e-Defter Uygulaması

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom e-Defter >

e-Defter Uygulaması

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

E-Defter; şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.

 

Hem kağıt, hem zaman tasarrufu sağlayan E-Defter ile resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren E-Defter Genel Tebliği’ne göre, yevmiye defteri ve büyük defter artık e-ortamda kağıda dökülmeksizin saklanabilecektir.

 

Likom E-Defter uygulamasına giriş yapmak için öncelikle kullanıcı adı ve şifre bilgileri girilir.

 

defclip0001_kullanici

 

Kullanıcı bilgileri girildikten sonra Bağlantı Bilgileri kısımında veritabanı bilgileri, lisans bilgileri ve oluşturulan e-defterlerin kaydedileceği dizin belirtilir. Burada veri tabanı ismi ve türü, lisans yöneticisi sunucu adı ve lisans yöneticisi portu (Gusto için zorunlu, Presto için zorunlu değil) bilgileri yer almaktadır.  Bu bilgiler program çalıştırıldığında otomatik olarak gelmektedir.

‘Dosya Dizini’ alanında ise dosyaların kaydedileceği dizin belirtilmelidir. Dizin adının ‘-’ karakterini içermemesine dikkat edilmelidir.

Gerekli görüldüğü takdirde oluşturulan elektronik defterlerin kaydedileceği dizin Likom Yazılım E-Defter Uygulaması araç çubuğunda bulunan ‘Tanımlar’ sekmesinden değiştirilebilir.

 

defclip0001_tanimlama

Zaman Damgası ile imzalama işlemlerinin yapılabilmesi için ise ‘Zaman Damgası Sunucusu Bağlantı Bilgileri’ sekmesinde bulunan ‘Sunucu Adresi’, ‘Müşteri Numarası’ ve ‘Müşteri Parolası’ bilgilerinin tanımlanması gerekmektedir. Bu bilgiler, KamuSM ve benzeri kuruluşlarca verilen zaman damgasına ait bilgilerdir.

 

‘Beratları Daima Zaman Damgalı Olarak İmzala’ seçeneği ise tüm imzalama işlemlerinin zaman damgalı olarak yapılması isteniyor ise işaretlenmelidir, aksi takdirde işaretlenmemelidir.

 

Giriş yapıldıktan sonra E-Defter Ana menüsü açılmaktadır.

 

defclip0001edefteru

‘Likom Yazılım E-Defter Uygulaması’ üç ana bölümden oluşmaktadır.

 

E-Defter

E-Defter Listeler

Tanımlar

 

E-Defter oluşturmaya başlamadan önce tanımlar bölümünden Firma Bilgileri ve Yeminli Mali Müşavir\Mali Müşavir bilgilerinin girilmesi gerekmektedir.