Giden Fatura Şablon Tanımlamaları

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom e-Arşiv Fatura > Likom e-Arşiv Fatura Yazılımı > Likom e-Arşiv Fatura Yazılımı Genel Tanımlar >

Giden Fatura Şablon Tanımlamaları

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

2.2.3. Giden Şablon Tanımları

 

Giden Şablon Tanımları grubunda yapılabilecek işlemler aşağıdaki gibidir.

Giden Fatura Şablonları

Giden Fatura Veri Kaynakları

Giden Fatura Şablon Eşlemesi

 

earsiv4

Şekil-19: Genel Tanımlar Sekmesi Giden Şanlon Tanımları Grubu

 

‘Giden Şablon Tanımları’ grubunda yer alan başlıklara ve bu başlıklar altında yapılabilecek işlemler ilgili başlıklar altında detaylı olarak tarafınıza aktarılmıştır.

 

2.2.3.1. Giden Fatura Şablonları

Giden fatura şablonları, satış faturalarına ve alış iade faturalarına ait oluşturulacak olan e-Arşiv Fatura için gerekli olan verilerin hangi kaynak alandan alınacağının tanımlandığı ve tanımlı şablonların listelendiği ekrandır.

Eğer herhangi bir şablon tanımı yapılmaz ise oluşturulacak olan e-Arşiv Faturalar için varsayılan standart şablon kullanılır.

Giden fatura şablonları butonuna basıldığında daha önce tanımlanmış olan giden fatura şablonları listelenir (Şekil - 20) .

 

earsivsablon

Şekil – 20: Giden Fatura Şablonları Listesi

 

Listede şablonun adı, hangi senaryo için kullanılacağı, aktiflik durumu, geçerlilik durumu, oluşturulma/değiştirilme tarihi ve oluşturan/değiştiren kullanıcı bilgileri yer almaktadır.

Yeni bir şablon tanımlamak için Giden Şablon Tanımları ekranında yer alan “Yeni Şablon” butonuna basılır. Yeni şablon tanımı yapılır iken öncelikle şablonun adı belirlenir. Tanımlanan şablonun oluşturulacak olan e-Arşiv Faturalarda kullanılması isteniyor ise geçerli ve aktif seçeneklerinin işaretlenmesi gerekmektedir. Geçerlilik ve aktiflik durumu belirtilememiş ise e-Arşiv Fatura oluşturma işlemi sırasında sistem tarafından oluşturulacak olan standart şablon kullanılır. Kullanılacak fatura senaryosunun süreç anlamında e-Fatura’da olduğu gibi şimdilik herhangi bir yaptırımı yoktur.

Eğer Likom Gusto ERP’deki faturaya ait bilgilerin kullanılması isteniyor ise ‘Fatura Belgesinin Standart Bilgilerini Kullan’ kutucuğu işaretlenmelidir. ‘Fatura Belgesinin Standart Bilgilerini Kullan’ kutucuğu işaretlendiğinde e-Arşiv Fatura Alan Bilgileri listesi pasif hale gelir.

 

earsivsablon1

Şekil -21: Yeni e-Arşiv Şablonu Oluşturma Ekranı

 

Zorunlu seçeneği işaretli olan alanlara ait değerlerin belirtilmesi zorunludur. Zorunlu olan alanlardan değeri belirtilmemiş olanlar var iken şablon kaydedilmek istenir ise kullanıcı uyarılır (Şekil-22).

 

earsivsablon3

Şekil -22: Şablona Ait Zorunlu Alanlar Doldurulmadığında Görüntülenen Uyarı Mesajı

 

‘Fatura Veri Kaynağı’ alanından, “Standart Alanları Eşle” butonuna basıldığında hangi fatura veri kaynağına ait standart bilgilerin kullanılacağının seçimi yapılır (Şekil-22). Kaynak alan türleri ve kullanım şekilleriyle ilgili detaylı bilgi Likom e-Fatura Yazılımı kullanım kılavuzunda yer aldığından ve Likom e-Arşiv Fatura Yazılımı’ndaki kaynak alan türleri de e-Fatura’daki ile aynı olduğundan, kaynak alan türleri ve kullanımları ile ilgili detaylı bilgiye Likom e-Fatura Yazılımı Kullanım Kılavuzu’ndan erişilebilir.

e-Arşiv Fatura Uygulaması’na özgü olan alanlardan ve gereksinimlerden bahsedecek olur isek, e-Arşiv Fatura Uygulaması ile birlikte gelen eklemeler aşağıdaki gibidir.

