Muhtasar Beyannamesi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Genel Muhasebe > Gusto e-Beyanname Modülleri >

Muhtasar Beyannamesi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Muhtasar Beyannamesine Gusto ERP Yazılımı'nda Muhasebe Modülü altında bulunan Beyanname grubunun içerisindeki e-Beyanname butonuna tıklanarak ulaşılır.exp_collapse

 

tog_minusGenel Bilgiler

 

Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.
Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.

Şekil 81: Muhtasar Beyannamesi – Genel Bilgileri ekranı.

 

Genel Bilgiler Sekmesinde İdari bilgiler, Vergi Sorumlusu bilgileri ve Beyanname işlemler(Beyanname Kopyala, Oluştur, Yükle ve Durum bilgileri) bölümlerinden oluşmaktadır. İdari Bilgiler bölümü, beyannamenin ait olduğu vergi dairesi, beyannamenin geçerli olduğu dönem tipini ve beyannamenin ait olduğu yıl bilgilerini içermektedir. Mükellef bilgilerinin bulunduğu bölüm, mükellefin Vergi Kimlik Numarası (T.C. Kimlik No), Vergi Kimlik Numarası, Soyadı (Unvanı), Adı (Unvanın Devamı), Ticaret Sicil No, E-Posta Adresi, İrtibat Telefon No alanlarından oluşmaktadır.

 

Beyanname seçilen Dönem Tipi ve Ay bilgisine göre beyan bulumuoyrsa “Bundan Sonraki Ay/Aylarda Beyanım Var/Yok” alanından “Yok” seçimi yapılır.

 

 

tog_minusVergiye Tabi İşlemler

 

Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.
Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.

Şekil 82: Muhtasar Beyannamesi – Vergiye Tabi İşlemler ekranı.

 

Matrah ve Vergi Bildirimi: Matrah Ve Vergi Bildirimi Listesinde Ödemelerin Tür Kodu, Ödemelerin Gayrisafi Tutarı, Vergi Kesintisi Tutarı,Ödemelerin Gayrisafi Tutar Toplam, Vergi Kesintisi Tutar Toplam, Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın 5084 Sayılı Kanun Gereği Terkin Edilen Tutarı, Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın 5225 Sayılı Kanun Gereği Terkin Edilen Tutarı, Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın 5746 Sayılı Kanun Gereği Terkin Edilen Tutarı, Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın G.V.K Gec. 80. Md Terkin Edilen Tutarı ve Terkin Sonrası Kalan Gelir Vergisi Tutarı alanları bulunur.

 

Matrah ve Vergi Bildirimi listesindeki alanlardan “Vergi Kesinti Tutarı” alanının tutarı “Ödeme Gayri Safi Tutar” alanı tutarından büyük olmaması gerekmektedir. Bu kontrol her bir satırda yapılmaktadır. Ve kullanıcı bu alanları doldururken bu kurala dikkat etmelidir.

 

Matrah ve Vergi Bildirimi Listesinde Ödemelerin Tür Kodu ilgili alandaki listeden seçilir. Ödemelerin Gayri Safi Tutarı alanı ile Vergi Kesintisi Tutarı alanı doldurulur. Toplam satırında ödemelerin gayri safi toplam tutarı ile toplam gelir vergisi kesintisi tutarı gösterilir.

Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın 5084 Sayılı Kanun Gereği Terkin Edilen Tutar: Ekler sekmesindeki “Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim(06.06.2008 Öncesi)” ve “Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim (06.06.2008 Sonrası)” sekmelerinde yer alan “Terkin Edilecek Tutara İlişkin Bildirim” listelerinde yer alan Terkin Tutarlarının toplamlarının toplanmasıyla e-Beynname modülü tarafından hesaplanır.

 

Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın 5225 Sayılı Kanun Gereği Terkin Edilen Tutar: Ekler sekmesinin “Kültür Yatırımları ve Girişimlerine İlişkin Bildirim” sekmesindeki

“Kültür Yatırımı Belgesi Kapsamında Terkin Edilecek Gelir Vergisi Stopajı İndirimine İlişkin Bilgiler” ve “Kültür Girişimi Belgesi Kapsamında Terkin Edilecek Gelir Vergisi Stopajı İndirimine İlişkin Bilgiler” listelerinin Terkin Edilecek Tutar bilgilerinin toplamı olarak e-Beyanname modülü tarafında hesaplanır.

