e-Defter Listeler

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom e-Defter > e-Defter >

e-Defter Listeler

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

E-Defter Listeler grubu yardımıyla oluşturulmuş ve GİB tarafından onaylanmış olan e-defter listesine ve tanımlanmış olan firma ve müşavir bilgilerine erişilebilmektedir. Bu grup altında üç alt grup bulunmakta olup bunlar sırası ile E-Defter & E-Berat Görüntüleme, YMM/MM ve Firma Bilgileri’dir.