E-Arşiv Fatura Uygulaması Başvuru Süreci

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom e-Arşiv Fatura > e-Arşiv Fatura Uygulamasından Yararlanma Süreci >

E-Arşiv Fatura Uygulaması Başvuru Süreci

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

e-Arşiv Fatura uygulamasını kullanmaya başlamak için Özel Entegrasyon Yöntemi kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından onaylanmış bir özel entegratör ile anlaşması ya da Bilgi İşlem Sisteminin Entegrasyonu Yöntemi kapsamında mükellefin kendi bilgi işlem sistemini entegre etmesi gerekmektedir.