Giden Faturalar

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom e-Arşiv Fatura > Likom e-Arşiv Fatura Yazılımı > Likom e-Arşiv Fatura Yazılımı e-Arşiv Fatura İşlemleri >

Giden Faturalar

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

“Giden Faturalar” bölümünde yer alan işlemler gönderilecek olan ya da gönderilmiş olan e-Arşiv Faturalara ait işlemleri kapsamaktadır. Gönderilecek Satış Faturaları”, “Gönderilecek İade Faturaları”, “Gönderilecek e-Arşiv Fatura Listesi”, “Gönderilen e-Arşiv Fatura Listesi” ve “e-Arşiv Fatura İptal Listesi” giden e-Arşiv Fatura işlemlerini oluşturmaktadır (Şekil-32).

 

earsiv6

Şekil – 32: e-Arşiv Fatura İşlemleri Sekmesinde Giden Faturalar Grubu

 

2.3.1.1. Gönderilecek Satış Faturaları

 

“Gönderilecek Satış Faturaları” butonuna basıldığında Likom Gusto ERP tarafında üzerinde değişiklik yapılmamak üzere kilitlenerek e-Arşiv Fatura modülüne gönderilmiş olan satış faturaları listelenmektedir (Şekil-33).

Gönderilecek satış faturaları listesinde faturalar şu ana gruplar altında listelenmektedir:

Fatura Genel Bilgileri

Alıcı/Satıcı Bilgileri

Sevk Bilgisi

Fatura Tutarı (Yerel Para Birimi)

Fatura Tutarı (Hareket Dövizi)

Fatura Tutarı (Sistem Dövizi)

Oluşturma Bilgisi

 

Gerekli görüldüğü takdirde listelenen satış faturları arasından seçili fatura incelenmek istenir ise satıra çift tıklayarak Likom Gusto ERP yazılımındaki kaynak belgeye erişilebilmektedir.

Listede bulunan bir satış faturası üzerinde değişiklik yapılabilmesi için listeden ilgili fatura seçilmeli ve ardından “Seçilenleri Gönderilecekler Listesi’nden Çıkar” butonuna basılmalıdır.

 

earsiv7

Şekil – 33: Gönderilecek Satış Faturaları Listesi

 

Listelenen faturalar incelendikten sonra e-Arşiv Fatura oluşturma adımına geçmek için e-Arşiv Fatura olarak oluşturulmak istenen satış faturaları seçim kutucuğu işaretlenerek seçilir. “Tümünü Seç” butonu yardımı ile seçili tarih aralığında listelenen tüm satıl faturaları e-Arşiv Fatura modülüne gönderilmek üzere seçilebilir. Fatura seçim işlemi tamalandıktan sonra “Seçilenleri e-Arşiv Fatura Modülüne Gönder” butonuna basılır ve e-Arşiv Fatura Oluşturma İşlemleri penceresi açılır (Şekil-34).

 

earsiv8

Şekil – 34: e-Arşiv Fatura Oluşturma İşlemleri Ekranı

 

Ekranda yer alan ‘Yeniden Numaralandır’ seçeneği işaretlenir ve e-Arşiv Faturalar yeniden oluşturulur ise e-Arşiv Faturalar yeniden numaralandırılır.

Oluşturulan e-Arşiv Faturaların listesine erişmek için ise “e-Arşiv Fatura Listesine Git” butonuna basılmalıdır.

e-Arşiv Fatura İşlemleri ekranında yapılmak istenen işlem türü belirtildikten sonra “Başlat” butonuna basılır ve gerçekleşen işlem yüzdesi butonunun yanında yer alan işlem çubuğunda görüntülenir.

Listelenen faturalar ile ilgili yapılabilecek işlem türleri ‘İşlem Türü’ seçim alanında da görüleceği üzere aşağıdaki gibidir.

 

Sadece Kontrol Et:

e-Arşiv Faturası oluşturulacak olan satış faturalarının verilerinin uygunluğu kontrol edilir. Herhangi bir hata mevcut ise faturanın durumu ‘Hatalı’ olarak değiştirilir ve kırmızı ile işaretlenir (Şekil-35).

 

earsiv9

Şekil-35: Kontrol Edilen Satış Faturalarının Hatalı Olması Durumu

 

Kontrol edilen satış faturalarının hatalı olması durumunda ‘Durum’ sütununda bulunan üç noktaya tıklanarak hataya ait detaylar görüntülenebilir (Şekil-36).

 

earsiv10

Şekil-36: Durumu Hatalı olan Faturaya Ait Hata Detayları

 

Kontrol Et ve Oluştur (İmzasız):

 

Listelenen satış faturalarına ait verilerin uygunluğu kontrol edildikten sonra e-Arşiv Fatura oluşturma işlemi gerçekleştirilir. Ancak oluşturulan e-Arşiv Fatura dosyaları imzalanmaz. Eğer kontrol sırasında hata bulunmuş ise e-Arşiv Faturalar oluşturulur ancak durumları ‘Hatalı’ olacak şekilde ‘Gönderilecek e-Arşiv Fatura Listesi’ne aktarılırlar (Şekil-37).

