e-Fatura Nedir?

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom e-Fatura >

e-Fatura Nedir?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Vergi Usül Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre, tutulması zorunlu olan faturaların; belirtilen standartlara uygun olarak elektronik ortamda oluşturulmasını, kaydedilmesini, saklanmasını ve ibraz edilmesini sağlayan sistem, e-fatura (elektronik fatura) olarak tanımlanır.

 

e-fatura, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

e-fatura kapsamındaki mükellefler, elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükelleflere kâğıt ortamında fatura düzenleyemeyecektir.