 

Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın 5746 Sayılı Kanun Gereği Terkin Edilen Tutar: Ekler sekmesinin “Ar-Ge Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim” sekmesindeki “Terkin Edilecek Tutara İlişkin Bilgiler” listesinin Terkin Edilecek Tutar bilgilerinin toplamı olarak e-Beyanname modülü tarafında hesaplanır.

 

Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın G.V.K Gec. 80. Md Terkin Edilen Tutarı: Ekler sekmesinin “G.V.K. Geçici 80. Madde Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim” sekmesindeki “Terkin Edilecek Tutara İlişkin Bilgiler” listesinin Terkin Edilecek Tutar bilgilerinin toplamı olarak e-Beyanname modülü tarafında hesaplanır.

 

Terkin Sonrası Kalan Gelir Vergisi Tutarı: Toplam Vergi Kesintisi Tutarın dan “Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın 5084 Sayılı Kanun Gereği Terkin Edilen Tutar” ve “Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın 5225 Sayılı Kanun Gereği Terkin Edilen Tutar” ve “Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın 5746 Sayılı Kanun Gereği Terkin Edilen Tutar” ve “Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın G.V.K Gec. 80. Md Terkin Edilen Tutarı” tutarlarının farkı olarak e-Beyanname modülü tarafında hesaplanır.

 

Mahsup Edilen Vergiler: Mahsup Edilen Vergiler alanı “KVK. 34/8. Mad. Uyar. KVK. 15/3 Maddesine Göre Yapılan Vergi Kesintisinden Mahsup Edilecek Kesinti Tutarı”, “Men. Kıy. Yat. Fonları (BYF ile Konuy Finansman Fonları ve Varlık Finansman Fonları Dahil) ile Menkul Kıy. Yat. Ortaklarınca GVK. Geç. Mad. 67/8’e Göre Hesaplanacak Vergiye Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı”, “Asgari Geçim İndiriminden Doğan Mahsup Edilecek Geir Vergisi” “Mahsup Edilecek Toplam Vergi” ve “Tevkifata İlişkin Damga Vergisi” alanlarından oluşur.  “Mahsup Edilecek Toplam Vergi” alanı kendisinden önceki 3 alanın toplamı olarak e-Beyanname modülü tarafında hesaplanır.

 

 

tog_minusÖdemeler

 

Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.
Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.

Şekil 83: Muhtasar Beyannamesi – Ödemeler ekranı.

 

“Tevkifata Tabi Ödemelere Ait Bildirim(Ücret ve Ücret Sayılan Ödemeler Hariç)” listesinde “Soyadı (Ünvanı)”, “Adı (Ünvanın Devamı)”, “Adres”, “T.C. Kimlik No”, “Vergi Kimlik No”, “Tür”, “Gayrisafi Tutar”, “Kesilen Gelir Vergisi Tutarı”,“ Belge Türü”,“ Ödeme Tarihi”,“ Belge Seri Ve Sıra No”,“ KDV Tevkifatı”,“ Adres No” ve “Ödeme Yapılan Mükimi Olduğu Ülke Kodu” alanları bulunur.

 

“Soyadı (Ünvanı)” alanı en az 2 karakter olmalıdır ve boşluk karakteri içermemelidir. Eğer kullanıcı “Vergi Kimlik No” alanını girmediyse “Soyadı (Ünvanı)”, “Adı (Ünvanın Devamı)” ve “Adres” bilgileri girilmelidir. “Kesilen Gelir Vergisi Tutarı” alanı “Gayri Safi Tutar” alanından büyük olmamalıdır. Ve Bu kontroller her bir satırda yapılmaktadır. Ve kullanıcı bu alanları doldururken hatalı kayıt gireirse e-Beyanname modülü tarafından uyarılır.

 

 

tog_minusVergi Bildirimi

 

Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.
Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.

Şekil 83: Muhtasar Beyannamesi – Vergi Bildirimi ekranı.

