e-Müstahsil Makbuzu Numaraları

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom e-Mühtahsil > e-Müstahsil Tanımları >

e-Müstahsil Makbuzu Numaraları

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

e-Müstahsil Makbuzu Numaraları

 

e-Müstahsil Numaraları grubu altında yapılabilecek işlemler aşağıdaki gibidir.

 

E-Müstahsil Numaraları
Müşteri/Seri için Numara Eşlemeleri

 

 

Genel Tanımlar Sekmesi - e-Müstahsil Makbuzu Numaraları
Resmi Büyütmek İçin Tıklayın

 

‘e-Müstahsil Numaraları’ grubunda  yer alan başlıklara ve bu başlıklar altında yapılabilecek işlemler ilgili başlıklar altında detaylı olarak tarafınıza aktarılmıştır.

2.2.2.1. e-Müstahsil  Numaraları

 

‘Genel Tanımlar’ sekmesi altında ‘e-Müstahsil  Numaraları’ grubunda yer alan e-Müstahsil  Numaraları seçeneği ile sistemde tanımlı olan e-Müstahsil Mabuzu makbuzuna ilişkin son kullanılan numaralar görüntülenmektedir (Şekil-22).

‘E-Müstahsil Numaraları’ ekranı yardımı ile oluşturulacak olan e-Müstahsil Makbuzlarında hangi kodun kullanılacağı belirlenebilmektedir.

 

e-Müstahsil Makbuzu Numaraları Listesi
Resmi Büyütmek İçin Tıklayın

 

 

‘e-Müstahsil Numaraları’ listesinde yer alan ‘Kod’ alanına e-Müstahsil Makbuzu oluşturulurken kullanılacak olan kod yazılarak e-Müstahsil Makbuzu kod tanımlaması yapılabilmektedir. Listede seçili koda ait son kullanılan numara bilgisi de yer almaktadır.