E-posta Genel Özellikler

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto Olay Yönetimi > Arayüz ve Tanımlar > Olay Tanımları > Eylem Tanımları > E-Posta Eylemi >

E-posta Genel Özellikler

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

E-posta genel Özellikler sayfasında e-postanın temel bilgilerinin yanı sıra görünüm özellikleri de belirlenmektedir.

 

E-posta genel Özellikler Sayfası

E-posta genel Özellikler Sayfası

 

Ekran üzerinde bulunan kontrollerin açıklamaları aşağıdaki gibidir.

Kontrol

Açıklama

Tanım adını mesajda göster

E-postaya Olay Tanımının adını yerleştirir

Kimden

E-postayı gönderen kullanıcının seçimi yapılır. KontroleKullanıcı ve Grupları ekranında tanımlanan kullanıcılar yüklenmektedir.

Dinamik Gönderici

SQL kullanarak göndericinin görünen adını değiştirebilmek için kullanılır.

Kime

E-postanın gönderileceği kullanıcıların seçimi yapılmaktadır. To,Cc, Bcc alıcıların bulunduğu E-posta gönderim şablonu verileri kontrole yüklenmektedir.

Diğer

SQL kullanarak dinamik alıcılar (To,Cc,Bcc) belirleyebilmek için kullanılır

Konu

E-postanın Konusudur. Konu içerisinde kaynak satırları da kullanılabilmektedir.

Her Bcc için Ayrı e-posta Gönder

Şablonda belirlenen her Bcc kullanıcısı için ayrı e-posta gönderim seçeneğidir.

flag_greenAçıklama Metni

E-postaya açıklama metni eklenecekse seçilmelidir. Seçili iken açıklama metin kutusu aktif hale gelecektir. Açıklama bu metin kutusuna girilmelidir.

flag_greenEtiket

Açıklama metnine etiket eklenecekse bu seçenek işaretlenmeli ve açıklama kutusu seçilmelidir.

flag_greenOlay sonucu oluşan her kaynak satırı için ayrı E-posta gönder

Kaynak satırlarının her biri için ayrı e-posta oluşturulması isteniyorsa bu seçenek işaretlenmelidir. Bu kontrol seçilmediyse tüm kaynak satırları tek bir e-postada listelenmektedir.

flag_greenHTML

E-posta tanımının HTML (Hyper Text Markup Language) formatında olup olmayacağı belirlenir. Seçim aktif değilse e-posta düz metinden oluşacaktır.

flag_greenE-posta Görünüm Özellikleri

E-postanın renk, dizilim ve format gibi görünüm özellikleri belirlenir.

flag_green İşaretli kontroller sadece e-posta tipi "Olay Yönetimi standart şablonlarını kullan" seçeneği seçildiyse görünecektir.

 

tog_minusKimden

 

E-postanın gönderici  e-posta adresini belirtmektedir. Kontrole Kullanıcı ve Grupları sayfasında belirlenen kullanıcılar yüklenmektedir. Kontrolün seçim penceresinde kullanıcı listesi görünmektedir. Gönderici bu listeden seçilir.

 

Kime Seçim Kontrolü

"Kime" Seçim Kontrolü

tog_minus_sev2Dinamik Gönderici

 

Bu özellik "Olay sonucu oluşan her kaynak satırı için ayrı e-posta gönder" seçeneği işaretli ise veya e-posta tipi kullanıcı tanımlı olarak belirlenmişse kullanılabilir. Kime kontrolünde belirlenen kullanıcının e-posta adresi sabit kalmak üzere göndericinin adını dinamik olarak değiştirmek için kullanılır.

 

Dinamik Gönderici Belirleme Ekranı

Dinamik Gönderici Belirleme Ekranı

Açılan pencerede Kaynak satırı alanlarının listesi ve SQL editörü bulunmaktadır.  Yazılan SQL sorgusu içerisinde kaynak satırının kullanımı {Alan Adı} şeklinde olmalıdır. SQL sorgusunun koşulma zamanında kaynak satırının değeri süslü parantezli kısım ile yer değiştirmektedir. Sorguya açık bir şekilde ekleme yapmak yerine parametrik olarak ekleme yapılır.

