerinde değişiklik yapılabilmesi için listeden ilgili fatura seçilmeli ve ardından “Seçilenleri Gönderilecekler Listesi’nden Çıkar” butonuna basılmalıdır.

 

clip0500

Gönderilecek Müstahsil Makbuzu Listesi

 

Listelenen alış faturaları incelendikten sonra e-Müstahsil Makbuzu oluşturma adımına geçmek için e-Müstahsil Makbuzu olarak oluşturulmak istenen alış faturaları seçim kutucuğu işaretlenerek seçilir. “Tümünü Seç” butonu yardımı ile seçili tarih aralığında listelenen tüm alış faturaları e-Müstahsil Makbuzu modülüne gönderilmek üzere seçilebilir. Fatura seçim işlemi tamalandıktan sonra “Seçilenleri e-Müstahsil Makbuzu Modülüne Gönder” butonuna basılır ve e-Müstahsil Makbuzu Oluşturma İşlemleri penceresi açılır.

 

clip0501

e-Müstahsil Makbuzu Oluşturma İşlemleri Ekranı

 

Ekranda yer alan ‘Yeniden Numaralandır’ seçeneği işaretlenir ve e-Müstahsil Makbuzları yeniden oluşturulur ise e-Müstahsil Makbuzları  yeniden numaralandırılır.

Oluşturulan e-Müstahsil Makbuzlarının listesine erişmek için ise “e-Müstahsil Listesine Listesine Git” butonuna basılmalıdır.

 

e-Müstahsil Makbuzu İşlemleri ekranında yapılmak istenen işlem türü belirtildikten sonra “Başlat” butonuna basılır ve gerçekleşen işlem yüzdesi butonunun yanında yer alan işlem çubuğunda görüntülenir.

Listelenen alış faturaları ile ilgili yapılabilecek işlem türleri ‘İşlem Türü’ seçim alanında da görüleceği üzere aşağıdaki gibidir.

 

Sadece Kontrol Et:

 

e-Müstahsil Makbuzu oluşturulacak olan alış faturalarının verilerinin uygunluğu kontrol edilir. Herhangi bir hata mevcut ise faturanın durumu ‘Hatalı’ olarak değiştirilir ve kırmızı ile işaretlenir

Kontrol edilen alış faturalarının hatalı olması durumunda ‘Durum’ sütununda bulunan üç noktaya tıklanarak hataya ait detaylar görüntülenebiliri

Kontrol Et ve Oluştur (İmzasız):

 

Listelenen alış faturalarına ait verilerin uygunluğu kontrol edildikten sonra e-Müstahsil Makbuzu oluşturma işlemi gerçekleştirilir. Ancak oluşturulan e-Müstahsil Makbuzları dosyaları imzalanmaz. Eğer kontrol sırasında hata bulunmuş ise e-Müstahsil Makbuzları ancak durumları ‘Hatalı’ olacak şekilde ‘Gönderilecek e-Müstahsil Makbuzu Listesi’ne aktarılırlar.

 

Gönderilecek e-Müstahsil Listesi

 

“Gönderilecek e-Müstahsil Listesi” butonuna basıldığında e-Müstahsil Makbuzları oluşturulmuş alış faturaları listelenmektedir (Şekil-45).

 

 

clip0502

 

Gönderilecek e-Müstahsil Listesi

 

Gönderilecek e-Müstahsil listesindeki e-Müstahsil Makbuzlarına ait iki ana grup bilgi listelenmektedir ve bunlar ‘Fatura Bilgileri’ ile ‘e-Müstahsil Bilgileri’dir.

 

‘Seçilen Fatura İşlemleri’ bölümünde bulunan ve seçili alış faturaya ilişkin yapılabilecek işlemler “Tümünü Seç”, “Tümünü Bırak”, “Tekrar Oluştur”, “Sil”, “Entegratöre Gönder”dir.

 

“Entegratör’e Gönder”  butonuna basılınca seçili e-Müstahsil Makbuzları entegratöre gönderilir ve gönderim başarılı ise hemen ardından gönderilen müstahsil makbuzunun durumu sorgulanarak imzalı e-Müstahsil Makbuzu entegratörden alınır ve veritabanına kaydedilir. İmzalı e-Müstahsil Makbuzu entegratörden alınamaması durumunda ise Gönderilen e-Müstahsil Listesi’nden manuel olarak sorgulama yapılarak imzalı e-Müstahsil Makbuzu belgesi alınabilir.

 

 

Gönderilen e-Müstahsil Listesi

 

Entegratöre gönderilen e-Müstahsil Makbuzları bu ekranda listelenmektedirler. Ekranda yer alan “İptal Et” butonu yardımıyla entegratöre gönderilen ve e-Müstahsil Makbuzları iptal edilebilir. İptal edilen e-Müstahsil Makbuzları “e-Müstahsil Makbuzu İptal Listesi”ne taşınırlar.

 

 

clip0503

 

Gönderilen Müstahsil Listesi

 

"Gönderilecek Paket Listesi" ekranından seçildikten sonra “Gönderildi Durumuna Al” butonuna basılarak durumu güncellenen e-Müstahsil Makbuzları ‘Gönderilen e-Müstahsil Listesi’ ekranında listelenir.

 

 

İptal Edilen e-Müstahsil  Listesi

 

Entegratöre gönderildikten sonra iptal edilen e-Müstahsil Makbuzları bu ekranda listelenmektedirler.

 

 

clip0505

 

İptal Edilen e-Müstahsil Listesi