e-Arşiv Fatura Genel Bilgisi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom e-Arşiv Fatura > e-Arşiv Fatura Nedir? >

e-Arşiv Fatura Genel Bilgisi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

E-Arşiv Fatura’nın Kapsamı

 

e-Arşiv Fatura’nın kapsamı 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 30.12.2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

E-Arşiv Fatura Formatı Hakkında Genel Bilgiler

 

Oluşturulacak olan e-Arşiv Fatura görselinde GİB’e ait logonun yer alması ve fatura düzenlenme saatinin belirtilmesi zorunludur.

Elektronik ortamda iletilen faturanın alt kısmına “e-Arşiv izni kapsamında elektronik ortamda iletilmiş” ifadesi yazılmalıdır.

e-Arşiv Fatura’nın kağıt çıktısının alınması halinde siyah-beyaz çıktı alınabilir, mono-lazer yazdırılabilir.

Oluşturulan e-Arşiv Fatura’nın irsaliye olarak kullanılacak olması durumunda e-Arşiv Fatura görseline “İrsaliye yerine geçer” ibaresi eklenerek, fatura irsaliye olarak da kullanılabilir.

 

E-Arşiv Fatura Uygulaması’na Geçiş Yapmak Zorunda Mıyım?

e-Arşiv Fatura’ya geçişin önkoşulu e-Fatura’ya tabii olmaktır.

e-Arşiv Fatura’ya tabii olan mükellefler aynı zamanda e-Fatura’ya da tabii olmaları gerektiği için; e-Fatura’ya tabii olup isteğe bağlı olarak e-Arşiv uygulamasına geçiş yapacak olan mükellefler haricinde, 433 seri numaralı VUK Genel Tebliği’nce, 2016 yılı Ocak ayından itibaren e-Arşiv Fatura’ya geçecek olan mükellefler, fiili olarak e-

Fatura kullanıcısı değiller ise 2016 yılı Ocak ayında e-Fatura’ya da geçiş yapmak zorundadırlar.

433 seri numaralı VUK Genel Tebliği aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. 'İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış

hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler, en geç 1/1/2016 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadır. Kapsama giren mükelleflerin belirlenen tarihten önce efatura ve e-arşiv başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlamaları gerekmektedir.' İlgili yılda internet satışınız olduğundan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatınız 5 milyon liranın üzerinde olduğundan e-arşiv faturaya geçme zorunluluğu bulunmaktadır.

Sonuç olarak,

- İnternet üzerinden satış yapan,

- 2014 yılı brüt satış hasılatı tutarı 5 Mio TL ve üzeri olan mükellefler,

 

en geç 1.1.2016 tarihine kadar, e-Arşiv Uygulamasına geçiş yapmak zorundadırlar.

 2014 yılı brüt satış hasılat tutarı 5 Mio TL ve üzeri olan mükellefler, internet üzerinden satışı 2014 yılı içerisinde bırakmış olsa dahi 2016 yılı Ocak ayında e-Arşiv Fatura’ya geçiş yapmak zorundadır.

 

e-Fatura’ya tabii olup e-Arşiv Fatura’ya geçiş yapmak isteyen isteyen mükellefler ise yukarıda belirtilen koşulları sağlamasalar dahi talep ettikleri takdirde istedikleri zaman e-Arşiv Fatura’ya geçiş yapabilirler.

E-Arşiv Fatura Uygulaması’ndan Yararlanma Yöntemleri Nelerdir?

 

e-Arşiv Fatura Uygulaması’ndan iki farklı yöntem ile yararlanılabilir.

1. Kendi Bilgi İşlem Sistemi’nin Entegrasyonu

 

e-Arşiv Fatura Uygulaması için kendi bilgi işlem sistemlerini kullanmak isteyen mükelleflerin, www.efatura.gov.tr adresinde yer alan başvuru kılavuzunda belirtilen koşullara uygun olarak başvuru yapıp kendi sistemlerini entegre edebilirler.

2.Özel Entegratör

 

e-Arşiv Fatura Uygulaması için Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerden biri ile çalışmayı tercih eden mükellefler, doğrudan entegratöre başvuracaklar ayrıca Başkanlığa başvuruda bulunmayacaklar.

E-Arşiv Fatura Uygulaması’yla Birlikte Oluşan Mükellef Grupları

e-Arşiv Fatura’nın kullanımı ile birlikte mükellefler üç ana gruba ayrılmış oluyorlar.

Mükellef grupları ve fatura kesme yöntemleri aşağıda listelenmiştir.

 Kağıt fatura düzenleyenler (A Grubu)

 

Ne e-Fatura kapsamında ne de e-Arşiv Fatura kapsamındalar. Tüm alıcılara kağıt fatura kesmeye devam ediyorlar.

 

 E-Arşiv Fatura düzenleyenler(B Grubu)

 

e-Fatura kapsamındaki mükelleflerin hepsi potansiyel e-Arşiv fatura düzenleyecisidir. E-Arşiv Fatura’ya geçişleri, 2014 yılı brüt satış hasılatına ve online satış yapma durumuna göre 2016 yılı itibariyle zorunlu.

E-Arşiv Fatura kullanacak mükellefin hem Likom e-Fatura Yazılımı hem de Likom e-Arşiv Fatura Yazılımı satın alınması gerekiyor.

Ön koşulu e-Fatura kullanıcısı olmak olduğu için B grubu mükellefler; A grubu mükelleflere e-Arşiv fatura, C grubu mükelleflere ise e-Fatura düzenleyecekler.

 E-Fatura düzenleyenler (C Grubu)

 

e-Arşiv Fatura’ya geçiş zorunluluğu yok ve isteğe bağlı geçiş yapmak istemiyor ise e-Fatura kapsamındaki mükelleflere e-Fatura, e-Fatura kapsamında olmayan mükelleflere ise kağıt fatura düzenleyecekler.