Sql sonucu tablo dönerse dönen değerlerden ilk satırın ilk alanının değeri kullanılacaktır.

 

 

tog_minusKime

 

E-postanın alıcılarının belirlendiği kontroldür. E-posta gönderim şablonu, bu kontrol üzerindeki düğmeler yardımı ile oluşturulabilir veya var olan düzenlenebilir. Düğmelerin fonksiyonları aşağıdaki şekilde verilmiştir.

E-posta Gönderim Şablonu Ekleme

E-posta Gönderim Şablonu Ekleme

 

tog_minus_sev2E-posta Gönderim Şablonu

 

E-posta Gönderim Şablonu ile e-posta alıcıları belirlenmektedir. To,Cc ve Bcc  alıcıları için ayrı ayrı sekme sayfalar oluşturulmuştur. Her ekranın solunda Kullanıcı ve Grupları ekranında tanımlanmamış kişilerin eklenebileceği bir liste, sağ tarafında ise tanımlı kullanıcı ve grupların listeleri bulunmaktadır. Gönderim yapılacak kişi ve gruplar bu ekranda seçilmektedir. Kullanıcı gönderim şablonuna bir isim vererek şablonu tekrar tekrar kullanabilir. Ekranın altında bulunan Seçili Kullanıcılar kısmında kullanıcının belirlediği alıcıların e-posta adresleri belirtilmektedir.

E-posta Gönderim Şablonu

E-posta Gönderim Şablonu

Sistemde tanımlı olmayan e-postaları alıcı olarak e-postaya ekleyebilmek için Özel Kişi Ekleme kontrolü kullanılır. Kontrol üzerindeki plusCtrl düğmesini kullanarak kontrolde yazılı olan posta listeye eklenir. tikCtrl düğmesi ile seçili olan adres düzenlendikten sonra kaydedilir. carpiCtrl düğmesi yardımıyla da seçili adres listeden kaldırılabilir.

Tanımlı kişi ve gruplar listesinden seçim yapmak için listedeki seçim kutucukları kullanılmaktadır.

To, Cc ve Bcc alıcıları belirleyebilmek için her alıcı türü için belirlenmiş sekme kullanılmalıdır.

 

tog_plus_sev2Dinamik Alıcılar (Diğer)

 

Oluşturulan e-postanın dinamik olarak belirlenen adreslere gönderilmesi istenebilir. Örneğin BPM faaliyetleri ile ilgili bilgilendirmede faaliyeti oluşturan kullanıcıyı To, kullanıcının yöneticilerini de Bcc alıcısı olarak belirlemek uygun olacaktır. Bu işlemi E-posta Gönderim Şablonu kullanarak  yapmak mümkün değildir. Çünkü olay çalıştığında oluşan kaynak satırlarında hangi kullanıcıların BPM faaliyetlerinin olacağını tanım yaparken bilmek mümkün değildir. Satırlar dinamik(koşma zamanı) olarak oluştuğundan gönderilecek kişilerin de dinamik olarak oluşturulması gerekmektedir. Diğer düğmesine tıklandığında Dinamik Alıcılar ekranı açılacaktır. Dinamik alıcıların aktif olarak oluşturulması için ekranın sol alt tarafında bulunan "Dinamik alıcılar aktif olsun" seçiminin seçili olması gerekmektedir. Ekranın solundaki listede koşul kaynağında bulunan alanlar listelenmiş, ekranın sağında ise her alıcı tipi için birer SQL editörü bulunmaktadır.  Her alıcı tipi için ayrılmış sekmelere Sql sorguları yazılabilir.

