e-Arşiv Numara Tanımlaması

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom e-Arşiv Fatura > Likom e-Arşiv Fatura Yazılımı > Likom e-Arşiv Fatura Yazılımı Genel Tanımlar >

e-Arşiv Numara Tanımlaması

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

2.2.2. e-Arşiv Fatura Numaraları

 

e-Arşiv Fatura Numaraları grubu altında yapılabilecek işlemler aşağıdaki gibidir.

E-Arşiv Fatura Numaraları

Müşteri/Seri için Numara Eşlemeleri

 

earsiv

Şekil – 16: Genel Tanımlar Sekmesi - e-Arşiv Fatura Numaraları Grubu

 

‘e-Arşiv Fatura Numaraları’ grubunda yer alan başlıklara ve bu başlıklar altında yapılabilecek işlemler ilgili başlıklar altında detaylı olarak tarafınıza aktarılmıştır.

 

2.2.2.1. e-Arşiv Fatura Numaraları

 

‘e-Arşiv Fatura Tanımları’ sekmesi altında ‘e-Arşiv Fatura Numaraları’ grubunda yer alan e-Arşiv Fatura Numaraları seçeneği ile sistemde tanımlı olan e-Arşiv Fatura kodlarına ilişkin son kullanılan numaralar görüntülenmektedir (Şekil-17). ‘E-Arşiv Fatura Numaraları’ ekranı yardımı ile oluşturulacak olan e-Arşiv Faturalarda hangi kodun kullanılacağı belirlenebilmektedir.

 

earsiv2

Şekil – 17: e-Arşiv Fatura Numaraları Listesi

 

‘e-Arşiv Fatura Numaraları’ listesinde yer alan ‘Kod’ alanına e-Arşiv Fatura oluşturulurken kullanılacak olan kod yazılarak e-Arşiv Fatura kod tanımlaması yapılabilmektedir. Listede seçili koda ait son kullanılan numara bilgisi de yer almaktadır.