 

Vergi Bildirimi sekmesi “Çalışan İşçi Sayısı”, “Tahakkuka Esas İcmal Cetveli”, “Tahsilatı Kaldırılmış Vergiler”, “Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim  Tebliğ Tipi” ve “Teşvikten Yararlanma Tarihi” alanlarından oluşur.

 

“Çalışan İşçi Bilgileri” alanı ekler sekmesindeki İşyeri/İşçi Bilgileri sekmesindeki listelerden e-Beyanname modülü tarafından hesaplanır.

 

“Tahakkuka Esas İcmal Cetveli” alanı “Vergiye Tabi İşlemler” ve “Ödemeler” sekmesindeki uygun alanlardan e-Beyanname modülü tarafından hesaplanır.

 

Tahsilatı kalıdırılmış vergi bildirimi yapılacaksa “Tahsilatı Kaldırılmış Vergiler” listesinden “Tür Kodu” ve “Gelir Vergisi Kesinti Tutarı” alanları doldurularak hesaplanır.

“Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Tebliğ Tipi” seçim listesi “Yok”, “I Seri No’lu Tebliğ Kapsamında Teşvik” ve “IV Seri No’lu Tebliğ Kapsamında Teşvik” alanlarından oluşturulur.

 

“Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Tebliğ Tipi” kuralları aşağıdaki gibidir;

 

-Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Tebliğ Tipi seçilmemişse Teşvikten Yararlanma Tarihi alanı da seçilmemelidir
 
-Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Tebliğ Tipi, I Seri No’lu Tebliğ Kapsamında Teşvik seçilmişse Teşvikten Yararlanma Tarihi yanlızca 06.06.2008 Sonrası seçilebilir
 
-Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Tebliğ Tipi, I Seri No’lu Tebliğ Kapsamında Teşvik seçilmişse ve Teşvikten Yararlanma Tarihi 06.06.2008 Sonra seçilmişse Gelir Vergis Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim(06.06.2008 Sonrası) eki doldurulmalıdır
 
-Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Tebliğ Tipi, IV Seri No’lu Tebliğ Kapsamında Teşvik seçilmişse ve Teşvikten Yararlanma Tarihi 06.06.2008 Öncesi seçilmişse Gelir Vergis Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim(06.06.2008 Öncesi) eki doldurulmalıdır.
 
-Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Tebliğ Tipi, IV Seri No’lu Tebliğ Kapsamında Teşvik seçilmişse ve Teşvikten Yararlanma Tarihi 06.06.2008 Sonra seçilmişse Gelir Vergis Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim(06.06.2008 Sonrası) eki doldurulmalıdır.
 
-Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Tebliğ Tipi, IV Seri No’lu Tebliğ Kapsamında Teşvik seçilmişse ve Teşvikten Yararlanma Tarihi 06.06.2008'den Önce ve Sonra seçilmişse Gelir Vergis Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim(06.06.2008 Öncesi) eki doldurulmalıdır.
 
-Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Tebliğ Tipi, IV Seri No’lu Tebliğ Kapsamında Teşvik seçilmişse ve Teşvikten Yararlanma Tarihi 06.06.2008'den Önce ve Sonra seçilmişse Gelir Vergis Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim(06.06.2008 Sonrası) eki doldurulmalıdır.

 

 

tog_minusDüzenleme Bilgileri

 

Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.
Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.

Şekil 83: Muhtasar Beyannamesi – Düzenleme Bilgileri ekranı.

 

Düzenleme bilgileri Sekmesi “Vergi Sorumlusunun” ve “Beyannameyi Düzenleyen” Bilgileri”nin girildiği iki alandan oluşmaktadır.

Burada ilk olarak Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği (Mükellef ya da Diğer) seçildikten sonra “Vergi Kimlik Numarası” alanın “...” butonu tıklanır ve açılan Mükellef Listesi ekranından seçilen kayda göre mükellef bilgileri yüklenir.

 

 

tog_minusEkler

 

 

tog_minus_sev2Yeraltı Maden İşletmeleri Bildirimi

Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.
Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.

Şekil 84: Muhtasar Beyannamesi – Yeraltı Maden İşletmeleri Bildirimi ekranı.

