Müşteri/Seri için Numara Eşlemeleri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom e-Arşiv Fatura > Likom e-Arşiv Fatura Yazılımı > Likom e-Arşiv Fatura Yazılımı Genel Tanımlar >

Müşteri/Seri için Numara Eşlemeleri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

2.2.2.2. Müşteri/Seri için Numara Eşlemeleri

 

‘e-Arşiv Fatura Tanımları’ sekmesi altında ‘e-Arşiv Fatura Numaraları’ grubunda yer alan Müşteri/Seri için Numara Eşlemeleri seçeneği ile sistemde tanımlı olan e-Arşiv Fatura kodları ile müşteriler arasında eşleme yapılmasına olanak sağlanmıştır. ‘Müşteri/Seri için Numara Eşlemeleri’ ekranı yardımı ile oluşturulacak olan e-Arşiv Faturalarda hangi müşteriye ait hangi fatura serisi için hangi kodun kullanılacağı belirlenebilmektedir (Şekil-18). Müşteri ve numara kodu eşlenmeyecek olsa bile ‘Varsayılan Numara Kodu’ seçimi yapıldıktan sonra yapılan işlem “Kaydet” butonuna basılarak kaydedilmelidir.

e-Arşiv Fatura oluşturulur iken seçili müşteriye ait e-Arşiv Fatura numara kodu aşağıdaki sıraya göre kontrol edilerek tespit edilmektedir.

 

1. Müşteri(Cari) ve Fatura Serisi

2. Müşteri(Cari)

3. Fatura Serisi

4. Standart/Varsayılan Numara Kodu

 

earsiv3

Şekil – 18: Müşteri-Fatura Numarası Eşleme Listesi

 

Müşteri-fatura numara eşlemesi yapmak için ‘Müşteri-Fatura Numarası Eşlemeleri’ ekranında yer alan ‘Müşteri Kodu’ alanından müşteri seçimi yapılır. Müşteri seçimi yapıldıktan sonra bu müşteriye gidecek olan e-Arşiv Faturalar için kullanılacak olan e-Arşiv Fatura numara kodunun hangi fatura serisi için geçerli olduğu ‘Fatura Serisi’ alanı kullanılarak belirtilir. Seçili müşteri ve fatura serisi için hangi e-Arşiv Fatura numara kodunu kullanılacağı da belirlendikten sonra ‘Kaydet’ butonuna basılarak müşteri-fatura numarası eşleme işlemi tamamlanır.