Dinamik Alıcı Örneği

Dinamik Alıcı Örneği

Şekildeki örnekte kaynak koşulu alanları BPM Faaliyet tablosu olan EPMFaaliyet tablosunun alanları listelenmiştir(Koşuldaki SQL den bu alanlar çekilmiştir). Oluşan her kaynak satırının alıcısını kaynak satırlarındaki POLUSTURAN(Faaliyeti oluşturan kullanıcının Row Id sidir) değeri ile belirliyoruz. BPM kullanıcı tablosundan(EPMKULLANICI) POLUSTURAN değerinin işaret ettiği kullanıcının epostası alınıyor.

 

tog_minus_sev2Konu ve Açıklama

 

E-postanın konusu  metin olarak belirlenebilmektedir. Kaynak satırlarındaki veriler de konu içerisinde kullanılabilmektedir. Kaynak satırındaki parametrelerin sıfır tabanlı (ilk eleman sıfır olmak üzere) sıra bilgisi kullanılarak konu metnine kaynak satırının parametre (alan) değeri eklenebilmektedir. Metne eklenmesi istenen kaynak satırı alanının değeri, o alanın sıra numarasını  süslü parantez içerisinde yazarak kullanılır.

Örneğin BPM Faaliyeti örneğimizde konu şu şekilde belirlenebilir:

 

{7} konulu faaliyet

 

"{7}" kısm ile koşul parametrelerinden 7. sırada bulunan Konu parametresinin satır değeri yer değiştirecektir.  Kullanıcı her kullanacağı parametrenin sıra numarasına bakıp tekrar bu ekrana gelip Konu kısmını güncellemek zorunda kalmaması için sihirbaz kullanıcıya rehberlik edecektir. İmleç, süslü parantezler arasına getirildiğinde yazılı olan sıra numarasının hangi alana denk geldiği gösterilecektir.  Eğer parametre numarası var olan sayıdan yüksekse veya sıra numarasını belirten yere numerik değil de alfa numerik bir değer girildiyse klavuz sizi uyaracaktır.

 

Klavuz Gösterimi

Klavuz Gösterimi

Parametre Sayısını Aşan Değer

Parametre Sayısını Aşan Değer

Numerik olmayan değer

Numerik olmayan değer

 

Açıklama metni kullanılacaksa Açıklama kısmına da konu alanındaki gibi sabit metin veya kaynak satırı değerleri kullanılabilir. Kaynak satırı değerlerinin kullanımı Konu kontrolündeki kullanım ile aynıdır. Etiket kısmında belirtilen değer açıklama metninin etiketi olacaktır.

 

Kaynak satır verileri Konu ve Açıklama alanlarında kullanılırken eğer "Olay sonucu oluşan her kaynak satırı için ayrı E-posta gönder" seçeneği işaretli değilse kaynak satır verilerinde ilk sırada bulunan satırın parametre değerleri kullanılır. Seçili ise hangi kaynak satırı için e-posta hazırlanıyorsa o satırın parametre(süslü parantez içersinde belirtilen sıra numarasındaki parametre) değeri kullanılır.

 

tog_minusOluşan her kaynak satırı için ayrı e-posta gönder

 

Bu seçenek işaretli değilse kaynak satırlarının tümü bir liste olarak e-postaya eklenir. Eğer seçili ise, her kaynak satırı için bir e-posta oluşturulur.

 

tog_minusHtml

E-posta mesaj kısmının Html ile formatlanacaksa bu özellik seçilmelidir. Seçilmediği taktirde e-posta düz yazı olarak hazırlanacaktır. Bu özelliğin işaretlenmesi önerilir.

 

tog_minusE-posta Görünüm Özellikleri

 

E-posta görünüm özellikleri e-posta HTML olarak işaretlendiyse  tanımlanabilmektedir.  E-postadaki başlık, satır bilgileri,  dizilim şekli ve "Diğer" başlığı altında toplanan firma logo ve Olay Yönetimi mesajının görünüm özellikleri düzenlenebilmektedir.