 

“Yeraltı Maden İşletmeleri Bildirimi” listesi “Çalışma Yeri”, “Bulunduğu İl/İlçe”, “Maden Cinsi”, “Çalışan İşçi Sayısı”, “SSK İşyeri Sicil Numarası”, “Ruhsat Başlama Tarihi”, “Ruhsat Btiş Tarihi”, ve “İşyerinin Adresi” alanlarından oluşmaktadır. Yeraltında faaliyet gösteren işletmeler için bu alanlar kullanıcı tarafında uygun bir biçimde girilmelidir.

 

 

tog_minus_sev2İşyeri/İşçi Bilgileri

 

Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.
Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.

Şekil 85: Muhtasar Beyannamesi – İşyeri/İşçi Bilgileri ekranı.

 

İşyeri/İşçi Bilgileri sekmesinde “İşyeri Bilgileri” ve “İşyeri Çalışan SGK Bilgileri” listeleri bilgileri bulunmaktadır. “İşyeri Bilgileri” girildikten sonra listedeki tüm “İşyeri/Şube Kodu” alanları “İşyeri Çalışan SGK Bilgileri” listesinin “İşyeri/Şube Kodu” alanından seçilmek üzere açılan listeye eklenmektedir. “İşyeri Çalışan SGK Bilgileri” listesi alanları işyeri bilgisine göre girilmelidir.

 

 

 

Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.
Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.

Şekil 86: Muhtasar Beyannamesi – İşyeri/İşçi Bilgilerinin Gusto’dan yüklenmesi.

 

“İşyeri Bilgileri” ve “İşyeri Çalışan SGK Bilgileri” listeleri bilgilerini Gusto’dan yüklemek için

“İşyeri Çalışan Bilgilerini Yükle” butonu tıklanarak İşyeri-Çalışan Bilgileri ekranı açılır.

Bu ekranda işyerleri ve işyerlerine bağlı çalışanlar listelenir. Bu ekranda “Genel Bilgiler” sekmesinde seçilen dönem tipine(aylık veya 3 aylık) ve yıla göre tahakkuku yapılan personeller bu alanda listelenir. İstenirse Listelerdeki “Seç” alanlarından işyeri veya işçi listeden çıkarılarak yüklenmesi engellenebilir. “Tamam” butonu tıklandığında personeller cinsiyetine, özelliklerine ve maaş bilgilerine göre “İşyeri Bilgileri” ve “İşyeri Çalışan SGK Bilgileri” listelerine yüklenir.

Liste yülendikten sonra “İşyeri Bilgileri” ve “İşyeri Çalışan SGK Bilgileri” kontrol edilmelidir.

 

 

tog_minus_sev2G.V.K. Geçici 80. Madde Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine  İlişkin Bildirim

 

Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.
Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.

Şekil 87: Muhtasar Beyannamesi – G.V.K. Geçici 80. Madde Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine  İlişkin Bildirim ekranı.

 

“G.V.K. Geçici 80. Madde Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine  İlişkin Bildirim” sekmesi “Bildirim Kapsamında Bulunan İşyerlerine İlişkin Bildirim”, “Terkin Edilecek Tutara İlişkin Bildirim” ve “Geçici 80’inci Maddeye İlişkin Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Kapsamında İstihdam Edilen Ücretlere İlişkin Bildirim” listelerinden oluşmaktadır.

 

Beyannamede G.V.K 80. Madde Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine ilişkin bildirim varsa bu sekmeden ilgili alanlar elle doldurulur. Listenin sonlarında bulunan dip toplamlar pasifti ve e-Beyanname modülü tarafından hesaplanır.

 

 

tog_minus_sev2G.V.K. 4691. Madde Kapsamına İlişkin Bildirim

 

Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.
Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.

Şekil 88: Muhtasar Beyannamesi – G.V.K. 4691. Madde Kapsamına İlişkin Bildirim ekranı.

 

“G.V.K. 4691. Madde Kapsamına İlişkin Bildirim” sekmesi “Bildirim Kapsamında Bulunan İşyerlerine İlişkin Bilgiler” ve “Bildirim Kapsamında Bulunan İşyerlerinin Çalışanlarına İlişkin Bilgiler” listelerinden oluşur.

