e-Defter Oluşturma

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom e-Defter > e-Defter >

e-Defter Oluşturma

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

 

E-Defter ana menüsünde ‘E-Defter’ grubu altında bulunan ‘E-Defter Oluştur’ seçeneği tıklanır.exp_collapse

E-defter oluşturulurken kullanılacak yevmiye fişlerinin listelendiği ekran görüntülenmektedir.

 

‘E-Defter Oluştur’ ekranından defter oluşturulmak istenen ve Gusto/Presto’da tanımlanmış olan firma ve dönem seçimi yapılır. Defter oluşturulmak istenilen ay ve yıl seçimi de yapıldıktan sonra ‘Yenile’ butonuna tıklanıldığında defter oluşturulurken kullanılacak yevmiye fişleri; tarih, yevmiye no, fiş no, açıklama, borç toplam, alacak toplam ve oluşturan kullanıcı bilgilerini içerecek şekilde listelenir. Parametreler değiştirilir ise listenin yeniden yüklenmesi için ‘Yenile’ butonuna basılması gerekmektedir.

Listedeki sütunların yanında bulunan * sembolü, e-defter oluşturulurken kullanılacak alanları temsil etmektedir.

 

clip0001edefterolusturma2

 

Yevmiye fiş listesinde bulunan bir yevmiye fişinin satırlarını görüntülemek için ise ilgili yevmiye fişinin üzerine çift tıklanmalı ya da sol alt kısımda bulunan ‘Fiş Satırlarını Aç’ butonuna tıklanmalıdır. Yevmiye fişi satırları ise fiş satırına ait hesap kodu, hesap adı, borç alacak tipi, borç tutarı, alacak tutarı, açıklama, belge seri, belge no, hareket türü ve belge tarihi bilgilerini içerecek liste ekrana gelmektedir.

Listedeki sütunların yanında bulunan * sembolü, e-defter oluşturulurken kullanılacak alanları temsil etmektedir.

 

clip0001edefterolusturma3

 

Belirtilen parametrelere göre E-Defter oluşturmak için ise ‘E-Defter Oluştur’ butonuna basılır. Bir firma ve döneme ait her ay için yalnızca bir defter oluşturulabilmektedir. Daha önce defter oluşturulmuş bir ay için yeniden E-Defter oluşturulmak istenir ise o aya ait onaylanmamış defter dosyası ‘E-Defter İmzala & Görüntüle’ ekranından seçilerek silinmelidir.

 

E-Defter oluşturulurken ay atlanmaması gerekmektedir.

 

tog_minus_sev2Eksik bilgi içeren yevmiye kayıtları e-Defter oluşturulmadan önce tespit edilmesi

 

E-Defter oluşturma işleminde listelenen yevmiye fişlerinden renklendirilmiş olanlar eksik bilgi içeren yevmiye hareketlerini/satırlarını vurgulamaktadır.

 

Renklendirilmiş olan yevmiye fişlerinin satırları görüntülendiğinde eksik bilgi içeren satır/lar da aynı kontroller baz alınarak aynı renkler ile renklendirilmektedir.

 

Fiş satırlarında ya da başlığında eksik bilgi var ise e-Defter oluştur butonuna basıldığında kullanıcı bilgilendirilmekte ve talebi/onayı doğrultusunda e-Defter oluşturulmakta ya da e-Defter oluşturma işlemi iptal edilmektedir.

 

Eksik bilgi uyarı mesajı exp_collapse, Açıklama alanı uyarı mesajı exp_collapse

 

 

Satır Rengi ve Seçenek

Açıklama

İlgili Ekran Görüntüsü

Yevmiye Fişi Satırı ile ilgili Bilgilendirme

Yevmiye Fişi Başlığı ile ilgili Bilgilendirme

Açık Pembe

Yevmiye fişi satırlarındaki açıklama alanının boş olduğu en az bir yevmiye satırı bulunmaktadır.

 

exp_collapse

48 numaralı yevmiye fişi,

 

exp_collapse

 

Evet

Hayır

Koyu Pembe

-

Yevmiye fişi satırlarında belge türüne ait bilgilerden bir ya da bir kaçının eksik olduğu en az bir kayıt bulunmaktadır. Örnek durumlar şu şekildedir:

o

Hareket Türü (Yevmiye fişinde belirtilen e-Defter Belge Türü) Fatura-Çek- Makbuz vb. seçilmiş ancak belge numarası belirtilmemiş (bkz. Ekran Görüntüsü -3, Sıra No 2).

o

Hareket Türü Fatura-Çek- Makbuz vb. seçilmiş ancak belge tarihi belirtilmemiş ya da 01-01-1900 olarak belirtilmiş.

o

Hareket Türü Diğer olarak seçilmiş ancak e-Defter Belge Açıklaması/Belge Açıklaması belirtilmemiş.

