e-Arşiv Fatura Uygulamasından Yararlanma Süreci

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom e-Arşiv Fatura >

e-Arşiv Fatura Uygulamasından Yararlanma Süreci

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

e-Arşiv Fatura uygulamasından yararlanmak için öncelikle e-Arşiv Fatura uygulaması kullanıcısı olmak gerekmektedir. E-Arşiv Fatura kullanıcısı olduktan sonra e-Arşiv Fatura kullanıcısı olabilmek için ise  E-Arşiv Fatura Uygulaması Başvuru Süreci başlığı altında belirtilen yöntemlerden herhangi birinin tercih edilmesi gerekmektedir. E-Arşiv Fatura Uygulaması’nda e-Arşiv Fatura Uygulaması’nda olduğu gibi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sunulan portal hizmeti yer almamaktadır.

 

E-Arşiv Fatura Uygulaması’ndan Yararlanma Yöntemleri Nelerdir?

 

e-Arşiv Fatura Uygulaması’ndan iki farklı yöntem ile yararlanılabilir.

 

1.Kendi Bilgi İşlem Sistemi’nin Entegrasyonu

 

e-Arşiv Fatura Uygulaması için kendi bilgi işlem sistemlerini kullanmak isteyen mükelleflerin, www.efatura.gov.tr adresinde yer alan başvuru kılavuzunda belirtilen koşullara uygun olarak başvuru yapıp kendi sistemlerini entegre edebilirler.

 

2.Özel Entegratör

 

e-Arşiv Fatura Uygulaması için Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerden biri ile çalışmayı tercih eden mükellefler, doğrudan entegratöre başvuracaklar ayrıca Başkanlığa başvuruda bulunmayacaklar.

 

E-Arşiv Fatura Uygulaması’yla Birlikte Oluşan Mükellef Grupları

 

e-Arşiv Fatura’nın kullanımı ile birlikte mükellefler üç ana gruba ayrılmış oluyorlar.

Mükellef grupları ve fatura kesme yöntemleri aşağıda listelenmiştir.

 

Kağıt fatura düzenleyenler (A Grubu)

 

Ne e-Fatura kapsamında ne de e-Arşiv Fatura kapsamındalar. Tüm alıcılara kağıt fatura kesmeye devam ediyorlar.

 

E-Arşiv Fatura düzenleyenler(B Grubu)

 

e-Fatura kapsamındaki mükelleflerin hepsi potansiyel e-Arşiv fatura düzenleyecisidir. E-Arşiv Fatura’ya geçişleri, 2014 yılı brüt satış hasılatına ve online satış yapma durumuna göre 2016 yılı itibariyle zorunlu.

E-Arşiv Fatura kullanacak mükellefin hem Likom e-Fatura Yazılımı hem de Likom e-Arşiv Fatura Yazılımı satın alınması gerekiyor.

Ön koşulu e-Fatura kullanıcısı olmak olduğu için B grubu mükellefler; A grubu mükelleflere e-Arşiv fatura, C grubu mükelleflere ise e-Fatura düzenleyecekler.

 

E-Fatura düzenleyenler (C Grubu)

 

e-Arşiv Fatura’ya geçiş zorunluluğu yok ve isteğe bağlı geçiş yapmak istemiyor ise e-Fatura kapsamındaki mükelleflere e-Fatura, e-Fatura kapsamında olmayan mükelleflere ise kağıt fatura düzenleyecekler.

 

E-Arşiv Fatura Formatı Hakkında Genel Bilgiler

 

Oluşturulacak olan e-Arşiv Fatura görselinde GİB’e ait logonun yer alması ve fatura düzenlenme saatinin belirtilmesi zorunludur.

Elektronik ortamda iletilen faturanın alt kısmına “e-Arşiv izni kapsamında elektronik ortamda iletilmiş” ifadesi yazılmalıdır.

e-Arşiv Fatura’nın kağıt çıktısının alınması halinde siyah-beyaz çıktı alınabilir, mono-lazer yazdırılabilir.

Oluşturulan e-Arşiv Fatura’nın irsaliye olarak kullanılacak olması durumunda e-Arşiv Fatura görseline “İrsaliye yerine geçer” ibaresi eklenerek, fatura irsaliye olarak da kullanılabilir.