 

Beyannamede G.V.K. 4691. Madde Kapsamına İlişkin Bildirim varsa bu sekmeden doldurulur. “Bildirim Kapsamında Bulunan İşyerlerine İlişkin Bilgiler” listesinin proje kodu alanına girilen veriler “Bildirim Kapsamında Bulunan İşyerlerinin Çalışanlarına İlişkin Bilgiler” listesinin Proje Kodu alanında listelenir. Ve bu listelenen verilerden ilgili proje kodu seçilerek “Bildirim Kapsamında Bulunan İşyerlerinin Çalışanlarına İlişkin Bilgiler” alanları doldurulur. “Yasa Kapsamında Muaf Olan Brüt Ücret Toplamı” alnı “Bildirim Kapsamında Bulunan İşyerlerinin Çalışanlarına İlişkin Bilgiler” listesindeki “Yasa Kapsamında Muaf Olan Brüt Ücret” alanına girilen tutarlar toplanarak e-Beyanname modülü tarafından hesağlanır.

 

 

tog_minus_sev2Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirm(06.06.2008 Öncesi)

 

Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.
Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.

Şekil 88: Muhtasar Beyannamesi – Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirm(06.06.2008 Öncesi) ekranı.

 

“Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirm(06.06.2008 Öncesi)” sekmesi “Bildirim Kapsamında Bulunan İşyerlerine İlişkin Bilgiler” ve “Terkin Edilecek Tutara İlişkin Bilgiler” listelerinden oluşmaktadır.

“Terkin Edilecek Tutara İlişkin Bilgiler” listesinde “İşyerinin Bulunduğu Bölge” alanından seçilen “Org. San. Ve End. Böl.” Ve “Diğer” seçimlerine göre “Terkin Oranı”, “Hesaplanan” ve “Terkine Konu Olacak Tutar **(6)” e-Beyanname Modülü tarafından hesaplanır.

 

“Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirm(06.06.2008 Öncesi)” sekmesinin aşağıdaki durumlarda doldurulması zorunludur.

 

-Vergi Bildirimi Sekmesinde yer alan “Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Tebliğ Tipi”, “IV Seri No’lu Tebliğ Kapsamında Teşvik” seçilmişse ve “Teşvikten Yararlanma Tarihi” “06.06.2008'den Önce ve Sonra” seçilmişse Gelir Vergis Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim(06.06.2008 Öncesi) sekmesi doldurulmalıdır.

 

-Vergi Bildirimi Sekmesinde yer alan “Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Tebliğ Tipi”, “IV Seri No’lu Tebliğ Kapsamında Teşvik” seçilmişse ve “Teşvikten Yararlanma Tarihi” “06.06.2008 Öncesi” seçilmişse “Gelir Vergis Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim(06.06.2008 Öncesi)” sekmesi doldurulmalıdır.

 

-“Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirm(06.06.2008 Öncesi)” sekmesindeki “Bildirim Kapsamında Bulunan İşyerlerine İlişkin Bilgiler” listesine kayıt girilmişse, “Terkin Edilecek Tutara İlişkin Bilgiler” listesinede de kayıt girilmelidir.

 

 

tog_minus_sev2Kültür Yatırımları ve Girişimlere İlişkin Bildirim

 

Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.
Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.

Şekil 89: Muhtasar Beyannamesi – Kültür Yatırımları ve Girişimlere İlişkin Bildirm ekranı.

 
“Kültür Yatırımları ve Girişimlere İlişkin Bildirm” sekmesi “Mükellef Bilgileri”, “Kültür Yatırımı Belgesi Kapsamında Terkin Edilecek Gelir Vergisi Stopajı İndirime İlişkin Bİldirim” ve “Kültür Girişim Belgesi Kapsamında Terkin Edilecek Gelir Vergisi Stopajı İndirimine İlişkin Bilgiler” listelerinden oluşmaktadır. Beyannamede Kültür Yatırımları ve Girişimlere ilişkin bildirim varsa bu sekme doldurulmalıdır. Listenin alt kısınlarında bulunan “Toplam” tutarları listelere girilen verilere göre e-Beyanname modülü tarafından hesaplanır.

 

 

tog_minus_sev2Serbest Bölgelerde Gelir Vergisi İstisnasına İlişkin Bildirim

 

Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.
Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.