 

 

exp_collapse

40 numaralı yevmiye fişi,

 

exp_collapse

Sıra no 2

Evet

Hayır

Koyu Pembeden Açık Pembeye Doğru

-

Yevmiye fişi satırlarından en az birinin açıklama alanının boştur

-

Yevmiye fişi satırlarında belge türüne ait bilgilerden bir ya da bir kaçının eksik olduğu en az bir kayıt bulunmaktadır.

 

Örnek durumlar şu şekildedir:

o

Hareket Türü (Yevmiye fişinde belirtilen e-Defter Belge Türü) Fatura-Çek- Makbuz vb. seçilmiş ancak belge numarası belirtilmemiş.

o

Hareket Türü Fatura-Çek- Makbuz vb. seçilmiş ancak belge tarihi belirtilmemiş ya da 01-01-1900 olarak belirtilmiş.

o

Hareket Türü Diğer olarak seçilmiş ancak e-Defter Belge Açıklaması/Belge Açıklaması belirtilmemiş.

 

 

exp_collapse

58 numaralı yevmiye fişi,

 

exp_collapse

Evet

Hayır

“Sadece Satırlarında Hatalı/Eksik Kayıt Olan Yevmiye Fişlerini Göster”

 

Bu seçenek işaretlendiğinde yalnızca satırlarında eksik bilgi olan yevmiye fişleri listelenir.

 

exp_collapse

Evet

Hayır

“Renklendirilmiş olan satırlar yalnızca fiş satırlarındaki hatalı vurgulamakta olup yevmiye fişine ait açıklama yok ise bu durum ayrıca kontrol edilmelidir.”

Bu ifade ile renklendirilen satırların fiş başlığına ilişkin eksiklikleri göstermediği belirtilmiştir.

 

Yevmiye fiş başlığına ait açıklama bilgisinin eksik olduğu fişlerin tespiti için ekranda yer alan “Sadece Yevmiye Fişine ait Açıklama Bilgisi Olmayanları Göster” seçeneği işaretlenmelidir.

 

 

exp_collapse

 

exp_collapse

-

-

“Sadece Yevmiye Fişine ait Açıklama Bilgisi Olmayanları Göster”

 

Bu seçenek işaretlendiğinde yalnızca başlıktaki açıklama bilgisi eksik olan yevmiye fişleri listelenir.

 

exp_collapse

Hayır

Evet

 

 

 

A_info_128

Seçili dönemin seçili yıl ve ayına ait defter dosyası oluşturabilmek için o dönem ve yıl için oluşturulmuş olan son defter dosyasının GIB tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. Örneğin, 2013 yılı Ocak ayına ait defter dosyasının durumu ‘Berat GIB Tarafından Onaylandı’ olmadığı sürece 2013 yılı Şubat ayına ait defter oluşturulamaz.

 

‘E-Defter Oluştur’ butonuna basıldıktan sonra defter oluşturma işleminin durumunu gösteren bir pencere açılır. Buradan hangi defter türünün oluşturulduğu ve hangi yevmiye fişinin aktarıldığı izlenebilir. E-defter oluştur denildiğinde ilk olarak yevmiye defteri oluşturulur ve yevmiye defteri oluşturulduktan hemen sonra oluşturulan yevmiye defterine ait berat dosyası oluşturulur. Yevmiye defteri oluşturma işleminin detayları listelenir.

 

clip0001edefterolusturma4

 

Yevmiye defteri ve yevmiye defterine ait yevmiye defteri beratı oluşturma işlemi tamamlandıktan sonra ise sistem büyük defter oluşturma işlemine başlar. Büyük defter oluşturulduktan hemen sonra ise büyük deftere ait berat dosyası oluşturulur. Büyük defter oluşturma işleminin detayları da yevmiye defteri oluşturma işleminin detaylarında olduğu gibi görüntülenmektedir. Büyük defter oluşturma işlemi sırasında ise işlem bilgileri hesap kodu bazında listelenmektedir.

 

clip0001edefterolusturma5

 

E-Defter oluşturma işlemi tamamlandıktan sonra ise işlemin tamamlandığına dair bir bilgilendirme mesajı görüntülenir ve ‘E-Defter İmzala & Yükle’ ekranına gitmek istenildiği takdirde mesaj ekranında görüntülenen ‘E-Defter İmzala & Yükle’ye Git’ butonuna basılarak oluşturulan defter dosyası imzalanmamış e-defter listesinde görüntülenebilir ve oluşturulan deftere ilişkin imzalama ve yükleme işlemleri yapılabilir.

 

clip0001edefterolusturma6