Kullanılacak Görsel Fatura Tanımlaması

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom e-Arşiv Fatura > Likom e-Arşiv Fatura Yazılımı > Likom e-Arşiv Fatura Yazılımı Genel Tanımlar >

Kullanılacak Görsel Fatura Tanımlaması

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

2.2.4. Görsel Tasarımlar

 

Görsel Tasarımlar grubunda yapılabilecek işlemler aşağıdaki gibidir.

Görsel Fatura Tasarımı

Kullanılacak Fatura Görsel Tasarımları

 

earsiv_gorsel

Şekil-27: Genel Tanımlar Sekmesi Görsel Tasarımlar Grubu

 

‘Görsel Tasarımlar’ grubunda yer alan başlıklara ve bu başlıklar altında yapılabilecek işlemler ilgili başlıklar altında detaylı olarak tarafınıza aktarılmıştır.

 

2.2.4.1. Görsel Fatura Tasarımı

 

‘Genel Tanımlar’ sekmesi ‘Genel Tanımları’ grubu altında yer alan ‘Görsel Fatura Tasarımı’ fonksiyonu ile Likom e-Arşiv Fatura Yazılımı ile oluşturulan e-Arşiv Faturaların görünümünde istenilen değişikliğin yapılması mümkün hale getirilmiştir. ‘Görsel Fatura Tasarımı’ butonuna basıldığında kayıtlı fatura tasarımları listenmektedir (Şekil-28).

Görsel fatura tasarımı iki farklı şekilde yapılabilir. Bunlardan ilki temel fatura tasarımı olup görsel fatura tasarım ekranında yer alan özellikler görsel araçlar kullanılarak değiştirilebilmektedir. İkinci görsel fatura tasarımı seçeneği gelişmiş fatura tasarımı olup bu seçimi yaparak e-Arşiv Faturanın görünümünü HTML kodunda yapacağınız değişiklikler ile düzenleyebilirsiniz.

 

earsiv_gorsel1

Şekil - 28: Görsel Fatura Tasarımları Listesi

 

Mevcut bir e-Arşiv Fatura görsel tasarımını güncellemek için ‘Aç’ butonu kullanılarak görsel tasarım açılır ve istenen değişiklikler yapıldıktan sonra ‘Kaydet’ butonuna basılır (Şekil-29).

 

earsiv_gorsel2

Şekil-29: e-Arşiv Fatura Görsel Tasarım Ekranı

 

‘Tasarım Türü’ seçimi yardımı ile fatura görseli üzerinde hazır temalar kullanılarak, basit tasarım seçenekeleri ya da gelişmiş tasarım seçenekleri kullanılarak değişiklikler yapılabilmektedir.

 

2.2.4.2.Kullanılacak Fatura Görsel Tasarımları

 

Müşteri-Fatura Görsel Tasarım Eşlemeleri ekranı, müşterilere gönderilecek olan e-Arşiv Faturaların hangi müşteri için hangi görsel fatura tasarımı kullanılarak oluşturulacağının belirtildiği tanımlama ekranıdır (Şekil-30).

 

Eğer bir müşteri, herhangi bir görsel tasarım ile eşlenmemiş ise bu müşteri için varsayılan görsel olarak belirtilmiş olan görsel fatura tasarımı kullanılır. Bu nedenle bir müşteri için görsel fatura tasarımı eşlemesi yapılmayacak olsa bile ‘Varsayılan Fatura Tasarımı’ seçimi yapılmalı ve ardından “Kaydet” butonuna basılarak varsayılan görsel fatura tasarımı kaydı tamamlanmalıdır.

 

earsiv_gorsel4

Şekil-30: Müşteri-Fatura Görsel Tasarım Eşleme Ekranı

 

Müşteri-fatura görsel tasarım eşlemesi yapmak için ‘Müşteri-Fatura Görsel Tasarım Eşlemeleri’ ekranında yer alan ‘Müşteri Kodu’ alanından müşteri seçimi yapılır. Müşteri seçimi yapıldıktan sonra bu müşteriye gidecek olan e-Arşiv Faturalar için kullanılacak olan e-Arşiv Fatura görsel tasarımının hangi fatura serisi için geçerli olduğu ‘Fatura Serisi’ alanı kullanılarak belirtilir. Seçili müşteri ve fatura serisi için hangi e-Arşiv Fatura görsel tasarımının da kullanılacağı belirlendikten sonra ‘Kaydet’ butonuna basılarak müşteri-fatura görsel tasarım eşleme işlemi tamamlanır.