e-Müstahsil Veri Kaynağı Tanımı

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom e-Mühtahsil > e-Müstahsil Tanımları >

e-Müstahsil Veri Kaynağı Tanımı

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Müstahsil Makbuzu Veri Kaynakları

 

‘Müstahsil Makbuzu Veri Kaynakları’ listesinde daha önce tanımlanmış olan veri kaynakları listelenir.

 

clip0497

Müstahsil Makbuzu Veri Kaynakları

 

Müstahsil makbuzu veri kaynağı tanımlanarak, sistem tarafından standart olarak sunulmuş olan standart veri kaynağında bulunan tabloların yanısıra ‘Tabloları’ ve ‘Fatura Satırları Tabloları’ sekmelerinde tarafınıza sunulmuş olan standart tablolar ile birleştirilebilen diğer tablolara ait verilere de ulaşılabilir (Şekil-29).

 

Giden Fatura Şablonları’ tanımlama ekranında seçimi yapılan veri kaynağı ile - o şablonun geçerli olduğu durumlarda- veri kaynağı tanımına özel olarak eklenmiş alanlar şablon tanımları sırasında kullanılabilir. Giden fatura şablon tanımı yapılırken standart veri kaynağında bulunmayan bir alan kullanılmak isteniyor ise –veri kaynağı tanımında varsayılan olarak görüntülenen veritabanı tabloları ile birleştirilebilir olmak koşulu ile- veri kaynağı tanımı yapılarak bu gereksinim karşılanabilmektedir. Giden Fatura Şablon tanımı yapılırken seçilen veri kaynağı, o şablon tanımı sırasında kullanılabilecek olan alanları belirleyici temel unsurdur.

 

Veri kaynağı tanımı yapılması için öncelikle ihtiyaç duyulan alanları getirecek olan ‘SQL’ sorgusu hazırlanarak ‘SQL’ alanına yazılmalıdır. Eğer listelenen tablolara ait standart sql sorgularından yararlanılacak ise “Standart Veri Kaynağından Kopyala” butonuna basılarak standart veri kaynağında seçili tabloya karşılık gelen sql sorgusu ‘SQL’ alanına kopyalanır. Hazırlanan SQL sorgusunda ‘SELECT’ anahtar kelimesi ile döndürülen alanların listelenmesi için “Çalıştır” butonuna basılır.

 

Veri Kaynağı Ekranı
Resmi Büyütmek İçin Tıklayın

 

 

 

‘Alanlar’ sekmesinde listelenen alanlardan şablon tanımı sırasında kullanılmak istenen alanlar işaretlenerek, ‘Açıklama’ kısmında o alanın görüntülenecek olan adı açıklayıcı bir şekilde belirtilir. Açıklama kısmında herhangi bir karşılığı bulunmayan alanlar ‘Alan Adı’ sütununda görüntülenen isimleri ile görüntülenir .

 

 

Veri kaynağı tanımının adı ve ‘Geçerli’ kutucuğu yardımı ile geçerlilik durumu belirlendikten sonra veri kaynağı tanımı “Kaydet” butonuna basılarak kaydedilir. Kaydedilen veri kaynağı tanımı ‘Giden Fatura Şablonları’ ekranındaki ‘Veri Kaynağı’ seçim alanında listelenir.