 

earsiv11

Şekil-37: Hatalı Olarak Oluşturulmuş Olan e-Arşiv Faturaların Gönderilecek e-Arşiv Fatura Listesindeki Görünümleri

 

2.3.1.2. Gönderilecek İade Faturaları

 

“Gönderilecek İade Faturaları” butonuna basıldığında Likom Gusto ERP tarafında üzerinde değişiklik yapılmamak üzere kilitlenerek e-Arşiv Fatura modülüne gönderilmiş olan alış iade faturaları listelenmektedir (Şekil-38).

Gönderilecek alış iade faturaları listesinde faturalar şu ana gruplar altında listelenmektedir:

Fatura Genel Bilgileri

Alıcı/Satıcı Bilgileri

Sevk Bilgisi

Fatura Tutarı (Yerel Para Birimi)

Fatura Tutarı (Hareket Dövizi)

Fatura Tutarı (Sistem Dövizi)

Oluşturma Bilgisi

 

Gerekli görüldüğü takdirde listelenen satış faturları arasından seçili alış iade faturası incelenmek istenir ise satıra çift tıklayarak Likom Gusto ERP yazılımındaki kaynak belgeye erişilebilmektedir.

Listede bulunan bir alış iade faturası üzerinde değişiklik yapılabilmesi için listeden ilgili fatura seçilmeli ve ardından “Seçilenleri Gönderilecekler Listesi’nden Çıkar” butonuna basılmalıdır.

 

earsiv12

Şekil – 38: Gönderilecek Alış İade Faturaları Listesi

 

Listelenen faturalar incelendikten sonra e-Arşiv Fatura oluşturma adımına geçmek için e-Arşiv Fatura olarak oluşturulmak istenen alış iade faturaları seçim kutucuğu işaretlenerek seçilir. “Tümünü Seç” butonu yardımı ile seçili tarih aralığında listelenen tüm alış iade faturaları e-Arşiv Fatura modülüne gönderilmek üzere seçilebilir. Fatura seçim işlemi tamalandıktan sonra “Seçilenleri e-Arşiv Fatura Modülüne Gönder” butonuna basılır ve e-Arşiv Fatura Oluşturma İşlemleri penceresi açılır (Şekil-39).

 

earsiv13

Şekil – 39: Alış İade Faturaların ait e-Arşiv Fatura Oluşturma İşlemleri Ekranı

 

Ekranda yer alan ‘Yeniden Numaralandır’ seçeneği işaretlenir ve e-Arşiv Faturalar yeniden oluşturulur ise e-Arşiv Faturalar yeniden numaralandırılır.

Oluşturulan e-Arşiv Faturaların listesine erişmek için ise “e-Arşiv Fatura Listesine Git” butonuna basılmalıdır.

e-Arşiv Fatura İşlemleri ekranında yapılmak istenen işlem türü belirtildikten sonra “Başlat” butonuna basılır ve gerçekleşen işlem yüzdesi butonunun yanında yer alan işlem çubuğunda görüntülenir.

 

2.3.1.3. Gönderilecek e-Arşiv Fatura Listesi

“Gönderilecek e-Arşiv Fatura Listesi” butonuna basıldığında e-Arşiv Faturası oluşturulmuş satış faturaları ile alış iade faturaları listelenmektedir (Şekil-40).

 

earsiv14

Şekil-40: Gönderilecek e-Arşiv Faturalar Listesi

 

Gönderilecek e-Arşiv Fatura listesindeki e-Arşiv Faturalara ait iki ana grup bilgi listelenmektedir ve bunlar ‘Fatura Bilgileri’ ile ‘e-Arşiv Fatura Bilgileri’dir.

‘Seçilen Fatura İşlemleri’ bölümünde bulunan ve seçili faturaya ilişkin yapılabilecek işlemler “Tümünü Seç”, “Tümünü Bırak”, “Tekrar Oluştur”, “Sil”, “Entegratöre Gönder”dir.

“Entegratör’e Gönder” butonuna basılınca seçili e-Arşiv Faturalar entegratöre gönderilir ve gönderim başarılı ise hemen ardından gönderilen faturanın durumu sorgulanarak imzalı e-Arşiv Fatura entegratörden alınır ve veritabanına kaydedilir. İmzalı e-Arşiv faturanın entegratörden alınamaması durumunda ise Gönderilen e-Arşiv Fatura Listesi’nden manuel olarak sorgulama yapılarak imzalı e-Arşiv Fatura belgesi

 

2.3.1.4. Gönderilen e-Arşiv Fatura Listesi

Entegratöre gönderilen e-Arşiv faturalar bu ekranda listelenmektedirler. Ekranda yer alan “İptal Et” butonu yardımıyla entegratöre gönderilen ve e-Arşiv Fatura iptal edilebilir. İptal edilen e-Arşiv Faturalar “e-Arşiv Fatura İptal Listesi”ne taşınırlar.

 

earsiv15

Şekil-41: Gönderilen e-Arşiv Fatura Listesi

 

‘Gönderilecek Paket Listesi’ ekranından seçildikten sonra “Gönderildi Durumuna Al” butonuna basılarak durumu güncellenen e- faturalar ‘Gönderilen e-Arşiv Fatura Listesi’ ekranında listelenir.

 

2.3.1.5. İptal Edilen e-Arşiv Fatura Listesi

 

Entegratöre gönderildikten sonra iptal edilen e-Arşiv faturalar bu ekranda listelenmektedirler.

 

earsiv16

Şekil-42: İptal Edilen e-Arşiv Fatura Listesi