HTML Stil Ayarlamaları

HTML Stil Ayarlamaları

 

Renk düzenlemeleri yapılırken görünümün nasıl olduğu Yenile düğmesine tıklandığında Önizleme kısmında gözlemlenebilir.  Mevcut stil tanımı Kaydet düğmesi ile kaydedilebilir, düğmesi ile daha önce kaydedilmiş stil yüklenebilir. Likom standart renk şablonlarını kullanmak için Likom Şabonları kontrolü kullanılır.  Dizilim şeklini belirlemek için İçerik Dizilimi kullanılır.

 

Yatay seçimi yapıldığında başlıklar yatay olarak dizilir ve her başlığa ait değerler o başlığın altına gelecek şekilde dizilir.

Dikey seçimi yapıldığında başlıklar dikey olarak dizilir ve her başlığa ait değerler başlığın sağına yazılır.

Başlık

Değer 1

Başlık 2

Değer 2

Başlık

Başlık 2

Değer 1

Değer 2

Dikey Dizilim

Yatay Dizilim

 

tog_minus_sev2Stil Bilgisi

 

Bir stil bilgisi Font, Ölçü (Font büyüklüğü), Hizalama, Arka Plan Rengi ve Font renginden oluşmaktadır. Ayrıca fontun koyu(Bold) stilde olup olmayacağını belirtir.

Stil Bilgisi

Stil Bilgisi

 

tog_minus_sev2Yatay Seçimin Stil Bilgileri

Dizilim yatay olarak belirlendiğinde Başlık stili, Başlık Alanı Arrow_r Etiket stili ile, Açıklama metninin stili için Başlık Alanı Arrow_r değer stili kullanılmalıdır. Değer satırlarından tek sıra numaralı satırlar için Satırlar Alanı Arrow_rTek Satır, çift sıra numarasına sahip satırlar için ise Satırlar Alanı Arrow_rÇifr Satır kullanılmalıdır.

 

Yatay dizilim stil bilgileri

Yatay dizilim stil bilgileri

 

 

tog_minus_sev2Dikey Seçim Stil Bilgisi

Başlık, dikey yerleşimde olay tanımı ve açıklama alanlarını içermektedir. Bu alanların stil bilgileri yatay dizilim ile aynı şekilde belirlenmektedir.

Satır değerlerinin etiket alanının stili Satırlar Alanı Arrow_r Etiket, değerini ise Satırlar Alanı Arrow_r Değer stili kullanılmalıdır.

Dikey dizilim stil bilgileri

Dikey dizilim stil bilgileri

tog_minus_sev2Sabit Etiket Genişliği

 

E-postada oluşturulan tablodaki tüm hücrelerin sabit olarak aynı boyutta olmasını sağlar. "Sabit Etiket Genişliği" seçeneği işaretlendiğinde değer girilecek kontrol belirmektedir. Girilen değer piksel olarak işlenecektir.

Sabit genişlik verme

Sabit genişlik verme

 

tog_minus_sev2Diğer Alanlar

 

Bu alanda Firma ve Olay Yönetimi Mesajı Görünümü belirlenmektedir.

E-posta Görünüm Özellikleri sayfasında varsayılan olarak kapalı gelen Diğer Alanlar grubu açıldığında iki özellik görünmektedir. Firma Logosu grubunda "Firma Logosu Kullan" seçeneği işaretlenirse firma logosu seçim kontrolleri görünür olacaktır. Dosya kontrolüne logo dosyasının yolu girilir. Metin, logonun yanında yer alacaktır.

Renk düzenlemeleri de yapılabilmektedir.

 

Diğer Alanlar Stili

Diğer Alanlar Stili

 

Olay Yönetimi mesajının görünüm özellikleri de buradan düzenlenebilmektedir. Olay Yönetimi Mesajı grubunda bulunan stil bilgileri değiştirilerek Olay Yönetimi mesajına uygulanabilir. Yukardaki özellikleri kullanan bir e-posta tanımının görüntüsü aşağıdaki gibidir.

 

htmdigerExample