Şekil 90: Muhtasar Beyannamesi – Serbest Bölgelerde Gelir Vergisi İstisnasına İlişkin Bildirm ekranı.

 

“Serbest Bölgelerde Gelir Vergisi İstisnasına İlişkin Bildirim” sekmesi “Gelir Vergisi Tevkifat Tutarlarına İlişkin Bildirim” ve “Gelir Vergisi Tevkifat Tutarları ile İade Edilecek Tutarlara İlişkin Bildirim” sekmelerinden oluşmaktadır. Bu sekmeler de kendi içlerinde “Bildirim Kapsamında Bulunan İşyerlerine İlişkin Bildirim” ve “İstisna Edilecek Tutara İlişkin Bilgiler” listelerinden oluşmaktadır.

 

Beyannamede Serbest Bölgelerde Gelir Vergisi İstisnasına ilişkin bildirim yapılacaksa bu sekmeden yapılmaktadır. Toplam Tutarlar listedek alanlara göre e-Beyanname modlü tarafından hesaplanmaktadır.

 

 

tog_minus_sev2Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirm(06.06.2008 Sonrası)

 

Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.
Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.

Şekil 91: Muhtasar Beyannamesi – Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirm(06.06.2008 Sonrası) ekranı.

 

“Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirm(06.06.2008 Sonrası)” sekmesi “Bildirim Kapsamında Bulunan İşyerlerine İlişkin Bilgiler” ve “Terkin Edilecek Tutara İlişkin Bilgiler” listelerinden oluşmaktadır.

“Terkin Edilecek Tutara İlişkin Bilgiler” listesinde “İşyerinin Bulunduğu Bölge” alanından seçilen “Org. San. Ve End. Böl.” Ve “Diğer” seçimlerine göre “Terkin Oranı(4)”, “Terkin edilecek Azami Tutar(5=3*4)” ve “Terkin Edilecek Tutar ***(7=3-6)” ve liste altında bulunan toplam tutar alanları e-Beyanname Modülü tarafından hesaplanır.

 

“Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirm(06.06.2008 Sonrası)” sekmesinin aşağıdaki durumlarda doldurulması zorunludur.

 

-Vergi Bildirimi Sekmesinde yer alan “Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Tebliğ Tipi”, “I Seri No’lu Tebliğ Kapsamında Teşvik” seçilmişse ve “Teşvikten Yararlanma Tarihi” “06.06.2008 Sonra” seçilmişse “Gelir Vergis Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim(06.06.2008 Sonrası)” sekmesi doldurulmalıdır.

 

-Vergi Bildirimi Sekmesinde yer alan “Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Tebliğ Tipi”, “IV Seri No’lu Tebliğ Kapsamında Teşvik seçilmişse” ve “Teşvikten Yararlanma Tarihi” “06.06.2008 Sonra” seçilmişse Gelir Vergis Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim(06.06.2008 Sonrası) sekmesi doldurulmalıdır.

 

-Vergi Bildirimi Sekmesinde yer alan “Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Tebliğ Tipi”, “IV Seri No’lu Tebliğ Kapsamında Teşvik” seçilmişse ve “Teşvikten Yararlanma Tarihi” “06.06.2008'den Önce ve Sonra” seçilmişse Gelir Vergis Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim(06.06.2008 Sonrası) sekmesi doldurulmalıdır.

 

-“Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirm(06.06.2008 Sonrası)” sekmesindeki “Bildirim Kapsamında Bulunan İşyerlerine İlişkin Bilgiler” listesine kayıt girilmişse, “Terkin Edilecek Tutara İlişkin Bilgiler” listesinede de kayıt girilmelidir.

 

 

tog_minus_sev2Ar-Ge Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim

 

Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.
Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.

Şekil 92: Muhtasar Beyannamesi – Ar-Ge Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim ekranı.

 

“Ar-Ge Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim” sekmesi “Bildirim Kapsamında Bulunan İşyerlerine İlişkin Bilgiler” ve “Terkin Edilecek Tutarlara İlişkin Bilgiler” listelerinden oluşmaktadır.

 

Beyannamede bildirilecek Ar-Ge Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşviki varsa bu sekmeden ilgili alanlar doldurulmalıdır. Liste altında bulunan toplam tutar alanı e-Beyanname modülü tarafından hesaplanır.