Giden Fatura Şablon Eşlemeleri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom e-Arşiv Fatura > Likom e-Arşiv Fatura Yazılımı > Likom e-Arşiv Fatura Yazılımı Genel Tanımlar >

Giden Fatura Şablon Eşlemeleri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

2.2.3.3. Giden Fatura Şablon Eşlemesi

 

Giden fatura şablon eşleme ekranı, gönderilecek olan e-Arşiv Faturaların hangi müşteri için hangi şablon tanımı kullanılarak oluşturulacağının belirtildiği tanımlama ekranıdır (Şekil -26).

Eğer bir müşteri, herhangi bir şablon tanımı ile eşlenmemiş ise bu müşteri için varsayılan şablon olarak belirtilmiş olan giden fatura şablonu kullanılır. Bu nedenle bir müşteri için şablon eşlemesi yapılmayacak olsa bile ‘Varsayılan Şablon’ seçimi yapılmalı ve ardından “Kaydet” butonuna basılarak varsayılan giden e-Arşiv Fatura şablon kaydı tamamlanmalıdır.

 

earsiv_sablonesleme

Şekil-26: Giden Fatura Şablonu ve Müşteri Eşleme Ekranı

 

Müşteri şablon eşlemesi yapmak için ‘Müşteri-Şablon Eşlemeleri’ ekranında yer alan ‘Müşteri Kodu’ alanından müşteri seçimi yapılır. Müşteri seçimi yapıldıktan sonra bu müşteriye gidecek olan e-Arşiv Faturalar için kullanılacak olan e-Arşiv Fatura şablonunun hangi fatura serisi için geçerli olduğu ‘Fatura Serisi’ alanı kullanılarak belirtilir. Seçili müşteri ve fatura serisi için hangi e-Arşiv Fatura şablonunun da kullanılacağı belirlendikten sonra ‘Kaydet’ butonuna basılarak müşteri şablon eşleme işlemi tamamlanır.