 

Fatura Saati: e-Arşiv Faturaların tümünde faturanın oluşturulma tarihinin fatura görselinde yer alması gerekmektedir. Bu bilgi otomatik olarak e-arşiv faturanın içeriğine eklenmektedir. Standart e-Arşiv Fatura görselinde de fatura saatinin yer alması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

 

Fatura Gönderim Şekli: Giden e-Arşiv fatura şablon tanımında yer alan bu alana KAGIT ya da ELEKTRONIK değerlerinden biri yazılabilir. Yazılacak değere alıcının isteği doğrultusunda karar verilerek buna uygun şablon ile e-Arşiv Fatura oluşturulmalıdır.

 

o KAGIT: Gönderim şekli KAGIT olan e-Arşiv Faturalar alıcısına kağıt çıktı olarak teslim edilecek anlamına gelmektedir. Bu faturaların alıcıya ait ilk nüshası oluşturulan e-Arşiv faturanın kağıt çıktısı olacaktır. Kağıt çıktısı alınacak olan faturalarda göndericiye ait imzanın yer alması gerekmektedir ve bu imzanın ıslak imza olması gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Göndericiye ait imza görüntüsü, e-Arşiv fatura görseline eklenebilir ya da imzayı içeren matbuu kağıt üzerine çıktı alınabilir.

Bu faturanın kağıt çıktısı irsaliye olarak da kullanılacak ise fatura görselinde “İrsaliye yerine geçer.” İfadesinin yer alması zorunludur. Bu ifade yapılan şablon tanımında not alanına eklenebilir.

o ELEKTRONIK: Gönderim şekli ELEKTRONIK olan e-Arşiv Faturalar alıcısına internet dahil her türlü elektronik hizmet aracılığıyla iletilecek anlamına gelmektedir.

 

Gönderim şekli elektronik olan e-Arşiv faturalarında “e-Arşiv izni kapsamında elektronik olarak iletilmiştir.” ifadesinin yer alması gerekmektedir. Bu ifade yapılan şablon tanımında not alanına eklenebilir.

 

Elektronik ortamda iletilecek e-Arşiv faturalar için alıcı e-Posta adresi bilgisinin belirtilmesi gerekmektedir. Bu bilgi yer almadığı takdirde e-posta ile gönderim yapılmak istenmesi halinde hem özel entegratör hem de Likom e-Arşiv Fatura Yazılımı’nda hatalar ile karşılaşılabilir.

Fatura Tevkifat Kodu: Tevkifat bilgilerinin belirtileceği alanlar dışında, e-Finans ile çalışan müşterilerimizin tevkifatlı e-Arşiv fatura oluştururken bu alanı doldurulması gerekmektedir.

 

Online Satışa ait Fatura Bilgileri: İnternet üzerinden yapılan satışlar için kesilecek olan e-Arşiv faturalarda bu alana ait detayların belirtilmesi zorunludur. Online satış için kesilecek olan e-Arşiv Fatura şablonlarında “e-Arşiv Fatura’yı İnternet Satışına Uygun Olarak Oluştur” seçeneğinin işaretlenmesi gerekmektedir.

 

Fatura İrsaliye Olarak Kullanılabilsin: e-Arşiv Faturanın irsaliye olarak kullanılabilmesi için fatura üzerinde “İrsaliye yerine geçer.” ifadesi ile birlikte firma yetkilisinin imzasının da bulunması gerekmektedir. Bu seçenek işaretlendiği takdirde “İrsaliye yerine geçer.” ifadesi fatura notlarına otomatik olarak eklenmektedir. Firma yetkilisinin imzası da kullanıcı/sistem yetkilisi/destek ekibi tarafından e-Arşiv fatura görseline resim olarak eklenir ise, oluşan e-Arşiv faturanın irsaliyeli fatura gibi kullanılması mümkündür.