Damga Vergisi Beyannamesi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Genel Muhasebe > Gusto e-Beyanname Modülleri >

Damga Vergisi Beyannamesi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Damga Vergisi Beyannamesine Gusto ERP Yazılımı'nda Muhasebe Modülü altında bulunan Beyanname grubunun içerisindeki e-Beyanname butonuna tıklanarak ulaşılır.exp_collapse

 

tog_minusGenel Bilgiler

Genel Bilgiler Sekmesinde İdari bilgiler, Mükellef bilgileri ve Beyanname işlemler(Beyanname Kopyala, Oluştur, Yükle ve Durum bilgileri) bölümlerinden oluşmaktadır. İdari Bilgiler bölümü, beyannamenin ait olduğu vergi dairesi, beyannamenin geçerli olduğu dönem tipini ve beyannamenin ait olduğu yıl bilgilerini içermektedir. Mükellef bilgilerinin bulunduğu bölüm, mükellefin Vergi Kimlik Numarası (T.C. Kimlik No), Vergi Kimlik Numarası, Soyadı (Unvanı), Adı (Unvanın Devamı), Ticaret Sicil No, E-Posta Adresi, İrtibat Telefon No alanlarından oluşmaktadır.

Vergi dönemine ait beyan edilecek bir vergi doğmamışsa “Beyannamede beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.” kutucuğu işaretlenir.

 

Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.
Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.

Şekil 23: Damga Vergisi Beyannamesi – Genel Bilgiler ekranı.

 

 

tog_minusVergi Bildirimi

Vergi Bildiriminide En az 1 satır kayıt  bulunmalıdır, “Sıra No” liste genelinde tek olmalıdır ve “Düzenleme Tarihi” alanı geçerli bir tarih olmalıdır. Bu alanda alanında 1 ay içersinde düzenlenen evrakların verileri bulunur. Bu veriler sırasıyla Sıra No, Düzenleme Tarihi, No, Türü/Kodu, İçerdiği Belli Para, Damga Vergisi, Toplam (İçerdiği Belli Para), Toplam (Damga Vergisi) dır.

 

Sıra No: Bu alana Damga vergisine konu kağıdın sıra numarası kullanıcı tarafından girilir. Her kağıt için (Her satır) sıra takip edecek şekilde girilir.

 

Düzenleme Tarihi: Bu alana Damga vergisine konu kağıdın düzenlenme tarihi kullanıcı tarafından girilir.

 

No: Bu alana Damga vergisine konu kağıdın numarası kullanıcı tarafından girilir.

 

Türü: Bu alana Damga vergisine konu kağıdın türü kullanıcı tarafından girilir.

 

İçerdiği Belli Para: Bu alana Damga vergisine konu kağıdın içerdiği belli para kullanıcı tarafından girilir.

 

Damga Vergisi: Bu alana Damga vergisine konu kağıdın hesaplanan Damga Vergisi kullanıcı tarafından girilir.

 

Toplam (İçerdiği Belli Para): Bu alan e-Beyanname modülü tarafından otomatik olarak hesaplanır ve listedeki İçerdiği Belli Para kolonu satırlarının toplamını göstermektedir.

 

Toplam (Damga Vergisi): Bu alan e-Beyanname modülü tarafından otomatik olarak hesaplanır ve tablodaki Damga Vergisi kolonu satırlarının toplamını göstermektedir.

 

Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.
Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.

Şekil 24: Damga Vergisi Beyannamesi – Vergi Bildirimi ekranı.

 

 

tog_minusDüzenleme Bilgileri

Damga Vergisi Beyannamesinde Düzenleme Bilgileri sekmesi, Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği alanından oluşmaktadır. Burada ilk olarak Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği (Mükellef ya da Diğer) seçildikten sonra “Vergi Kimlik Numarası” alanın “...” butonu tıklanır ve açılan Mükellef Listesi ekranından seçilen kayda göre mükellef bilgileri yüklenir.

 

Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.
Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.

Şekil 25: Damga Vergisi Beyannamesi – Düzenleme Bilgileri ekranı.