e-Arşiv Fatura Nedir?

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom e-Arşiv Fatura >

e-Arşiv Fatura Nedir?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

E-Arşiv Uygulaması ve e-Arşiv Fatura Nedir?

 

e-Arşiv Uygulaması’nı kavramsal olarak açıklayacak olursak; 433 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-Arşiv Uygulaması, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturanın elektronik ortamda oluşturulması, elektronik ortamda muhafazası, ibrazı ve raporlamasını kapsayan bir uygulamadır. e-Arşiv Fatura ise e-Arşiv Uygulaması kapsamında kesilen faturalara verilen isimdir.

Daha yalın bir ifadeyle; e-Arşiv Fatura, faturanın alıcısına iletilecek olan nüshasının kağıt ya da elektronik olarak diğer nüshasının ise elektronik olarak saklanabildiği uygulamayla birlikte oluşturulan faturalara verilen isimdir.

“Bu kapsamda elektronik ortamda oluşturulan faturanın, alıcısına kağıt olarak gönderilen veya elektronik ortamda iletilen şekli belgenin aslı, düzenleyen nezdinde saklamaya konu elektronik hali ikinci nüsha hükmündedir.”

Bir nüshası kağıt olan e-Arşiv Faturanın alıcısına iletimi e-posta, sms gibi yöntemlerle yapılabilmekte ve kesilen faturanın kağıt faturaya dönüştürülmesine (faturanın çıktısının alınması adımının) isteğe bağlı olarak mükellef tarafından karar verilebilmektedir. E-Arşiv Faturanın gönderim şeklinde bağlı olarak e-Arşiv faturanın kağıt nüshası oluşturulmamakta ve kesilen faturanın aslı gibi, gönderilen nüshası da elektronik ortamda iletilebilmektedir.