Satış Faturası & Alış İade Faturası e-Arşiv Fatura Yenilikleri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom e-Arşiv Fatura > Likom e-Arşiv Fatura Yazılımı >

Satış Faturası & Alış İade Faturası e-Arşiv Fatura Yenilikleri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Satış Faturası & Alış İade Faturası e-Arşiv Fatura Yenilikleri

 

Likom e-Arşiv Fatura Yazılımı aracılığıyla e-Arşiv fatura oluşturulabilmesi için ‘Satış Faturası’ ve ‘Alış İade Faturası’na “e-Arşiv Faturaya Gönder” özelliği ile birlikte yeni fatura durumları eklenmiş ve faturaya bağlı e-Arşiv Fatura numarası e-Arşiv Fatura No alanında belirtilmiştir. (Şekil-5).

Ek olarak, faturadaki durum bilgileri güncellenmiş olup, mevcut durum seçenekleri aşağıdaki gibidir.

e-Arşiv Fatura Kapsamında: E-Arşiv Fatura Kullanıcısı olmayan bir cari için fatura kaydı oluşturuluyor ise faturanın durumu alanında bu ifade görüntülenir.

 

e-Arşiv Fatura İçin Hazır: Oluşturulan faturanın e-Arşiv faturası oluşturulmuş ancak faturanın durumu e-Arşiv Fatura oluşturulmadı durumuna geri alınmış ise faturanın durumu alanında bu ifade görüntülenir.

 

(Bu durumdaki faturalar “e-Arşiv Faturaya Gönder” seçeneği kullanılarak e-Arşiv Fatura modülüne gönderilmelidirler.)

e-Arşiv Fatura UBL Oluşturma Hatası: “e-Arşiv Faturaya Gönder” butonuna basılarak Likom e-Arşiv Fatura Yazılımı’na aktarıldıktan sonra e-Arşiv Fatura

 

 

 

oluşturma işlemi sırasında UBL alanlarına ait verilerde herhangi bir sorun oluşmuş ise faturanın durumu alanında bu ifade görüntülenir.

 

e-Arşiv Fatura UBL Oluşturuldu: “e-Arşiv Faturaya Gönder” butonuna basılarak Likom e-Arşiv Fatura Yazılımı’na aktarıldıktan sonra e-Arşiv Fatura oluşturma işlemi başarılı bir şekilde tamamlanmış ise faturanın durumu alanında bu ifade görüntülenir.

 

e-Arşiv Fatura İmzalandı: e-Arşiv Fatura’sı oluşturulmuş olan fatura, entegratöre gönderildikten sonra imzalı belgesi alınarak veritabanına kaydedildi ise faturanın durumu alanında bu ifade görüntülenir.

 

e-Arşiv Fatura Gönderildi: Oluşturulan e-Arşiv Fatura başarılı bir şekilde entegratöre gönderilmiş ise faturanın durumu alanında bu ifade görüntülenir.

 

e-Arşiv Fatura Gönderimde Hata: Oluşturulup özel entegratöre gönderilmiş olan e-Arşiv Fatura, durum sorgulaması sonucunda herhangi bir sebeple hataya düşmüş ise faturanın durumu alanında bu ifade görüntülenir.

 

e-Arşiv Fatura İptal Edildi: Özel entegratöre başarılı bir şekilde gönderilen e-Arşiv Fatura’ların iptali mümkündür. Gönderilen ve ardından iptal edilen e-Arşiv faturaya ait faturanın durumu alanında bu ifade görüntülenir.

 

eg

        Şekil-5: Satış/Alış İade Faturası “e-Arşiv Faturaya Gönder” Özelliği

 

Eğer seçili Müşteri/Satıcı “E-Fatura Kullanıcısı” değil ise satış/alış iade faturalarının durumu ‘e-Arşiv Fatura Kapsamında’ olarak görüntülenir ve “e-Arşiv Fatura’ya Gönder” butonuna basılarak ilgili faturanın e-Arşiv faturası oluşturulabilir.

 

satis_fat

Şekil-6: e-Arşiv Fatura Kapsamındaki Satış/Alış İade Faturası

 

“e-Arşiv Fatura’ya Gönder” butonuna basıldığı takdirde Şekil-7’deki gibi bir uyarı penceresi görüntülenir. Bu mesajda yer alan “Yes” butonuna basılması halinde Şekil-8’de yer alan e-Arşiv Fatura Oluşturma penceresi görüntülenecek ve fatura ekranından çıkış yapılmaksızın anlık olarak faturanın e-Arşiv Fatura’sı otomatik olarak oluşturulabilecektir.

 

earsiv_gonder

Şekil-7: Satış/Alış İade Faturası’nın e-Arşiv Fatura’ya Gönderileceği Uyarısı

 

earsiv_olustur

Şekil-8: Satış/Alış İade Faturası Üzerinden e-Arşiv Fatura Oluşturmak için Kullanılacak olan Ekran

 

Belge e-Arşiv Fatura’ya gönderildikten sonra durumu ‘e-Arşiv Fatura Olacak’ olarak güncellenir ve belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapılması engellenir.

Durumu ‘e-Arşiv Fatura Olacak’ olarak güncellenen satış/alış iade faturası Likom e-Arşiv Fatura Yazılımında ‘Gönderilecek Satış Faturaları’/ ‘Gönderilecek İade Faturaları’ listesinde görüntülenebilir.

Likom Gusto ERP içerisinde Likom e-Arşiv Fatura Modülü;

Likom e-Arşiv Fatura yazılımında yapılabilecek işlemler “e-Arşiv Fatura İşlemleri” ve “Genel Tanımlar” adlı iki farklı sekmede kullanıma sunulmuştur (Şekil-9).

 e-Arşiv Fatura İşlemleri

 Genel Tanımlar

 

earsiv_tanim

Şekil – 9: Likom e-Arşiv Fatura Yazılımı

 

Bu sekmelerde yapılabilecek işlemler 3.2. Genel Tanımlar ve 3.3. e-Arşiv Fatura İşlemleri başlıkları altında detaylı olarak anlatılmaktadır.