e-Müstahsil Uygulama Süreci

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom e-Mühtahsil > e-Müstahsil Nedir? >

e-Müstahsil Uygulama Süreci

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

e-Müstahsil Makbuzu Uygulama Süreci

e-Müstahsil Makbuzunun Tarafları Kimlerdir ?

Satıcı (Üretici Çiftçi)

Ticari belge veremez.
Müstahsil makbuzunu imzalar.
Belgenin aslını alır.
Satış bedelini alır

Alıcı (Defter Tutan Çiftçi)

Müstahsil makbuzunu düzenler.
Ticari belge verebilir.
Belgenin kopyasını alır.
Satış bedelini öder.

 

 

e-Müstahsil Makbuzunun Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğü

 

E-Müstahsil Makbuzunun en az bir nüsha kâğıt çıktısı alınarak, çıktının her iki tarafça ıslak imza ile imzalanması ve satıcı çiftçiye verilerek çiftçi tarafından kâğıt ortamda muhafaza edilmesi gerekmektedir. e-Müstahsil Makbuzunun tüccar nüshası ise elektronik sertifika ile imzalı olarak elektronik ortamda muhafaza edilmesi gerekmektedir..

 

 

e-Müstahsil Makbuzu'nda Bulunması Gereken Bilgiler Nelerdir?

Belgenin tarihi, saat ve dakika olarak düzenlenme zamanı ve belge numarası,
Malı satan çiftçinin adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası ve ikametgah adresi,
Malı satın alan tüccar veya çiftçinin adı, soyadı veya unvanı, vergi dairesi, Vergi Kimlik Numarası ve adresi,
Satın alınan malın cinsi, miktarı, bedeli, vergi ve varsa diğer kesintiler tutarı yer alır.
Düzenlenecek e-Müstahsil Makbuzlarının Başkanlık sistemlerinden elektronik ortamda sorgulanması ve doğrulanmasına imkan vermek üzere, karekod veya barkod bilgisinin belge üzerinde bulunması zorunludur.
Mükellefler müstahsil makbuzu üzerindeki zorunlu bilgilere ilave olarak ihtiyaçları doğrultusunda farklı bilgilere de yer verebileceklerdir.

 

 

e-Müstahsil Makbuzu Uygulamasından Yararlanma Süreci

Mükellefler, e-Müstahsil Makbuzu Uygulamasından;

a) Kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yoluyla,

b) e-Müstahsil Makbuzu Uygulamasına ait temel fonksiyonların internet üzerinden genel kullanımını sağlamak amacı ile Başkanlık tarafından oluşturulan ve www.efatura.gov.tr internet adresinde hizmete sunulan GİB Portalıaracılığıyla,

c) Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla, olmak üzere üç yöntemden herhangi birini seçerek yararlanabileceklerdir.